• <label class="z20i"></label>

     1. 袁姓男孩名字大全(带五行)

      时间:2020-11-12 11:42:55

      袁姓,是中华民族的姓氏之一,主要源自姬姓,其人口在全国姓氏中排名第33位,人口约有700万,占全国总人口的0.54%。那么袁姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      袁姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 袁若伦
      • 袁祺杰
      • 袁敬清
      • 袁健凌
      • 袁国华
      • 袁章栋
      • 袁楠雄
      • 袁若腾
      • 袁章嘉
      • 袁彬棋
      • 袁敬尧
      • 袁浩荣
      • 袁浩棋
      • 袁国洪
      • 袁若清
      • 袁楠杰
      • 袁若乔
      • 袁楷智
      • 袁望杰
      • 袁健耀
      • 袁苑瀚
      • 袁强腾
      • 袁敬栋
      • 袁若凌
      • 袁若文
      • 袁国晋
      • 袁国荣
      • 袁强耀
      • 袁国栋
      • 袁彬瀚
      • 袁国月
      • 袁浩高
      • 袁强豪
      • 袁国清
      • 袁苑栋
      • 袁若宁
      • 袁国庭
      • 袁健展
      • 袁苑文
      • 袁健皓
      • 袁健栋
      • 袁彬杰
      • 袁若溪
      • 袁若晋
      • 袁彬原
      • 袁若瀚
      • 袁楷博
      • 袁康博
      • 袁健腾
      • 袁章原
      • 袁若耀
      • 袁若洪
      • 袁若庭
      • 袁浩元
      • 袁国宁
      • 袁苑元
      • 袁苑景
      • 袁若栋
      • 袁健渊
      • 袁若豪
      • 袁强尧
      • 袁若尧
      • 袁敬棕
      • 袁苑乔
      • 袁章木
      • 袁国闲
      • 袁浩景
      • 袁彬景
      • 袁若菲
      • 袁强杰
      • 袁苑嘉
      • 袁强荣
      • 袁浩气
      • 袁健哲
      • 袁健清
      • 袁彬高
      • 袁雪元
      • 袁晟棋
      • 袁楠渊
      • 袁彬博
      • 袁祺云
      • 袁雪芹
      • 袁敬理
      • 袁苑皓
      • 袁国蓝
      • 袁若原
      • 袁国雄
      • 袁国嘉
      • 袁楠栋
      • 袁康文
      • 袁若普
      • 袁鼎栋
      • 袁敬渊
      • 袁楷皓
      • 袁国高
      • 袁健棋
      • 袁健元
      • 袁国耀
      • 袁苑宁
      • 袁楠博
      • 袁浩月
      • 袁国景
      • 袁彬荣
      • 袁康凯
      • 袁雪月
      • 袁健伦
      • 袁健雄
      • 袁强恒
      • 袁强渊
      • 袁悟瀚
      • 袁彬豪
      • 袁鼎皓
      • 袁琪景
      • 袁苑月
      • 袁彬哲
      • 袁若峰
      • 袁苑智
      • 袁强洋
      • 袁苑福
      • 袁国哲
      • 袁浩凯
      • 袁楷渊
      • 袁国福
      • 袁彬嘉
      • 袁健方
      • 袁强栋
      • 袁琪皓
      • 袁强雄
      • 袁熙杰
      • 袁浩杰
      • 袁章尧
      • 袁若尘
      • 袁彬渊
      • 袁彬皓
      • 袁健福
      • 袁彬凯
      • 袁康宁
      • 袁乾元
      • 袁健智
      • 袁国腾
      • 袁健闲
      • 袁楠云
      • 袁熙皓
      • 袁彬耀
      • 袁强华
      • 袁彬洋
      • 袁若宝
      • 袁琪栋
      • 袁康杰
      • 袁国原
      • 袁章凯
      • 袁国豪
      • 袁彬华
      • 袁敬皓
      • 袁健华
      • 袁若恒
      • 袁强歌
      • 袁国元
      • 袁楠尧
      • 袁强博
      • 袁彬文
      • 袁鼎凯
      • 袁浩原
      • 袁彬智
      • 袁彬月
      • 袁英方
      • 袁强福
      • 袁强哲
      • 袁敬凯
      • 袁若元
      • 袁国恒
      • 袁健尧
      • 袁楷栋
      • 袁祺凯
      • 袁健荣
      • 袁苑杰
      • 袁健乔
      • 袁若凯
      • 袁章皓
      • 袁健宁
      • 袁国杰
      • 袁若杰
      • 袁晖杰
      • 袁彬图
      • 袁敬云
      • 袁健凯
      • 袁苑荣
      • 袁熙尧
      • 袁若博
      • 袁强文
      • 袁雪嘉
      • 袁彬闲
      • 袁浩栋
      • 袁国瀚
      • 袁彬宁
      • 袁敬杰
      • 袁康云
      • 袁熙高
      • 袁楷哲
      • 袁鼎原

      袁姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 袁若伦
      • 袁健凌
      • 袁伟耀
      • 袁章栋
      • 袁若腾
      • 袁章天
      • 袁章嘉
      • 袁楷智
      • 袁健耀
      • 袁章循
      • 袁强腾
      • 袁若凌
      • 袁国晋
      • 袁伟智
      • 袁强耀
      • 袁若宁
      • 袁国庭
      • 袁健展
      • 袁章智
      • 袁若晋
      • 袁健腾
      • 袁章原
      • 袁若耀
      • 袁若庭
      • 袁国宁
      • 袁圣智
      • 袁章木
      • 袁健哲
      • 袁章玮
      • 袁晟棋
      • 袁敬理
      • 袁章维
      • 袁伟哲
      • 袁鼎栋
      • 袁章晋
      • 袁国耀
      • 袁苑宁
      • 袁章耀
      • 袁健伦
      • 袁鼎皓
      • 袁彬哲
      • 袁苑智
      • 袁国哲
      • 袁章尧
      • 袁若尘
      • 袁章庭
      • 袁康宁
      • 袁章烈
      • 袁健智
      • 袁国腾
      • 袁彬耀
      • 袁若宝
      • 袁章凯
      • 袁章伦
      • 袁章轩
      • 袁鼎凯
      • 袁彬智
      • 袁强哲
      • 袁章宝
      • 袁章皓
      • 袁鼎智
      • 袁章硕
      • 袁健宁
      • 袁彬图
      • 袁章翔
      • 袁彬宁
      • 袁玮志
      • 袁楷哲
      • 袁鼎原
      • 袁鼎庭
      • 袁煜城
      • 袁琪晋
      • 袁嘉利
      • 袁荣志
      • 袁敬烈
      • 袁鼎哲
      • 袁荣绩
      • 袁圣耿
      • 袁嘉志
      • 袁鼎高
      • 袁畅忆
      • 袁楠哲
      • 袁鼎伦
      • 袁琪哲
      • 袁鼎轩
      • 袁荣利
      • 袁嘉隆
      • 袁嘉良
      • 袁鼎城
      • 袁鼎恩
      • 袁烟轩
      • 袁鼎益
      • 袁玮遥
      • 袁敬哲
      • 袁楠耿
      • 袁荣振
      • 袁荣章
      • 袁宁康
      • 袁嘉章
      • 袁烨伟
      • 袁嘉振
      • 袁鼎岩
      • 袁圣昊
      • 袁圣丰
      • 袁鼎丰
      • 袁鼎忠
      • 袁鼎昊
      • 袁鼎东
      • 袁祺丰
      • 袁琪忠
      • 袁敬丰
      • 袁敬昊
      • 袁楷丰
      • 袁敬易
      • 袁鼎萧
      • 袁楷彤
      • 袁鼎松
      • 袁祺知
      • 袁鼎坤
      • 袁敬来
      • 袁圣忠
      • 袁亦良
      • 袁亦遥
      • 袁亦隆
      • 袁旭遥
      • 袁全佑
      • 袁旭志
      • 袁亦临
      • 袁宇灿
      • 袁亦志
      • 袁宇志
      • 袁宇隆
      • 袁亦灿
      • 袁荣俊
      • 袁嘉俊
      • 袁玮俊
      • 袁玮南
      • 袁荣南
      • 袁嘉泰
      • 袁玮炫
      • 袁玮泰
      • 袁嘉南
      • 袁荣泰
      • 袁玮拓
      • 袁冬奇
      • 袁贤来
      • 袁啸忠
      • 袁德坤
      • 袁德东
      • 袁乐奇
      • 袁德林
      • 袁叶易
      • 袁玉彤
      • 袁古昊
      • 袁德忠
      • 袁旦奇
      • 袁德依
      • 袁贤易
      • 袁古易
      • 袁德昊
      • 袁圣宁
      • 袁鼎荣
      • 袁章冬
      • 袁章旦
      • 袁鼎硕
      • 袁鼎玮
      • 袁敬畅
      • 袁鼎维
      • 袁章古
      • 袁圣图
      • 袁敬宁
      • 袁叶凌
      • 袁贤耀
      • 袁德轩
      • 袁乐城
      • 袁叶庭
      • 袁古烈
      • 袁德展
      • 袁德原
      • 袁贤庭
      • 袁古庭
      • 袁厉轩
      • 袁叶哲
      • 袁贤烈
      • 袁古凌
      • 袁德高
      • 袁贤凌
      • 袁古耀
      • 袁卫凌
      • 袁德凌
      • 袁德哲
      • 袁德宝
      • 袁贤伦
      • 袁古伦
      • 袁冬轩
      • 袁叶宝
      • 袁叶耀
      • 袁德恩
      • 袁古哲
      • 袁旦庭

      袁姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 袁伟耀
      • 袁野诚
      • 袁新翔
      • 袁商翔
      • 袁伟智
      • 袁伟硕
      • 袁绍轩
      • 袁伟刚
      • 袁商玮
      • 袁晨轩
      • 袁川翔
      • 袁伟胜
      • 袁圣智
      • 袁章玮
      • 袁章维
      • 袁伟哲
      • 袁唯仁
      • 袁伟峻
      • 袁商轩
      • 袁晨翔
      • 袁伟诚
      • 袁伟盛
      • 袁章轩
      • 袁靖翔
      • 袁圣捷
      • 袁绍玮
      • 袁章硕
      • 袁圣翔
      • 袁野刚
      • 袁绍翔
      • 袁伟轩
      • 袁绍硕
      • 袁野轩
      • 袁章翔
      • 袁野胜
      • 袁千轩
      • 袁睿余
      • 袁靖轩
      • 袁玮志
      • 袁煜城
      • 袁圣轩
      • 袁新恩
      • 袁圣峻
      • 袁齐辰
      • 袁玮辰
      • 袁誓佑
      • 袁瑞远
      • 袁圣刚
      • 袁圣耿
      • 袁银辰
      • 袁畅忆
      • 袁齐佑
      • 袁瑜辰
      • 袁银延
      • 袁瑞辰
      • 袁鼎轩
      • 袁玮远
      • 袁睿远
      • 袁裕轩
      • 袁诚均
      • 袁睿辰
      • 袁瑜延
      • 袁圣恩
      • 袁瑞余
      • 袁鼎城
      • 袁鼎恩
      • 袁川轩
      • 袁烟轩
      • 袁鼎益
      • 袁瑞延
      • 袁玮遥
      • 袁齐伟
      • 袁瑜伟
      • 袁睿伟
      • 袁银伟
      • 袁玮誉
      • 袁玮崇
      • 袁烨伟
      • 袁鼎岩
      • 袁圣昊
      • 袁圣依
      • 袁圣昌
      • 袁新坤
      • 袁圣丰
      • 袁川岩
      • 袁靖坤
      • 袁川坤
      • 袁圣坤
      • 袁鼎坤
      • 袁圣青
      • 袁圣忠
      • 袁亦聪
      • 袁宇均
      • 袁西辰
      • 袁亦良
      • 袁亦辰
      • 袁亦余
      • 袁亦延
      • 袁舟佑
      • 袁亦秀
      • 袁亦遥
      • 袁西佑
      • 袁亦隆
      • 袁亦远
      • 袁亦佑
      • 袁全佑
      • 袁舟辰
      • 袁亦均
      • 袁宇辰
      • 袁亦阳
      • 袁任延
      • 袁如佑
      • 袁亦临
      • 袁宇灿
      • 袁亦志
      • 袁宇志
      • 袁宇隆
      • 袁亦灿
      • 袁玮星
      • 袁瑞勇
      • 袁玮俊
      • 袁睿勇
      • 袁玮南
      • 袁玮信
      • 袁玮炫
      • 袁玮泰
      • 袁银勇
      • 袁玮拓
      • 袁叶承
      • 袁世坤
      • 袁叶尚
      • 袁卫昌
      • 袁叶昌
      • 袁德坤
      • 袁逸承
      • 袁叶坤
      • 袁叶易
      • 袁德依
      • 袁圣宁
      • 袁圣瑞
      • 袁鼎硕
      • 袁靖硕
      • 袁圣睿
      • 袁绍永
      • 袁新玮
      • 袁商永
      • 袁圣硕
      • 袁新硕
      • 袁圣玮
      • 袁鼎玮
      • 袁圣瑜
      • 袁鼎维
      • 袁圣图
      • 袁裕玮
      • 袁叶凌
      • 袁川永
      • 袁叶笑
      • 袁世恩
      • 袁叶释
      • 袁德轩
      • 袁乐城
      • 袁叶庭
      • 袁锋轩
      • 袁叶书
      • 袁厉轩
      • 袁叶哲
      • 袁叶城
      • 袁叶峻
      • 袁叶益
      • 袁卫凌
      • 袁叶祖
      • 袁磊峻
      • 袁叶轩
      • 袁冬轩
      • 袁世轩
      • 袁叶宝
      • 袁叶耀
      • 袁锐轩
      • 袁德恩
      • 袁青阳
      • 袁昌佑
      • 袁昌余
      • 袁尚佑
      • 袁昊延
      • 袁昊辰
      • 袁圣川
      • 袁昌远
      • 袁承辰
      • 袁尚阳
      • 袁青辰
      • 袁金佑
      • 袁尚辰
      • 袁昊佑
      • 袁昊阳
      • 袁昌辰
      • 袁昊远
      • 袁承佑
      • 袁青佑
      • 袁昊余
      • 袁彤辰

      袁姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 袁雪睿
      • 袁晨瑞
      • 袁野诚
      • 袁新翔
      • 袁商诚
      • 袁紫然
      • 袁绍峻
      • 袁商翔
      • 袁新朝
      • 袁绍闲
      • 袁绍博
      • 袁新闲
      • 袁绍轩
      • 袁鹤睿
      • 袁浩瑞
      • 袁绍云
      • 袁晨诚
      • 袁浩齐
      • 袁川盛
      • 袁绍福
      • 袁伟刚
      • 袁新博
      • 袁晨少
      • 袁浩仁
      • 袁千超
      • 袁雪峻
      • 袁商豪
      • 袁商玮
      • 袁晨轩
      • 袁川翔
      • 袁伟胜
      • 袁鹤诚
      • 袁商睿
      • 袁川博
      • 袁绍文
      • 袁绍方
      • 袁新雄
      • 袁晨豪
      • 袁川喻
      • 袁绍洋
      • 袁靖渊
      • 袁晨方
      • 袁浩峻
      • 袁绍诚
      • 袁绍睿
      • 袁晨云
      • 袁浩诚
      • 袁绍渊
      • 袁雪瑞
      • 袁浩盛
      • 袁川钦
      • 袁晨文
      • 袁雪诚
      • 袁绍捷
      • 袁熙盛
      • 袁熙捷
      • 袁商齐
      • 袁浩捷
      • 袁新盛
      • 袁新胜
      • 袁浩瑜
      • 袁靖云
      • 袁唯仁
      • 袁川云
      • 袁伟峻
      • 袁熙顺
      • 袁新顺
      • 袁晨书
      • 袁商轩
      • 袁浩顺
      • 袁晨翔
      • 袁伟诚
      • 袁熙胜
      • 袁伟盛
      • 袁浩睿
      • 袁晨超
      • 袁商峻
      • 袁靖翔
      • 袁圣捷
      • 袁靖博
      • 袁绍玮
      • 袁紫胜
      • 袁裕博
      • 袁野刚
      • 袁浩朝
      • 袁新捷
      • 袁靖闲
      • 袁绍翔
      • 袁绍硕
      • 袁商博
      • 袁野胜
      • 袁千轩
      • 袁新刚
      • 袁银聪
      • 袁川祖
      • 袁睿余
      • 袁靖轩
      • 袁川洪
      • 袁睿泽
      • 袁瑞鸿
      • 袁裕峻
      • 袁川刚
      • 袁新恩
      • 袁圣峻
      • 袁齐辰
      • 袁誓泽
      • 袁誓佑
      • 袁熙峻
      • 袁瑞远
      • 袁圣刚
      • 袁诚泽
      • 袁靖刚
      • 袁熙刚
      • 袁齐泽
      • 袁银辰
      • 袁新洋
      • 袁誓鸿
      • 袁银鸿
      • 袁齐佑
      • 袁瑞江
      • 袁瑜辰
      • 袁诚江
      • 袁川峻
      • 袁银延
      • 袁瑞宏
      • 袁瑞泽
      • 袁瑞辰
      • 袁川峰
      • 袁睿江
      • 袁瑜江
      • 袁新峰
      • 袁瑜宏
      • 袁睿远
      • 袁银朋
      • 袁闻声
      • 袁裕轩
      • 袁瑜朋
      • 袁银泽
      • 袁诚均
      • 袁睿辰
      • 袁瑜延
      • 袁瑞余
      • 袁诚宏
      • 袁诚鸿
      • 袁齐朋
      • 袁川轩
      • 袁瑜鸿
      • 袁川瀚
      • 袁新峻
      • 袁瑞延
      • 袁千峻
      • 袁睿聪
      • 袁银海
      • 袁福晨
      • 袁睿邦
      • 袁瑜邦
      • 袁齐伟
      • 袁诚绍
      • 袁诚海
      • 袁瑜伟
      • 袁齐浩
      • 袁诚祥
      • 袁睿伟
      • 袁银伟
      • 袁瑞邦
      • 袁睿绍
      • 袁豪常
      • 袁玮崇
      • 袁福祥
      • 袁诚邦
      • 袁诚浩
      • 袁睿海
      • 袁瑜祥
      • 袁誓浩
      • 袁瑞祥
      • 袁齐晨
      • 袁瑞海
      • 袁睿祥
      • 袁睿浩
      • 袁银邦
      • 袁银晨
      • 袁银祥
      • 袁靖昌
      • 袁靖明
      • 袁川涛
      • 袁圣昌
      • 袁新坤
      • 袁裕昌
      • 袁新承
      • 袁千青
      • 袁川岩
      • 袁川青
      • 袁新雨
      • 袁川承
      • 袁新翼
      • 袁靖坤
      • 袁川坤
      • 袁千涛
      • 袁裕涛
      • 袁晖昌

      袁姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 袁浩方
      • 袁敬清
      • 袁望博
      • 袁雪睿
      • 袁国华
      • 袁楠雄
      • 袁浩荣
      • 袁浩棋
      • 袁国洪
      • 袁若清
      • 袁望杰
      • 袁苑瀚
      • 袁浩华
      • 袁若文
      • 袁熙博
      • 袁绍闲
      • 袁绍博
      • 袁彬瀚
      • 袁新闲
      • 袁浩洋
      • 袁浩高
      • 袁鹤睿
      • 袁浩豪
      • 袁浩瑞
      • 袁强豪
      • 袁国清
      • 袁浩渊
      • 袁绍云
      • 袁浩齐
      • 袁苑文
      • 袁绍福
      • 袁若溪
      • 袁新博
      • 袁浩仁
      • 袁雪峻
      • 袁商豪
      • 袁若瀚
      • 袁雪博
      • 袁楷博
      • 袁康博
      • 袁若洪
      • 袁浩元
      • 袁健渊
      • 袁鹤诚
      • 袁若豪
      • 袁浩博
      • 袁川博
      • 袁绍文
      • 袁绍方
      • 袁新雄
      • 袁晨豪
      • 袁国闲
      • 袁浩景
      • 袁绍洋
      • 袁靖渊
      • 袁晨方
      • 袁浩气
      • 袁健清
      • 袁浩峻
      • 袁雪元
      • 袁楠渊
      • 袁彬博
      • 袁祺云
      • 袁雪芹
      • 袁晨云
      • 袁浩诚
      • 袁绍渊
      • 袁雪瑞
      • 袁浩盛
      • 袁国雄
      • 袁康文
      • 袁若普
      • 袁敬渊
      • 袁晨文
      • 袁雪渊
      • 袁雪诚
      • 袁楠博
      • 袁熙闲
      • 袁浩月
      • 袁雪月
      • 袁熙盛
      • 袁浩恒
      • 袁熙捷
      • 袁健雄
      • 袁强恒
      • 袁强渊
      • 袁悟瀚
      • 袁彬豪
      • 袁浩捷
      • 袁若峰
      • 袁强洋
      • 袁苑福
      • 袁浩凯
      • 袁浩瑜
      • 袁楷渊
      • 袁国福
      • 袁鹤华
      • 袁健方
      • 袁靖云
      • 袁川云
      • 袁强雄
      • 袁熙杰
      • 袁浩杰
      • 袁熙顺
      • 袁彬渊
      • 袁健福
      • 袁浩顺
      • 袁莫闲
      • 袁健闲
      • 袁楠云
      • 袁熙皓
      • 袁雪瀚
      • 袁强华
      • 袁彬洋
      • 袁熙胜
      • 袁浩文
      • 袁国豪
      • 袁彬华
      • 袁健华
      • 袁若恒
      • 袁浩睿
      • 袁强博
      • 袁彬文
      • 袁浩原
      • 袁英方
      • 袁强福
      • 袁国恒
      • 袁浩峰
      • 袁靖博
      • 袁浩福
      • 袁熙云
      • 袁裕博
      • 袁晖杰
      • 袁浩朝
      • 袁敬云
      • 袁浩闲
      • 袁靖闲
      • 袁浩雄
      • 袁熙尧
      • 袁若博
      • 袁强文
      • 袁雪嘉
      • 袁商博
      • 袁浩瀚
      • 袁彬闲
      • 袁浩栋
      • 袁国瀚
      • 袁康云
      • 袁福宏
      • 袁熙高
      • 袁川洪
      • 袁睿泽
      • 袁瑞鸿
      • 袁琪洋
      • 袁豪君
      • 袁誓泽
      • 袁熙峻
      • 袁楷峰
      • 袁豪宏
      • 袁诚泽
      • 袁福江
      • 袁菲鸿
      • 袁敬峰
      • 袁嘉朋
      • 袁熙刚
      • 袁齐泽
      • 袁福材
      • 袁荣江
      • 袁新洋
      • 袁敬洋
      • 袁誓鸿
      • 袁银鸿
      • 袁福泽
      • 袁瑞江
      • 袁荣鸿
      • 袁诚江
      • 袁瑞宏
      • 袁瑞泽
      • 袁川峰
      • 袁祺峰
      • 袁睿江
      • 袁嘉鸿
      • 袁瑜江
      • 袁新峰
      • 袁瑜宏
      • 袁嘉泽
      • 袁银朋
      • 袁闻声
      • 袁嘉宏
      • 袁瑜朋
      • 袁银泽
      • 袁敬洪
      • 袁诚宏
      • 袁诚鸿
      • 袁齐朋
      • 袁豪江
      • 袁瑜鸿
      • 袁川瀚
      • 袁豪泽
      • 袁福鸿

      袁姓历史名人:

      袁枚:清代著名文学家,是当时著名诗歌理论家,论诗主张性灵,反对形式主义和拟古。著有《随园诗话》。与薛士铨、赵翼并称'江右三大家'。
      袁崇焕:明末大将,著名军事家。屡次取得对后金作战的胜利,宁远一役使努尔哈赤受伤而死;宁锦大捷,又逼皇太极大败而归。
      袁山松:西晋吴郡太守。他性情秀远,擅长音乐,其歌《行路难》,听者无不落泪,与羊昙之唱乐、桓伊之挽歌,并称'三绝'。
      袁盎:楚人,是历史上第一个扬名于史籍的袁姓著名人物。他在汉景帝'七国之乱'时,曾奏请斩晁错以平众怒,结果'七国之乱'平定后,他就被封为太常,显赫异常。
      袁枢:南宋史学家。著有《通鉴纪事本末》四十二卷,记239事,各自独立成篇,为我国第一部纪事本末体史著作。

      袁姓聚集地:

      迁徙分布
      袁氏早期主要是在其发祥地河南发展繁衍,其发展中心为陈郡,尤其是汝南。秦汉时期袁氏以向外地播迁。由于战乱、官职调迁等原因,陈郡袁氏与汝南袁氏又派生出许多支脉,如袁干的后裔有一支徙居彭城(今江苏徐州),还有一支徙居河东(今山西永济西南);袁绍的后裔有一支徙居东陵东光(今属河北);袁术的子孙分散于江、淮间,有一支居住在襄阳;袁涣的后裔有一支徙居京兆(今陕西西安),又有一支徙居华阴。
      南宋有史学家袁枢为建安人(今福建建瓯),说明南宋以前,已有袁氏徙居福建。据《袁氏族谱》记载,袁安第38世孙袁志君因任广东布政使,自江西信丰迁至广东东莞温塘茶园定居,为广东袁氏开基始祖,其后裔分居兴宁、梅县、惠阳等地。
      台湾的袁姓,多居在嘉南地区,是台湾的第九十四个大姓。近两百年来,台湾也有袁氏后代繁衍。他们主要聚居于台北、新竹、南投、嘉义、台南等地。不过,多以嘉南地区为盛。其先祖多是在前清时期渡海东来的。
      堂号
      '卧雪堂':东汉袁安没作官的时候,客居洛阳,很有贤名。一年冬天,洛阳令冒雪去访他。他院子里的雪很深,洛阳令叫随从扫出一条路才进到袁安屋里。袁安正冻得蜷缩在床上发抖。洛阳令问:'你为什么不求亲戚帮助一下?'袁安说:'大家都没好日子过,大雪天我怎么好去打扰人家?'洛阳令佩服他的贤德,举他为孝廉。这就是'卧雪堂'的由来。
      '守正堂':袁安为人严谨,后来作了楚郡太守。当时楚王谋反,株连了数千人。袁安处理这个案子时,审清问明,释放了4000多人。后来外戚窦氏擅权,袁安守正不屈,所以又叫'守正堂'。
      袁氏又以'陈郡'、'汝南'、'彭城'、'陈留'等为其堂号。

      Tags:    百家姓  五行起名 

      热门文章