• <sup class="39ekbvq3"></sup>

   吕姓男孩名字大全(带五行)

   时间:2020-11-12 11:43:00

   吕氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在2007年和2010年中国姓氏排行第四十三位,在台湾省排名第二十六位。人口约七百零一万五千余,占中国人口总数的0.44%左右,那么吕姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 吕果鸿
   • 吕松朋
   • 吕果晋
   • 吕昊谦
   • 吕果隆
   • 吕果凌
   • 吕果烈
   • 吕明高
   • 吕松良
   • 吕东谦
   • 吕东隆
   • 吕明谦
   • 吕松江
   • 吕果洪
   • 吕果灿
   • 吕宜隆
   • 吕果恒
   • 吕宜泽
   • 吕果洋
   • 吕雨高
   • 吕果泽
   • 吕涛君
   • 吕丰材
   • 吕果遥
   • 吕果庭
   • 吕果绩
   • 吕果展
   • 吕果伦
   • 吕果谦
   • 吕果弥
   • 吕果原
   • 吕宜峰
   • 吕果峰
   • 吕冠君
   • 吕建君
   • 吕建志
   • 吕冠宏
   • 吕柏志
   • 吕炫谷
   • 吕冠伯
   • 吕波杉
   • 吕建利
   • 吕柏江
   • 吕俊材
   • 吕冠良
   • 吕冠朋
   • 吕建江
   • 吕柏君
   • 吕冠江
   • 吕劲杉
   • 吕肖朋
   • 吕泰君
   • 吕柏桦
   • 吕冠桦
   • 吕丰曲
   • 吕柏瑾
   • 吕建翰
   • 吕建龙
   • 吕俊树
   • 吕松瀚
   • 吕建瑾
   • 吕冠霖
   • 吕丰旭
   • 吕建树
   • 吕冠瑾
   • 吕炫朴
   • 吕俊桦
   • 吕冠道
   • 吕松全
   • 吕松腾
   • 吕肖霖
   • 吕冠璋
   • 吕劲翰
   • 吕泰桦
   • 吕涛曲
   • 吕劲龙
   • 吕建霖
   • 吕柏龙
   • 吕劲桦
   • 吕炫桦
   • 吕建润
   • 吕建桦
   • 吕柏树
   • 吕柏达
   • 吕劲树
   • 吕松年
   • 吕建达
   • 吕松帆
   • 吕风桦
   • 吕建璋
   • 吕冠震
   • 吕泰庆
   • 吕冠标
   • 吕冠灿
   • 吕俊贤
   • 吕波庆
   • 吕建庆
   • 吕建兴
   • 吕冠遥
   • 吕冠辉
   • 吕冠德
   • 吕冠泽
   • 吕柏兴
   • 吕俊毅
   • 吕炫毅
   • 吕柯鸿
   • 吕肖辉
   • 吕冠霄
   • 吕波贤
   • 吕冠兴
   • 吕泰毅
   • 吕柏辉
   • 吕冠鸿
   • 吕劲辉
   • 吕柯辉
   • 吕炫谦
   • 吕建毅
   • 吕泰贤
   • 吕劲鸿
   • 吕俊标
   • 吕泰谦
   • 吕建德
   • 吕风庆
   • 吕肖泽
   • 吕柏震
   • 吕建辉
   • 吕柏德
   • 吕冠贤
   • 吕俊庆
   • 吕风啸
   • 吕柏毅
   • 吕肖乐
   • 吕柏鸿
   • 吕冠庆
   • 吕劲霄
   • 吕肖谦
   • 吕炫庆
   • 吕冠谦
   • 吕柯泽
   • 吕柏遥
   • 吕建绩
   • 吕建隆
   • 吕健荣
   • 吕宜霖
   • 吕彬宁
   • 吕强福
   • 吕若福
   • 吕强豪
   • 吕健豪
   • 吕国荣
   • 吕强华
   • 吕雪嘉
   • 吕康宁
   • 吕彬豪
   • 吕明桦
   • 吕若宁
   • 吕健福
   • 吕国嘉
   • 吕浩嘉
   • 吕果润
   • 吕彬嘉
   • 吕彬荣
   • 吕昊桦
   • 吕彬图
   • 吕国华
   • 吕健宁
   • 吕雨树
   • 吕彬华
   • 吕强荣
   • 吕宜润
   • 吕若尘
   • 吕果霖
   • 吕若菲
   • 吕宜桦
   • 吕果龙
   • 吕果翰
   • 吕健华
   • 吕国豪
   • 吕苑宁
   • 吕果达
   • 吕苑嘉
   • 吕若嘉
   • 吕国福
   • 吕苑福
   • 吕果桦
   • 吕章嘉
   • 吕果璋
   • 吕浩荣
   • 吕若豪
   • 吕强歌
   • 吕雨桦
   • 吕国宁
   • 吕章庆
   • 吕章古
   • 吕雨奇
   • 吕肖南
   • 吕柏俊
   • 吕健复
   • 吕劲柏
   • 吕冠南

   吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 吕果晋
   • 吕昊谦
   • 吕果隆
   • 吕果凌
   • 吕果烈
   • 吕松良
   • 吕昊隆
   • 吕岩哲
   • 吕东隆
   • 吕昊绩
   • 吕果灿
   • 吕宜隆
   • 吕昊伦
   • 吕昊远
   • 吕彤轩
   • 吕昊庭
   • 吕丰材
   • 吕果遥
   • 吕果庭
   • 吕昊阳
   • 吕果绩
   • 吕丰延
   • 吕果展
   • 吕依隆
   • 吕丰辰
   • 吕果伦
   • 吕昊哲
   • 吕昊轩
   • 吕幽志
   • 吕泰佑
   • 吕建志
   • 吕炫志
   • 吕炫辰
   • 吕柏志
   • 吕泰辰
   • 吕炫谷
   • 吕建利
   • 吕俊材
   • 吕冠良
   • 吕泰延
   • 吕俊利
   • 吕俊辰
   • 吕俊延
   • 吕炫均
   • 吕泰君
   • 吕炫勋
   • 吕丰曲
   • 吕柏瑾
   • 吕建龙
   • 吕俊树
   • 吕泰达
   • 吕建瑾
   • 吕泰勋
   • 吕丰宇
   • 吕丰旭
   • 吕冠瑾
   • 吕俊龙
   • 吕炫朴
   • 吕炫融
   • 吕俊桦
   • 吕泰龙
   • 吕炫璋
   • 吕冠道
   • 吕松全
   • 吕松腾
   • 吕冠璋
   • 吕泰璋
   • 吕泰桦
   • 吕幽龙
   • 吕劲龙
   • 吕泰运
   • 吕柏龙
   • 吕俊璋
   • 吕炫桦
   • 吕泰瑾
   • 吕柏达
   • 吕俊勋
   • 吕松年
   • 吕幽达
   • 吕建达
   • 吕丰耀
   • 吕建璋
   • 吕泰逸
   • 吕俊磊
   • 吕泰庆
   • 吕俊欧
   • 吕冠灿
   • 吕俊贤
   • 吕冠遥
   • 吕幽隆
   • 吕致远
   • 吕泰欧
   • 吕炫绩
   • 吕冠德
   • 吕炫逸
   • 吕俊毅
   • 吕炫毅
   • 吕俊逸
   • 吕泰隆
   • 吕幽德
   • 吕泰毅
   • 吕泰磊
   • 吕炫谦
   • 吕泰贤
   • 吕炫叶
   • 吕俊标
   • 吕泰谦
   • 吕建德
   • 吕炫隆
   • 吕泰德
   • 吕柏德
   • 吕俊远
   • 吕俊庆
   • 吕肖乐
   • 吕泰乐
   • 吕炫庆
   • 吕柏遥
   • 吕建绩
   • 吕建隆
   • 吕炫德
   • 吕章宁
   • 吕彬宁
   • 吕章境
   • 吕昊运
   • 吕章玮
   • 吕章维
   • 吕康宁
   • 吕若宁
   • 吕章硕
   • 吕昊桦
   • 吕岩达
   • 吕彬图
   • 吕健宁
   • 吕若尘
   • 吕昊瑾
   • 吕岩龙
   • 吕果龙
   • 吕苑宁
   • 吕果达
   • 吕章嘉
   • 吕果璋
   • 吕昊龙
   • 吕国宁
   • 吕章庆
   • 吕章古
   • 吕肖南
   • 吕柏俊
   • 吕彤彤
   • 吕冠南
   • 吕炫柏
   • 吕俊泰
   • 吕章旦
   • 吕若论
   • 吕致泰
   • 吕建俊
   • 吕肖俊
   • 吕章卫
   • 吕泰勇
   • 吕泰炫
   • 吕果昊
   • 吕俊南
   • 吕幽俊
   • 吕彬德
   • 吕国德
   • 吕俊冠
   • 吕泰南
   • 吕炫南
   • 吕冠泰
   • 吕章冬
   • 吕冠俊
   • 吕依征
   • 吕章磊
   • 吕炫泰
   • 吕泰俊
   • 吕国进
   • 吕幽泰
   • 吕丰硕
   • 吕炫俊
   • 吕昊忠
   • 吕松图
   • 吕俊柏
   • 吕健德
   • 吕章贤
   • 吕昊东
   • 吕果来
   • 吕南俊
   • 吕松宁
   • 吕苑德
   • 吕依忠
   • 吕昊坤
   • 吕建泰
   • 吕章毅
   • 吕昊岩
   • 吕丰嘉
   • 吕俊勇
   • 吕柏忠
   • 吕俊彤
   • 吕昊泰
   • 吕建忠
   • 吕昊建

   吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 吕岩峻
   • 吕尚阳
   • 吕岩城
   • 吕尚远
   • 吕岩哲
   • 吕昌远
   • 吕岩轩
   • 吕岩书
   • 吕青阳
   • 吕昌轩
   • 吕昊远
   • 吕尚轩
   • 吕彤轩
   • 吕昊阳
   • 吕丰延
   • 吕依隆
   • 吕丰辰
   • 吕金城
   • 吕昊轩
   • 吕依城
   • 吕幽志
   • 吕信辰
   • 吕泰佑
   • 吕春佑
   • 吕信延
   • 吕信佑
   • 吕炫辰
   • 吕泰辰
   • 吕星延
   • 吕幽辰
   • 吕星辰
   • 吕星余
   • 吕泰延
   • 吕俊辰
   • 吕俊延
   • 吕星佑
   • 吕炫均
   • 吕幽余
   • 吕炫勋
   • 吕泰勋
   • 吕丰宇
   • 吕幽锦
   • 吕星融
   • 吕炫融
   • 吕信勋
   • 吕幽龙
   • 吕泰运
   • 吕星运
   • 吕俊勋
   • 吕幽达
   • 吕幽逸
   • 吕泰逸
   • 吕春逸
   • 吕星逸
   • 吕幽远
   • 吕俊磊
   • 吕俊欧
   • 吕信卫
   • 吕幽锐
   • 吕幽隆
   • 吕致远
   • 吕施欧
   • 吕泰欧
   • 吕炫逸
   • 吕星阳
   • 吕俊逸
   • 吕星卫
   • 吕信逸
   • 吕幽德
   • 吕星磊
   • 吕幽锋
   • 吕星欧
   • 吕泰磊
   • 吕春磊
   • 吕炫叶
   • 吕星远
   • 吕信磊
   • 吕信阳
   • 吕俊远
   • 吕思远
   • 吕章境
   • 吕昊运
   • 吕章玮
   • 吕章维
   • 吕依钱
   • 吕绍玮
   • 吕伟诚
   • 吕尚勋
   • 吕章硕
   • 吕岩达
   • 吕昌融
   • 吕伟硕
   • 吕商玮
   • 吕伟瑜
   • 吕昌运
   • 吕岩龙
   • 吕绍硕
   • 吕野诚
   • 吕商磊
   • 吕信勇
   • 吕绍磊
   • 吕晨叶
   • 吕商永
   • 吕伟逸
   • 吕伟锋
   • 吕章卫
   • 吕泰勇
   • 吕尚坤
   • 吕岩昌
   • 吕昌坤
   • 吕幽俊
   • 吕星勇
   • 吕昌依
   • 吕伟锐
   • 吕幽春
   • 吕绍永
   • 吕依征
   • 吕章磊
   • 吕幽泰
   • 吕丰硕
   • 吕晨逸
   • 吕岩坤
   • 吕依忠
   • 吕昊坤
   • 吕金坤
   • 吕幽信
   • 吕昊岩
   • 吕俊勇
   • 吕泰岩
   • 吕昌勇
   • 吕幽忠
   • 吕岩星
   • 吕尚勇
   • 吕信岩
   • 吕幽岩
   • 吕丰岩
   • 吕星坤
   • 吕炫坤
   • 吕依昭
   • 吕岩俊
   • 吕泰坤
   • 吕幽昌
   • 吕俊依
   • 吕岩泰
   • 吕星岩
   • 吕韵宇
   • 吕韵舟
   • 吕识宇
   • 吕韵舟
   • 吕韵羽
   • 吕识亦
   • 吕镜宇
   • 吕星玮
   • 吕昌欧
   • 吕幽睿
   • 吕幽瑞
   • 吕炫玮
   • 吕尚逸
   • 吕岩乐
   • 吕青卫
   • 吕岩卫
   • 吕彤逸
   • 吕泰维
   • 吕昌逸
   • 吕依德
   • 吕尚影
   • 吕信玮
   • 吕青逸
   • 吕星维
   • 吕泰硕
   • 吕尚卫
   • 吕昌影
   • 吕尚欧
   • 吕俊玮
   • 吕昊磊
   • 吕昊逸
   • 吕炫硕
   • 吕幽宁
   • 吕俊维
   • 吕昌磊
   • 吕岩磊
   • 吕镜佑
   • 吕韵辰
   • 吕识均
   • 吕镜辰
   • 吕识延
   • 吕识佑
   • 吕识辰
   • 吕镜余
   • 吕镜延
   • 吕天翔
   • 吕亦庭
   • 吕西轩
   • 吕宇恩
   • 吕任轩
   • 吕宇峻
   • 吕轩磊
   • 吕亦伦
   • 吕轩全
   • 吕轩乐

   吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 吕岩峻
   • 吕尚阳
   • 吕雨刚
   • 吕金峰
   • 吕昌鸿
   • 吕雨峻
   • 吕明书
   • 吕明峻
   • 吕尚远
   • 吕尚泽
   • 吕昌远
   • 吕尚鸿
   • 吕岩书
   • 吕昌泽
   • 吕昌祖
   • 吕金泽
   • 吕青阳
   • 吕昌轩
   • 吕尚轩
   • 吕尚刚
   • 吕明刚
   • 吕尚祖
   • 吕昌恒
   • 吕承泽
   • 吕青聪
   • 吕昌峻
   • 吕尚聪
   • 吕青书
   • 吕尚峻
   • 吕金城
   • 吕尚洪
   • 吕承峰
   • 吕青峰
   • 吕尚恒
   • 吕信辰
   • 吕信宏
   • 吕春佑
   • 吕信朋
   • 吕波秀
   • 吕信延
   • 吕信佑
   • 吕星伯
   • 吕星延
   • 吕星辰
   • 吕星余
   • 吕星江
   • 吕星朋
   • 吕星宏
   • 吕星佑
   • 吕信秀
   • 吕信江
   • 吕春霖
   • 吕幽锦
   • 吕星融
   • 吕信霖
   • 吕信勋
   • 吕春翰
   • 吕信翰
   • 吕信锦
   • 吕星运
   • 吕星锦
   • 吕星润
   • 吕信鸿
   • 吕春逸
   • 吕星逸
   • 吕星辉
   • 吕信卫
   • 吕信泽
   • 吕幽锐
   • 吕施欧
   • 吕春辉
   • 吕星阳
   • 吕波锐
   • 吕星泽
   • 吕星卫
   • 吕信逸
   • 吕星辉
   • 吕波锋
   • 吕星磊
   • 吕幽锋
   • 吕星欧
   • 吕信聪
   • 吕信辉
   • 吕春磊
   • 吕春泽
   • 吕星复
   • 吕施锋
   • 吕秋满
   • 吕星远
   • 吕信磊
   • 吕星鸿
   • 吕信阳
   • 吕信震
   • 吕思远
   • 吕星泽
   • 吕星霄
   • 吕春鸿
   • 吕信万
   • 吕商睿
   • 吕浩诚
   • 吕绍诚
   • 吕浩瑜
   • 吕雪诚
   • 吕商豪
   • 吕晨豪
   • 吕晨瑞
   • 吕昌霖
   • 吕明锦
   • 吕浩瑞
   • 吕商诚
   • 吕依钱
   • 吕绍玮
   • 吕雪睿
   • 吕伟诚
   • 吕尚勋
   • 吕昌翰
   • 吕昌锦
   • 吕雪瑞
   • 吕昌融
   • 吕商玮
   • 吕伟瑜
   • 吕尚翰
   • 吕商齐
   • 吕昌运
   • 吕浩睿
   • 吕绍睿
   • 吕绍福
   • 吕尚霖
   • 吕绍硕
   • 吕晨华
   • 吕野诚
   • 吕浩齐
   • 吕晨诚
   • 吕商磊
   • 吕海生
   • 吕雨青
   • 吕雨昌
   • 吕信勇
   • 吕金承
   • 吕绍磊
   • 吕晨叶
   • 吕星皇
   • 吕涛瑞
   • 吕涛聚
   • 吕商永
   • 吕昌秉
   • 吕星波
   • 吕涛齐
   • 吕伟锋
   • 吕晨弘
   • 吕春星
   • 吕绍平
   • 吕绍辉
   • 吕尚坤
   • 吕青尚
   • 吕岩昌
   • 吕昌坤
   • 吕晨仕
   • 吕绍玄
   • 吕星风
   • 吕星勇
   • 吕信波
   • 吕昌依
   • 吕伟锐
   • 吕承昌
   • 吕幽春
   • 吕星信
   • 吕尚明
   • 吕绍永
   • 吕昌明
   • 吕绍兴
   • 吕星星
   • 吕风信
   • 吕晨逸
   • 吕承雨
   • 吕涛诚
   • 吕信星
   • 吕明昌
   • 吕绍弘
   • 吕晨辉
   • 吕尚雨
   • 吕金坤
   • 吕昌承
   • 吕商锐
   • 吕幽信
   • 吕秋风
   • 吕尚岸
   • 吕青涛
   • 吕金波
   • 吕涛承
   • 吕风承
   • 吕星承
   • 吕信承
   • 吕尚济
   • 吕尚泉
   • 吕信明
   • 吕金风
   • 吕尚信
   • 吕金星
   • 吕昌波

   吕姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 吕明鸿
   • 吕涛宏
   • 吕雨刚
   • 吕金峰
   • 吕果鸿
   • 吕松朋
   • 吕昌鸿
   • 吕雨峻
   • 吕明书
   • 吕明峻
   • 吕明高
   • 吕明谦
   • 吕松江
   • 吕果洪
   • 吕尚泽
   • 吕尚鸿
   • 吕果恒
   • 吕宜泽
   • 吕昌泽
   • 吕金泽
   • 吕果洋
   • 吕雨高
   • 吕果泽
   • 吕雨鸿
   • 吕涛君
   • 吕明刚
   • 吕昌恒
   • 吕承泽
   • 吕雨泽
   • 吕明泽
   • 吕果弥
   • 吕尚洪
   • 吕承峰
   • 吕青峰
   • 吕宜峰
   • 吕果峰
   • 吕明恒
   • 吕尚恒
   • 吕波江
   • 吕信宏
   • 吕信朋
   • 吕波秀
   • 吕风宏
   • 吕冠宏
   • 吕星伯
   • 吕冠伯
   • 吕波杉
   • 吕柏江
   • 吕冠朋
   • 吕建江
   • 吕星江
   • 吕星朋
   • 吕冠江
   • 吕星宏
   • 吕信江
   • 吕肖朋
   • 吕涛冰
   • 吕建翰
   • 吕涛帆
   • 吕松瀚
   • 吕春霖
   • 吕冠霖
   • 吕信霖
   • 吕肖霖
   • 吕波翰
   • 吕涛瀚
   • 吕风翰
   • 吕劲翰
   • 吕涛曲
   • 吕建霖
   • 吕春翰
   • 吕建润
   • 吕信翰
   • 吕松帆
   • 吕风桦
   • 吕星润
   • 吕信鸿
   • 吕冠震
   • 吕风鸿
   • 吕波庆
   • 吕风泽
   • 吕星辉
   • 吕信泽
   • 吕建兴
   • 吕冠辉
   • 吕春辉
   • 吕冠泽
   • 吕柏兴
   • 吕波锐
   • 吕风兴
   • 吕星泽
   • 吕柯鸿
   • 吕星辉
   • 吕肖辉
   • 吕波锋
   • 吕冠霄
   • 吕波贤
   • 吕风震
   • 吕冠兴
   • 吕柏辉
   • 吕波泽
   • 吕冠鸿
   • 吕劲辉
   • 吕柯辉
   • 吕信辉
   • 吕波鸿
   • 吕劲鸿
   • 吕春泽
   • 吕波辉
   • 吕星复
   • 吕秋满
   • 吕星鸿
   • 吕风庆
   • 吕肖泽
   • 吕信震
   • 吕柏震
   • 吕建辉
   • 吕风啸
   • 吕柏鸿
   • 吕星泽
   • 吕星霄
   • 吕劲霄
   • 吕春鸿
   • 吕柯泽
   • 吕信万
   • 吕浩华
   • 吕宜霖
   • 吕浩诚
   • 吕强福
   • 吕若福
   • 吕强豪
   • 吕健豪
   • 吕浩瑜
   • 吕雪诚
   • 吕商豪
   • 吕浩福
   • 吕强华
   • 吕晨豪
   • 吕浩豪
   • 吕雨霖
   • 吕昌霖
   • 吕雨翰
   • 吕明锦
   • 吕浩瑞
   • 吕雪嘉
   • 吕雪睿
   • 吕彬豪
   • 吕明桦
   • 吕健福
   • 吕浩嘉
   • 吕果润
   • 吕昌翰
   • 吕雪瑞
   • 吕国华
   • 吕雨树
   • 吕尚翰
   • 吕彬华
   • 吕雨润
   • 吕宜润
   • 吕浩睿
   • 吕果霖
   • 吕绍福
   • 吕尚霖
   • 吕果翰
   • 吕健华
   • 吕晨华
   • 吕国豪
   • 吕国福
   • 吕苑福
   • 吕浩齐
   • 吕浩荣
   • 吕若豪
   • 吕雨桦
   • 吕海生
   • 吕雨奇
   • 吕雨青
   • 吕雨昌
   • 吕健复
   • 吕星皇
   • 吕涛瑞
   • 吕雪辉
   • 吕波柏
   • 吕风冠
   • 吕涛聚
   • 吕康平
   • 吕浩贤
   • 吕雨明
   • 吕彬辉
   • 吕茂辉
   • 吕昌秉
   • 吕雨东
   • 吕星波
   • 吕涛齐
   • 吕彬兴
   • 吕若弘
   • 吕晨弘
   • 吕强辉
   • 吕强兴
   • 吕绍平
   • 吕绍辉

   吕姓历史名人:

   吕留良:明末清初人,号晚村。与黄宗羲、高斗魁等结识。雍正十年因曾静案,被剖棺戮尸,著述焚毁。学宗程朱,特别表扬朱熹的种族思想。
   吕布:东汉末年名将,善弓马,力大无穷,时称'飞将',封温侯,割据徐州,为一代枭雄。
   吕洞宾:号纯阳子,唐代八仙之一,曾隐居终南山等地修道。被道教全真教尊为北五祖之一。
   吕光:十六国时后凉(建都今甘肃武威)的建立者,在位13年。
   吕不韦:战国时秦丞相,被封为文信侯,称为'仲父'。门下曾有宾客三千,并让他们编著有《吕氏春秋》。
   吕雉:汉高祖皇后,人称吕后。曾辅佐刘邦平定天下,公元前195年刘邦死后代理朝政。
   吕蒙:三国时东吴名将,是个文武双全的人物,以致鲁肃见他时,曾称赞其'学识渊博,非复吴下阿蒙'。

   吕姓聚集地:

   迁徙分布
   吕姓播迁频繁,分布比较广泛。南阳吕国灭亡后,部分遗民被迁至今湖北蕲春。新蔡吕国亡国后,遗民主要分布于今河南南部及安徽北部。齐国吕氏在康公失国前已散居韩、魏、齐、鲁之间,其后子孙有在陕西、甘肃发展繁衍的。两汉时期,吕氏还分布于今河北、山西、内蒙古的一些地方。东汉末年,西阳人吕范,避乱移居寿春(今安徽寿县),三国时,蜀汉不韦人吕凯、魏任城人吕虔均有后裔徙居河东(今山西永济县西南)。南北朝时,今浙江、江苏的不少地方均有吕姓居民。北宋初,吕氏有一支徙居福建,分布于泉、漳二州,后有部分移居广东。自清代康熙年间开始,闽、粤吕氏有多支移居台湾,进而又有一些人远徙海外,分布于新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、文莱、越南、美国、加拿大等国家。
   吕是台湾的第二十九个大姓。福建漳州分衍至泉州和广东的这支。吕姓,始于清康熙煌二十三年(公元1684年)吕阿四和吕阿南两兄弟。莺歌镇,阿四坑和阿南坑。福建和广东迁台开垦的吕氏源源不断。以台北县为最多,次为嘉义县。
   堂号
   '渭滨堂':商朝末年,吕尚(姜子牙)在渭水滨钓鱼隐居。周文王访贤聘他为宰相。他帮助周文王、周武王打下了周朝八百多年基业的基础。
   '东莱堂':南宋吕祖谦,官著作郎兼国史馆编修,著《东莱博议》,对春秋三传有独到的见解。
   家乘谱牒
   江苏:塘洋吕氏族谱十卷、白沙圩吕氏宗谱二十一卷首一卷末一卷、毗陵吕氏族谱二十二卷首一卷末一卷
   浙江:余姚新河吕氏家乘十二卷附录一卷、余姚吕氏宗谱八卷首一卷、贵门吕氏宗谱十卷、东阳象冈吕氏宗谱二十二卷
   广东:岭南吕氏家谱一卷、潮州吕氏族谱一卷
   四川:吕氏世谱、吕氏族谱不分卷、吕氏宗谱一卷
   南渡吕氏族谱十二卷、河东吕氏谱、吕氏族谱、河东吕氏支谱二卷、吕氏重修族谱二卷

   Tags:    百家姓  五行起名 

   热门文章