<noscript class="x6l9ejhwl"></noscript>

 • <sup class="4fra"></sup>
 • 陆姓男孩名字大全(带五行)

  时间:2020-11-12 11:43:24

  陆姓当今分布极为广泛,以江苏、广西、广东、浙江、上海较多。陆姓在宋版《百家姓》中排第198位。陆姓在2006年中国姓氏人口排名第70位,总人口大约近420万。占全国汉族人口的0.31%,那么陆姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  陆姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

  • 陆泰旭
  • 陆冠吉
  • 陆冠江
  • 陆冠君
  • 陆冠朋
  • 陆柏君
  • 陆冠良
  • 陆柏江
  • 陆俊材
  • 陆冠年
  • 陆冠名
  • 陆波言
  • 陆建志
  • 陆劲杉
  • 陆波旭
  • 陆柏帆
  • 陆波杉
  • 陆建全
  • 陆俊旭
  • 陆建利
  • 陆鹏旭
  • 陆炫吉
  • 陆建光
  • 陆冠宏
  • 陆冠伯
  • 陆建君
  • 陆建江
  • 陆劲帆
  • 陆泰吉
  • 陆柏吉
  • 陆冠全
  • 陆泰君
  • 陆柏志
  • 陆肖朋
  • 陆风旭
  • 陆炫谷
  • 陆鹏吉
  • 陆柏年
  • 陆建年
  • 陆冠熊
  • 陆柏达
  • 陆建瑾
  • 陆风嘉
  • 陆冠璋
  • 陆炫朴
  • 陆建荣
  • 陆建翰
  • 陆柏龙
  • 陆冠桦
  • 陆柏嘉
  • 陆冠华
  • 陆柏荣
  • 陆俊嘉
  • 陆建宁
  • 陆柏桦
  • 陆冠达
  • 陆建树
  • 陆冠龙
  • 陆冠福
  • 陆柏福
  • 陆鹏元
  • 陆建桦
  • 陆波荣
  • 陆风荣
  • 陆冠豪
  • 陆炫桦
  • 陆肖华
  • 陆泰桦
  • 陆冠瑾
  • 陆炫嘉
  • 陆俊桦
  • 陆柏树
  • 陆肖嘉
  • 陆泰嘉
  • 陆俊树
  • 陆冠宁
  • 陆建璋
  • 陆建豪
  • 陆风轻
  • 陆建嘉
  • 陆建福
  • 陆冠荣
  • 陆冠嘉
  • 陆冠道
  • 陆波嘉
  • 陆柏华
  • 陆建达
  • 陆建华
  • 陆风桦
  • 陆劲翰
  • 陆建龙
  • 陆肖霖
  • 陆建霖
  • 陆鹏尧
  • 陆冠晴
  • 陆柏渊
  • 陆肖云
  • 陆冠栋
  • 陆柏清
  • 陆柏博
  • 陆风杰
  • 陆鹏皓
  • 陆泰杰
  • 陆冠雄
  • 陆炫皓
  • 陆俊棋
  • 陆风栋
  • 陆柏尧
  • 陆肖皓
  • 陆俊皓
  • 陆炫景
  • 陆柏智
  • 陆俊栋
  • 陆炫乔
  • 陆冠杰
  • 陆建云
  • 陆泰乔
  • 陆劲博
  • 陆建栋
  • 陆炫尧
  • 陆建渊
  • 陆建雄
  • 陆柏杰
  • 陆建皓
  • 陆俊杰
  • 陆泰栋
  • 陆冠尧
  • 陆泰尧
  • 陆俊凯
  • 陆泰景
  • 陆俊尧
  • 陆建闲
  • 陆建凯
  • 陆肖杰
  • 陆劲杰
  • 陆柏栋
  • 陆炫栋
  • 陆波尧
  • 陆肖博
  • 陆冠闲
  • 陆南杰
  • 陆风尧
  • 陆炫棋
  • 陆冠渊
  • 陆鹏栋
  • 陆柏云
  • 陆冠皓
  • 陆炫杰
  • 陆建林
  • 陆俊林
  • 陆冠奇
  • 陆泰杭
  • 陆冠林
  • 陆劲明
  • 陆泰奇
  • 陆冠忠
  • 陆柯明
  • 陆柏枝
  • 陆波林
  • 陆泰东
  • 陆冠东
  • 陆肖奇
  • 陆柯昊
  • 陆风季
  • 陆劲忠
  • 陆冠昊
  • 陆建奇
  • 陆建果
  • 陆炫奇
  • 陆建东
  • 陆俊东
  • 陆炫林
  • 陆柏林
  • 陆肖宜
  • 陆肖易
  • 陆建明
  • 陆肖林
  • 陆风林
  • 陆建忠
  • 陆波奇
  • 陆俊奇
  • 陆鹏群
  • 陆鹏琦
  • 陆伦旭
  • 陆哲旭
  • 陆鹏义
  • 陆鹏业
  • 陆哲贤
  • 陆展贤
  • 陆晋贤
  • 陆晋毅
  • 陆晋庆
  • 陆哲庆
  • 陆展毅
  • 陆伦庆
  • 陆风月
  • 陆泰元
  • 陆波元
  • 陆建文
  • 陆劲文

  陆姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

  • 陆泰旭
  • 陆幽志
  • 陆俊全
  • 陆泰年
  • 陆冠良
  • 陆幽光
  • 陆俊材
  • 陆泰延
  • 陆泰光
  • 陆冠年
  • 陆建志
  • 陆俊延
  • 陆泰辰
  • 陆泰羽
  • 陆建全
  • 陆俊旭
  • 陆炫全
  • 陆建利
  • 陆炫均
  • 陆炫吉
  • 陆泰佑
  • 陆建光
  • 陆俊羽
  • 陆炫辰
  • 陆俊辰
  • 陆俊宇
  • 陆泰吉
  • 陆幽全
  • 陆俊年
  • 陆冠全
  • 陆泰君
  • 陆泰宇
  • 陆炫志
  • 陆柏志
  • 陆炫谷
  • 陆柏年
  • 陆建年
  • 陆泰宇
  • 陆炫宇
  • 陆炫龙
  • 陆泰宁
  • 陆柏达
  • 陆幽宁
  • 陆建瑾
  • 陆幽达
  • 陆泰图
  • 陆冠璋
  • 陆炫朴
  • 陆柏龙
  • 陆泰勋
  • 陆俊嘉
  • 陆俊维
  • 陆泰瑾
  • 陆建宁
  • 陆冠达
  • 陆俊图
  • 陆俊龙
  • 陆炫玮
  • 陆冠龙
  • 陆泰龙
  • 陆炫勋
  • 陆炫融
  • 陆炫桦
  • 陆泰桦
  • 陆冠瑾
  • 陆炫嘉
  • 陆俊桦
  • 陆泰嘉
  • 陆俊树
  • 陆冠宁
  • 陆建璋
  • 陆俊勋
  • 陆炫硕
  • 陆幽龙
  • 陆泰维
  • 陆冠道
  • 陆泰硕
  • 陆韵天
  • 陆俊畅
  • 陆建达
  • 陆泰达
  • 陆泰运
  • 陆俊玮
  • 陆建龙
  • 陆炫璋
  • 陆冠晴
  • 陆泰智
  • 陆泰杰
  • 陆俊翔
  • 陆炫皓
  • 陆俊棋
  • 陆泰翔
  • 陆俊皓
  • 陆炫景
  • 陆柏智
  • 陆俊栋
  • 陆炫乔
  • 陆幽智
  • 陆泰乔
  • 陆幽晴
  • 陆炫尧
  • 陆俊杰
  • 陆泰栋
  • 陆泰尧
  • 陆俊凯
  • 陆泰景
  • 陆俊尧
  • 陆炫栋
  • 陆炫智
  • 陆南杰
  • 陆炫棋
  • 陆炫杰
  • 陆俊依
  • 陆俊林
  • 陆炫忠
  • 陆幽忠
  • 陆泰杭
  • 陆泰奇
  • 陆泰坤
  • 陆俊坤
  • 陆冠忠
  • 陆泰东
  • 陆泰忠
  • 陆柯昊
  • 陆劲忠
  • 陆冠昊
  • 陆炫奇
  • 陆俊东
  • 陆炫林
  • 陆炫坤
  • 陆俊彤
  • 陆俊忠
  • 陆俊昊
  • 陆肖易
  • 陆建忠
  • 陆泰昊
  • 陆俊奇
  • 陆泰岩
  • 陆轩全
  • 陆伦旭
  • 陆晋宇
  • 陆晋光
  • 陆哲旭
  • 陆哲宇
  • 陆益全
  • 陆哲全
  • 陆展宇
  • 陆哲光
  • 陆益光
  • 陆晋年
  • 陆轩年
  • 陆晋全
  • 陆韵鼎
  • 陆轩光
  • 陆展光
  • 陆伦德
  • 陆哲贤
  • 陆展德
  • 陆伦欧
  • 陆育德
  • 陆城德
  • 陆轩乐
  • 陆展贤
  • 陆哲欧
  • 陆容德
  • 陆晋德
  • 陆哲磊
  • 陆晋贤
  • 陆展欧
  • 陆哲逸
  • 陆益德
  • 陆晋毅
  • 陆晋逸
  • 陆晋庆
  • 陆哲庆
  • 陆展毅
  • 陆展磊
  • 陆展逸
  • 陆伦庆
  • 陆晋欧
  • 陆晋磊
  • 陆轩德
  • 陆伦逸
  • 陆泰元
  • 陆肖天
  • 陆韵龙
  • 陆泰月
  • 陆俊元
  • 陆轩良
  • 陆哲辰
  • 陆展玉
  • 陆展志
  • 陆伦志
  • 陆凌冬
  • 陆展佑
  • 陆哲利
  • 陆益志
  • 陆展辰
  • 陆哲良
  • 陆哲永

  陆姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

  • 陆星延
  • 陆幽志
  • 陆星余
  • 陆韵舟
  • 陆幽光
  • 陆泰延
  • 陆俊延
  • 陆信佑
  • 陆幽宇
  • 陆泰辰
  • 陆星羽
  • 陆泰羽
  • 陆幽辰
  • 陆炫均
  • 陆春宇
  • 陆星佑
  • 陆泰佑
  • 陆俊羽
  • 陆信亦
  • 陆韵舟
  • 陆星辰
  • 陆炫辰
  • 陆识宇
  • 陆俊辰
  • 陆俊宇
  • 陆信辰
  • 陆幽全
  • 陆识亦
  • 陆韵宇
  • 陆镜宇
  • 陆春佑
  • 陆幽余
  • 陆泰宇
  • 陆信延
  • 陆泰宇
  • 陆信宇
  • 陆炫宇
  • 陆幽宁
  • 陆幽达
  • 陆幽瑞
  • 陆幽诚
  • 陆信勋
  • 陆泰勋
  • 陆俊维
  • 陆幽锦
  • 陆炫玮
  • 陆信玮
  • 陆炫勋
  • 陆炫融
  • 陆幽睿
  • 陆春玮
  • 陆俊勋
  • 陆炫硕
  • 陆幽龙
  • 陆泰维
  • 陆泰硕
  • 陆韵天
  • 陆泰运
  • 陆星维
  • 陆俊玮
  • 陆星融
  • 陆星运
  • 陆幽捷
  • 陆识翔
  • 陆俊翔
  • 陆泰翔
  • 陆幽智
  • 陆信翔
  • 陆幽晴
  • 陆幽胜
  • 陆幽盛
  • 陆镜翔
  • 陆俊依
  • 陆幽忠
  • 陆泰坤
  • 陆俊坤
  • 陆幽岩
  • 陆星坤
  • 陆信岩
  • 陆星岩
  • 陆炫坤
  • 陆幽昌
  • 陆泰岩
  • 陆益舟
  • 陆轩宇
  • 陆轩全
  • 陆晋宇
  • 陆轩羽
  • 陆哲宇
  • 陆益全
  • 陆展宇
  • 陆镜意
  • 陆益光
  • 陆轩舟
  • 陆轩年
  • 陆韵鼎
  • 陆轩光
  • 陆峻宇
  • 陆书宇
  • 陆益磊
  • 陆书磊
  • 陆伦欧
  • 陆育德
  • 陆城德
  • 陆轩乐
  • 陆哲欧
  • 陆容德
  • 陆哲磊
  • 陆益锐
  • 陆轩逸
  • 陆益逸
  • 陆展欧
  • 陆哲逸
  • 陆轩锐
  • 陆益德
  • 陆晋逸
  • 陆展磊
  • 陆展逸
  • 陆轩磊
  • 陆晋欧
  • 陆峻磊
  • 陆轩锋
  • 陆晋磊
  • 陆轩德
  • 陆书逸
  • 陆伦逸
  • 陆益锋
  • 陆韵诚
  • 陆镜玮
  • 陆识运
  • 陆镜勋
  • 陆识玮
  • 陆镜维
  • 陆识勋
  • 陆幽仁
  • 陆韵龙
  • 陆识维
  • 陆识硕
  • 陆镜运
  • 陆轩良
  • 陆哲辰
  • 陆轩延
  • 陆轩石
  • 陆益延
  • 陆修永
  • 陆书辰
  • 陆展佑
  • 陆益辰
  • 陆峻余
  • 陆益志
  • 陆益壮
  • 陆展辰
  • 陆轩辰
  • 陆哲永
  • 陆晋佑
  • 陆伦辰
  • 陆书佑
  • 陆轩佑
  • 陆轩余
  • 陆哲均
  • 陆晋辰
  • 陆轩永
  • 陆晋永
  • 陆远瑞
  • 陆远诚
  • 陆秀硕
  • 陆佑宁
  • 陆章境
  • 陆磊峻
  • 陆远瑜
  • 陆志硕
  • 陆隆维
  • 陆叶城
  • 陆世恩
  • 陆卫凌
  • 陆远图
  • 陆钟硕
  • 陆绍玮
  • 陆远睿
  • 陆伟诚
  • 陆叶笑
  • 陆灿维
  • 陆叶书
  • 陆钟维
  • 陆野诚
  • 陆叶哲
  • 陆绍硕
  • 陆伟硕
  • 陆秀玮
  • 陆钟玮
  • 陆世轩
  • 陆临玮
  • 陆章玮
  • 陆德恩
  • 陆锋轩
  • 陆佑诚
  • 陆辰睿
  • 陆冬轩
  • 陆远仁
  • 陆乐城

  陆姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

  • 陆信朋
  • 陆信秀
  • 陆星延
  • 陆镜向
  • 陆镜西
  • 陆星伯
  • 陆星宏
  • 陆春舟
  • 陆星余
  • 陆韵舟
  • 陆星舟
  • 陆信佑
  • 陆星羽
  • 陆镜帆
  • 陆春帆
  • 陆信江
  • 陆春宇
  • 陆镜名
  • 陆星佑
  • 陆信亦
  • 陆信宏
  • 陆韵舟
  • 陆镜冰
  • 陆风西
  • 陆识帆
  • 陆星辰
  • 陆识宇
  • 陆星江
  • 陆信辰
  • 陆识亦
  • 陆镜宇
  • 陆波秀
  • 陆镜舟
  • 陆春佑
  • 陆信帆
  • 陆星朋
  • 陆信延
  • 陆星帆
  • 陆信宇
  • 陆信锦
  • 陆信睿
  • 陆星瑜
  • 陆星锦
  • 陆信豪
  • 陆星银
  • 陆风诚
  • 陆幽瑞
  • 陆星齐
  • 陆星华
  • 陆幽诚
  • 陆信韶
  • 陆春睿
  • 陆星福
  • 陆秋潭
  • 陆信勋
  • 陆信诚
  • 陆幽锦
  • 陆星韶
  • 陆春豪
  • 陆春霖
  • 陆信齐
  • 陆信玮
  • 陆春翰
  • 陆施瑞
  • 陆镜文
  • 陆风睿
  • 陆星润
  • 陆识文
  • 陆星诚
  • 陆星睿
  • 陆施豪
  • 陆星豪
  • 陆幽睿
  • 陆春玮
  • 陆风瑞
  • 陆信翰
  • 陆风齐
  • 陆星维
  • 陆星融
  • 陆鹏仁
  • 陆星运
  • 陆镜清
  • 陆幽捷
  • 陆波钦
  • 陆鹏盛
  • 陆识翔
  • 陆识钦
  • 陆信博
  • 陆星盛
  • 陆识云
  • 陆镜善
  • 陆识盛
  • 陆识喻
  • 陆识善
  • 陆信翔
  • 陆星博
  • 陆星善
  • 陆风盛
  • 陆识清
  • 陆鹏超
  • 陆信钦
  • 陆秋深
  • 陆识欢
  • 陆星钦
  • 陆秋胜
  • 陆识顺
  • 陆星博
  • 陆星捷
  • 陆幽胜
  • 陆幽盛
  • 陆识尊
  • 陆春盛
  • 陆信清
  • 陆波盛
  • 陆镜普
  • 陆鹏顺
  • 陆星雄
  • 陆信盛
  • 陆镜翔
  • 陆星胜
  • 陆鹏胜
  • 陆施普
  • 陆信斯
  • 陆星闲
  • 陆镜斯
  • 陆镜钦
  • 陆星寒
  • 陆波尚
  • 陆星明
  • 陆星尚
  • 陆信昌
  • 陆思明
  • 陆信雨
  • 陆风承
  • 陆信明
  • 陆星坤
  • 陆信岩
  • 陆星岩
  • 陆信承
  • 陆星承
  • 陆幽昌
  • 陆波昌
  • 陆春明
  • 陆信尚
  • 陆施金
  • 陆星雨
  • 陆星昌
  • 陆益舟
  • 陆鹏靖
  • 陆镜熙
  • 陆识港
  • 陆识晖
  • 陆镜意
  • 陆峻舟
  • 陆轩舟
  • 陆镜靖
  • 陆峻宇
  • 陆镜晖
  • 陆书宇
  • 陆书磊
  • 陆益锐
  • 陆峻辉
  • 陆轩锐
  • 陆书辉
  • 陆峻兴
  • 陆峻磊
  • 陆轩锋
  • 陆峻霄
  • 陆书逸
  • 陆益锋
  • 陆镜瑜
  • 陆镜翰
  • 陆韵诚
  • 陆识睿
  • 陆镜玮
  • 陆镜华
  • 陆鹏睿
  • 陆识福
  • 陆春文
  • 陆镜睿
  • 陆鹏诚
  • 陆识翰
  • 陆识诚
  • 陆镜霖
  • 陆镜豪
  • 陆识运
  • 陆识豪
  • 陆镜韶
  • 陆星文
  • 陆星仁
  • 陆镜勋
  • 陆镜锦
  • 陆识玮
  • 陆镜维
  • 陆识勋
  • 陆镜齐
  • 陆幽仁
  • 陆鹏齐
  • 陆鹏锦
  • 陆识齐

  陆姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

  • 陆信朋
  • 陆冠江
  • 陆镜向
  • 陆星伯
  • 陆冠朋
  • 陆星宏
  • 陆柏江
  • 陆风帆
  • 陆冠名
  • 陆波言
  • 陆风宏
  • 陆波旭
  • 陆柏帆
  • 陆镜帆
  • 陆波杉
  • 陆鹏旭
  • 陆春帆
  • 陆信江
  • 陆镜名
  • 陆冠宏
  • 陆冠伯
  • 陆信宏
  • 陆镜冰
  • 陆风西
  • 陆识帆
  • 陆波帆
  • 陆建江
  • 陆劲帆
  • 陆星江
  • 陆波秀
  • 陆波江
  • 陆信帆
  • 陆星朋
  • 陆肖朋
  • 陆风旭
  • 陆鹏吉
  • 陆星帆
  • 陆风华
  • 陆冠熊
  • 陆信豪
  • 陆风诚
  • 陆风嘉
  • 陆星华
  • 陆建翰
  • 陆波翰
  • 陆星福
  • 陆秋潭
  • 陆冠华
  • 陆波豪
  • 陆春豪
  • 陆春霖
  • 陆风翰
  • 陆冠福
  • 陆春翰
  • 陆柏福
  • 陆鹏元
  • 陆镜文
  • 陆波荣
  • 陆风睿
  • 陆风荣
  • 陆星润
  • 陆冠豪
  • 陆识文
  • 陆肖华
  • 陆施豪
  • 陆星豪
  • 陆风瑞
  • 陆信翰
  • 陆风齐
  • 陆建豪
  • 陆风轻
  • 陆风豪
  • 陆建福
  • 陆波嘉
  • 陆鹏文
  • 陆柏华
  • 陆建华
  • 陆风桦
  • 陆风润
  • 陆劲翰
  • 陆鹏仁
  • 陆肖霖
  • 陆建霖
  • 陆鹏尧
  • 陆镜清
  • 陆柏渊
  • 陆肖云
  • 陆柏清
  • 陆柏博
  • 陆风杰
  • 陆波钦
  • 陆鹏皓
  • 陆冠雄
  • 陆鹏盛
  • 陆信博
  • 陆风栋
  • 陆识云
  • 陆风云
  • 陆鹏欢
  • 陆建云
  • 陆星博
  • 陆劲博
  • 陆风盛
  • 陆波云
  • 陆识清
  • 陆鹏超
  • 陆秋深
  • 陆建渊
  • 陆识欢
  • 陆建雄
  • 陆风博
  • 陆星博
  • 陆信清
  • 陆鹏博
  • 陆波盛
  • 陆镜普
  • 陆建闲
  • 陆鹏顺
  • 陆星雄
  • 陆鹏胜
  • 陆施普
  • 陆波尧
  • 陆肖博
  • 陆冠闲
  • 陆星闲
  • 陆风尧
  • 陆冠渊
  • 陆鹏雄
  • 陆鹏栋
  • 陆波清
  • 陆风寒
  • 陆鹏渊
  • 陆柏云
  • 陆星寒
  • 陆波尚
  • 陆波雨
  • 陆星明
  • 陆思明
  • 陆劲明
  • 陆信雨
  • 陆风承
  • 陆柯明
  • 陆波明
  • 陆波林
  • 陆信明
  • 陆风季
  • 陆风秉
  • 陆风明
  • 陆风沙
  • 陆建明
  • 陆波昌
  • 陆春明
  • 陆风林
  • 陆星雨
  • 陆波奇
  • 陆鹏群
  • 陆鹏游
  • 陆鹏琦
  • 陆鹏靖
  • 陆镜熙
  • 陆鹏雷
  • 陆识港
  • 陆鹏熙
  • 陆识晖
  • 陆鹏义
  • 陆鹏晖
  • 陆镜晖
  • 陆鹏业
  • 陆峻辉
  • 陆书辉
  • 陆峻兴
  • 陆峻霄
  • 陆镜翰
  • 陆镜华
  • 陆鹏睿
  • 陆识福
  • 陆春文
  • 陆风月
  • 陆鹏诚
  • 陆识翰
  • 陆镜霖
  • 陆波元
  • 陆镜豪
  • 陆建文
  • 陆识豪
  • 陆星文
  • 陆劲文
  • 陆侠文
  • 陆鹏齐
  • 陆波文
  • 陆鹏锦
  • 陆鹏翰
  • 陆识润
  • 陆鹏豪
  • 陆鹏嘉
  • 陆识霖
  • 陆鹏荣
  • 陆风元
  • 陆信文
  • 陆识华

  陆姓历史名人:

  陆陇其:平湖人,清代著名学者,与陆世仪并称“二陆”,学宗程朱,反对王守仁的“致良说”,以“居敬穷理”为主。
  陆心源:浙江吴兴人,清代藏书家,他收藏了两百本宋朝的珍善本书,因藏书扬名于天下。著有《潜园总集》。
  陆游:山阴人,南宋时著名的诗人。曾在朝廷任官,在政治上坚决抗金,主张充实军备。晚年退居家乡,收复中原的信念始终不变。一生中创作了很多诗歌,现存的有9000多首,内容极为丰富,抒发政治抱负,反映人民生活疾苦,批判当时统治集团的屈辱求和,风格浑雄豪放,表现出渴望恢复国家统一的强烈感情。《关山月》、《书愤》、《农家叹》、《示儿》均为传世名作。
  陆羽:复州竟陵人,唐代著名的茶道专家,为人诙谐风趣,闭门著述,不愿为官,一度靠做零工维持生计,与女词人李季兰友谊颇深。一生的嗜好是喝茶,是当时品茶的最高权威。人称“茶神”。
  陆贾:西汉著名政治家、辞赋家,他自从汉高祖定天下以后,常作为说客出使诸侯。力主提倡儒学,“行仁义,法先胜”,并辅以黄老的“无为而治”的思想,作为地主阶级的统治工具,对汉初政治曾起过较大影响。
  陆逊:三国吴国名将,善谋略,出谋击败关羽,后水攻大败刘备,因战功显赫而官至丞相。

  陆姓聚集地:

  迁徙分布
  陆氏的发源地有多处。从陆氏大致繁衍的历史情况上看,历代路姓是以今山东、河南、江西、湖北、浙江、江苏六个省为主要分布的地方。分布于这些地方的陆姓多为战国时宣王的儿子陆通之后。陆姓早就兴盛于江浙一带,据史料记载,陆通有子陆发任齐为大夫,他的子孙后来又有迁徙至荆州、丹徒的。汉末三国鼎立的时候,位于江东的东吴,陆氏人才辈出,著名的如孙权手下的陆逊、陆逊的儿子陆抗、孙子陆机和陆云,可见当时陆氏在此地的兴旺。到了南北朝时期,南北方各地的陆氏都得到了更大规模的发展。宋元之后,陆氏遍布全国各地。
  堂号
  忠烈堂:南宋左丞相陆秀夫誓死不降元,立益王于福州。元兵杀来的时候,陆秀夫从容拔剑将妻子、儿子驱逐下海而死,然后自己也投河自尽。
  黜霸堂:汉朝时陆贾跟随刘邦灭秦建汉。他的口才相当好,两次出使南越。还曾写了一本《新语》送给高祖,大意是崇王黜霸。
  陆氏又以河南、平原、河内、吴郡为其堂号。
  家乘谱牒
  上海:云间陆氏家乘四卷首一卷、云间珠溪陆氏谱牒不分卷、云间珠溪陆氏谱不分卷、 崇明陆氏大宗世谱不分卷、陆氏世系表不分卷
  江苏:淮安山阳陆氏族谱八卷、泰县海陵陆氏族谱十四卷首一卷、丹阳云阳陆氏族谱十卷、丹阳云阳陆氏族谱八卷、武进晋陵茅庄陆氏宗谱八卷、武进樟村陆氏宗谱十六卷、武进樟村陆氏宗谱十八卷、常州白云湾支陆氏会修宗谱一卷、武进陆庄陆氏宗谱二十七卷首一卷、武进陆庄陆氏宗谱二十九卷首一卷、武进晋陵陆氏宗谱十二卷、无锡陆氏世谱摘录不分卷

  Tags:    百家姓  五行起名 

  热门文章