<em class="8shtr2r"></em><sup class="7ko"><label class="7ko"></label></sup>

     程姓男孩名字大全(带五行)

     时间:2020-11-12 11:42:53

     程姓在《百家姓》中排名193。据2015年的统计,程姓的人口总数在大陆排名31位。那么程姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

     程姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

     • 程敬凯
     • 程楠博
     • 程琪哲
     • 程波尧
     • 程冠晴
     • 程泰嘉
     • 程楠尧
     • 程炫皓
     • 程波元
     • 程俊杰
     • 程琪栋
     • 程鼎栋
     • 程冠嘉
     • 程波荣
     • 程风栋
     • 程冠月
     • 程晖杰
     • 程建皓
     • 程楠耿
     • 程冠杰
     • 程琪渊
     • 程冠栋
     • 程鼎棋
     • 程柏智
     • 程敬皓
     • 程柏福
     • 程敬恒
     • 程敬理
     • 程建豪
     • 程肖杰
     • 程泰皓
     • 程敬哲
     • 程建闲
     • 程柏华
     • 程建华
     • 程肖华
     • 程建福
     • 程楠栋
     • 程琪皓
     • 程建文
     • 程建渊
     • 程楷峰
     • 程鼎原
     • 程敬洋
     • 程冠荣
     • 程风尧
     • 程冠豪
     • 程风荣
     • 程建宁
     • 程炫嘉
     • 程冠渊
     • 程柏尧
     • 程楷腾
     • 程楷渊
     • 程泰景
     • 程楷闲
     • 程俊栋
     • 程风月
     • 程冠尧
     • 程熙尧
     • 程楠云
     • 程柏渊
     • 程鹏荣
     • 程敬烈
     • 程炫乔
     • 程泰杰
     • 程楷尧
     • 程楠渊
     • 程楠哲
     • 程琪景
     • 程肖博
     • 程俊嘉
     • 程肖元
     • 程建嘉
     • 程敬寒
     • 程风轻
     • 程炫景
     • 程楠耀
     • 程劲博
     • 程建栋
     • 程炫棋
     • 程敬洪
     • 程祺杰
     • 程冠福
     • 程楷杰
     • 程俊尧
     • 程冠闲
     • 程楷博
     • 程楠智
     • 程楠杰
     • 程风嘉
     • 程波嘉
     • 程楷智
     • 程楠雄
     • 程鼎高
     • 程敬庭
     • 程柏豪
     • 程肖皓
     • 程泰尧
     • 程建元
     • 程祺凯
     • 程风元
     • 程祺云
     • 程敬普
     • 程冠文
     • 程柏嘉
     • 程鹏嘉
     • 程鹏元
     • 程俊凯
     • 程敬峰
     • 程熙杰
     • 程琪洋
     • 程柏荣
     • 程楷栋
     • 程南杰
     • 程敬耀
     • 程肖嘉
     • 程建荣
     • 程熙高
     • 程建凯
     • 程敬伦
     • 程鼎皓
     • 程劲文
     • 程建雄
     • 程炫元
     • 程柏杰
     • 程敬渊
     • 程敬高
     • 程柏云
     • 程泰元
     • 程楷哲
     • 程泰栋
     • 程熙皓
     • 程琪云
     • 程楷瀚
     • 程俊棋
     • 程敬栋
     • 程肖天
     • 程侠文
     • 程敬原
     • 程冠宁
     • 程冠华
     • 程敬云
     • 程柏博
     • 程肖云
     • 程冠熊
     • 程炫荣
     • 程敬博
     • 程强恒
     • 程健洪
     • 程若峰
     • 程国烈
     • 程康峰
     • 程健展
     • 程强哲
     • 程彬庭
     • 程彬原
     • 程浩高
     • 程国原
     • 程雪芹
     • 程彬洋
     • 程彬高
     • 程国哲
     • 程国峰
     • 程鹏旭
     • 程国耿
     • 程国恒
     • 程若哲
     • 程强晋
     • 程浩气
     • 程鹏吉
     • 程国高
     • 程若伦
     • 程若晋
     • 程若恒
     • 程彬恒
     • 程浩原
     • 程国晋
     • 程若原
     • 程健伦
     • 程健凌
     • 程若洪
     • 程若凌
     • 程健洋
     • 程国洪
     • 程若庭
     • 程健哲
     • 程彬哲
     • 程苑哲
     • 程强洋
     • 程瀚贤
     • 程瀚庆
     • 程瀚标
     • 程瀚毅
     • 程健渊
     • 程国清
     • 程若普
     • 程冠霖
     • 程康云
     • 程健清

     程姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

     • 程鼎伦
     • 程泰翔
     • 程琪哲
     • 程冠晴
     • 程泰嘉
     • 程鼎智
     • 程韵尘
     • 程炫皓
     • 程俊杰
     • 程鼎栋
     • 程楠耿
     • 程鼎棋
     • 程柏智
     • 程敬理
     • 程泰皓
     • 程敬哲
     • 程幽晴
     • 程鼎原
     • 程建宁
     • 程炫嘉
     • 程鼎哲
     • 程楷腾
     • 程煜城
     • 程俊翔
     • 程泰景
     • 程韵天
     • 程俊栋
     • 程敬烈
     • 程炫乔
     • 程圣智
     • 程烟轩
     • 程泰杰
     • 程俊畅
     • 程炫智
     • 程楠哲
     • 程俊嘉
     • 程圣腾
     • 程炫景
     • 程俊玮
     • 程楠耀
     • 程炫棋
     • 程炫硕
     • 程泰图
     • 程俊尧
     • 程泰维
     • 程楠智
     • 程楷智
     • 程鼎高
     • 程敬庭
     • 程泰尧
     • 程鼎益
     • 程鼎庭
     • 程俊凯
     • 程圣哲
     • 程俊图
     • 程南杰
     • 程敬耀
     • 程鼎恩
     • 程敬伦
     • 程鼎皓
     • 程炫元
     • 程泰元
     • 程楷哲
     • 程泰栋
     • 程幽宁
     • 程俊棋
     • 程圣耿
     • 程肖天
     • 程冠宁
     • 程泰智
     • 程炫荣
     • 程章轩
     • 程伟哲
     • 程国烈
     • 程健展
     • 程强哲
     • 程彬庭
     • 程章伦
     • 程国哲
     • 程章哲
     • 程国耿
     • 程若哲
     • 程强晋
     • 程章庭
     • 程若伦
     • 程若晋
     • 程国晋
     • 程健伦
     • 程章烈
     • 程健凌
     • 程若凌
     • 程若庭
     • 程章晋
     • 程健哲
     • 程彬哲
     • 程苑哲
     • 程宝乐
     • 程宝逸
     • 程章循
     • 程俊龙
     • 程炫龙
     • 程炫勋
     • 程劲龙
     • 程柏龙
     • 程俊璋
     • 程章尧
     • 程建璋
     • 程炫桦
     • 程冠达
     • 程炫朴
     • 程泰龙
     • 程幽达
     • 程章智
     • 程章栋
     • 程韵龙
     • 程泰璋
     • 程幽龙
     • 程晟棋
     • 程冠璋
     • 程章翔
     • 程炫融
     • 程俊树
     • 程泰达
     • 程柏瑾
     • 程伟智
     • 程泰瑾
     • 程泰桦
     • 程柏达
     • 程建达
     • 程俊勋
     • 程冠瑾
     • 程彬智
     • 程章皓
     • 程炫璋
     • 程章凯
     • 程俊桦
     • 程泰勋
     • 程建龙
     • 程冠道
     • 程章杰
     • 程宝祺
     • 程宝义
     • 程宝驰
     • 程月泰
     • 程天幽
     • 程天南
     • 程天柏
     • 程木泰
     • 程天劲
     • 程月俊
     • 程天炫
     • 程天旷
     • 程木俊
     • 程天俊
     • 程引泰
     • 程引志
     • 程天志
     • 程月遥
     • 程月良
     • 程智泰
     • 程天隆
     • 程智勇
     • 程乔炫
     • 程智章
     • 程棋振
     • 程木遥
     • 程尧俊
     • 程天遥
     • 程杰泰
     • 程皓振
     • 程棋泰
     • 程棋拓
     • 程智国
     • 程智南
     • 程杰南
     • 程木志
     • 程杰振
     • 程智翎
     • 程乔俊
     • 程景章
     • 程棕章
     • 程智野
     • 程景振
     • 程木灿
     • 程天绩
     • 程元良
     • 程天材
     • 程智俊
     • 程月隆
     • 程景俊
     • 程皓南
     • 程智健
     • 程月灿
     • 程景泰
     • 程智炫
     • 程乔南
     • 程皓章
     • 程智强
     • 程木良
     • 程棋章

     程姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

     • 程镜玮
     • 程靖翔
     • 程泰翔
     • 程韵尘
     • 程信玮
     • 程圣恩
     • 程幽睿
     • 程信翔
     • 程幽晴
     • 程幽诚
     • 程川轩
     • 程千轩
     • 程圣盛
     • 程新恩
     • 程韵诚
     • 程煜城
     • 程俊翔
     • 程韵天
     • 程识硕
     • 程幽瑞
     • 程圣捷
     • 程圣智
     • 程烟轩
     • 程圣刚
     • 程星玮
     • 程圣腾
     • 程俊玮
     • 程炫硕
     • 程泰维
     • 程鼎益
     • 程新翔
     • 程镜维
     • 程幽仁
     • 程圣哲
     • 程圣翔
     • 程星维
     • 程鼎恩
     • 程圣轩
     • 程识玮
     • 程幽宁
     • 程圣耿
     • 程圣峻
     • 程靖轩
     • 程幽盛
     • 程幽翔
     • 程幽胜
     • 程章轩
     • 程伟哲
     • 程伟峻
     • 程伟宸
     • 程韵舟
     • 程晨轩
     • 程韵舟
     • 程韵羽
     • 程伟轩
     • 程野轩
     • 程绍轩
     • 程野刚
     • 程识亦
     • 程韵宇
     • 程商轩
     • 程伟刚
     • 程镜宇
     • 程识宇
     • 程宝逸
     • 程炫勋
     • 程镜勋
     • 程伟捷
     • 程伟超
     • 程幽达
     • 程伟盛
     • 程韵龙
     • 程幽龙
     • 程章翔
     • 程炫融
     • 程星运
     • 程镜运
     • 程伟智
     • 程野胜
     • 程晨翔
     • 程俊勋
     • 程信勋
     • 程识运
     • 程伟胜
     • 程绍翔
     • 程泰勋
     • 程识勋
     • 程幽锦
     • 程天幽
     • 程引泰
     • 程引志
     • 程引辰
     • 程智勇
     • 程钦唯
     • 程捷唯
     • 程朝唯
     • 程捷誉
     • 程智野
     • 程朝勇
     • 程少辰
     • 程捷伟
     • 程捷勇
     • 程朝誉
     • 程善勇
     • 程善伟
     • 程善誉
     • 程朝伟
     • 程智伟
     • 程天余
     • 程天辰
     • 程川翔
     • 程章硕
     • 程章维
     • 程星羽
     • 程伟诚
     • 程伟瑜
     • 程章玮
     • 程幽全
     • 程星宇
     • 程泰羽
     • 程幽光
     • 程野诚
     • 程俊宇
     • 程泰宇
     • 程章境
     • 程绍硕
     • 程春宇
     • 程伟硕
     • 程信宇
     • 程炫宇
     • 程商玮
     • 程幽宇
     • 程绍玮
     • 程泰宇
     • 程俊羽
     • 程信亦
     • 程圣瑜
     • 程新坤
     • 程鼎岩
     • 程靖硕
     • 程圣昌
     • 程新硕
     • 程川坤
     • 程圣昊
     • 程川岩
     • 程圣忠
     • 程靖坤
     • 程鼎硕
     • 程圣玮
     • 程鼎维
     • 程圣诚
     • 程圣宁
     • 程圣依
     • 程圣青
     • 程圣硕
     • 程圣齐
     • 程圣瑞
     • 程裕玮
     • 程鼎玮
     • 程鼎坤
     • 程新玮
     • 程圣图
     • 程致远
     • 程镜佑
     • 程镜辰
     • 程韵辰
     • 程宝宇
     • 程识均
     • 程识延
     • 程识辰
     • 程星远
     • 程镜延
     • 程星阳
     • 程镜余
     • 程信阳
     • 程幽隆
     • 程俊远
     • 程幽远
     • 程识佑
     • 程思远
     • 程泰远
     • 程瑜伟
     • 程钦逸
     • 程齐伟
     • 程朝叶
     • 程捷卫
     • 程智逸
     • 程睿伟
     • 程朝逸
     • 程钦卫
     • 程誓伟
     • 程智磊
     • 程朝卫
     • 程钦欧
     • 程善磊
     • 程朝磊
     • 程玮崇
     • 程捷磊
     • 程朝欧
     • 程捷欧

     程姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

     • 程波钦
     • 程新胜
     • 程靖刚
     • 程镜玮
     • 程靖翔
     • 程星韶
     • 程裕峻
     • 程星钦
     • 程星瑜
     • 程镜豪
     • 程信玮
     • 程秋胜
     • 程鹏齐
     • 程识福
     • 程新瀚
     • 程识诚
     • 程幽睿
     • 程鹏瑞
     • 程镜齐
     • 程靖博
     • 程信翔
     • 程新捷
     • 程信豪
     • 程信韶
     • 程幽诚
     • 程川轩
     • 程千轩
     • 程星胜
     • 程信清
     • 程新雄
     • 程圣盛
     • 程风盛
     • 程星豪
     • 程川峻
     • 程新恩
     • 程鹏睿
     • 程星齐
     • 程靖闲
     • 程韵诚
     • 程熙顺
     • 程风睿
     • 程风顺
     • 程星瑞
     • 程新闲
     • 程波盛
     • 程星福
     • 程信斯
     • 程信钦
     • 程新盛
     • 程识硕
     • 程镜韶
     • 程幽瑞
     • 程识文
     • 程圣捷
     • 程靖渊
     • 程镜文
     • 程新峰
     • 程信睿
     • 程圣刚
     • 程新刚
     • 程识齐
     • 程信齐
     • 程信盛
     • 程星诚
     • 程靖云
     • 程春豪
     • 程新峻
     • 程星玮
     • 程裕瀚
     • 程星闲
     • 程新云
     • 程星雄
     • 程镜诚
     • 程川刚
     • 程春睿
     • 程星渊
     • 程风瑞
     • 程星捷
     • 程川洪
     • 程星博
     • 程识方
     • 程星盛
     • 程熙刚
     • 程识豪
     • 程新顺
     • 程风齐
     • 程新翔
     • 程春文
     • 程熙盛
     • 程镜维
     • 程星华
     • 程新洋
     • 程新朝
     • 程识睿
     • 程波齐
     • 程新欢
     • 程裕博
     • 程星银
     • 程鹏诚
     • 程幽仁
     • 程识华
     • 程施豪
     • 程星维
     • 程镜方
     • 程靖洋
     • 程鹏仁
     • 程熙峻
     • 程星文
     • 程施普
     • 程施瑞
     • 程秋深
     • 程思睿
     • 程星寒
     • 程识玮
     • 程信诚
     • 程镜瑜
     • 程圣峻
     • 程川峰
     • 程靖轩
     • 程星睿
     • 程幽盛
     • 程星仁
     • 程幽胜
     • 程镜华
     • 程熙捷
     • 程镜舟
     • 程绍刚
     • 程晨书
     • 程商峻
     • 程伟峻
     • 程伟宸
     • 程韵舟
     • 程浩修
     • 程晨轩
     • 程韵舟
     • 程绍轩
     • 程商峰
     • 程镜帆
     • 程野刚
     • 程识亦
     • 程雪峻
     • 程镜冰
     • 程晨峰
     • 程商轩
     • 程伟刚
     • 程浩峻
     • 程镜宇
     • 程绍洋
     • 程镜名
     • 程识宇
     • 程绍峻
     • 程镜西
     • 程镜向
     • 程绍捷
     • 程信翰
     • 程镜霖
     • 程识润
     • 程绍渊
     • 程镜勋
     • 程伟捷
     • 程镜锦
     • 程伟超
     • 程镜翰
     • 程信锦
     • 程伟盛
     • 程绍博
     • 程晨云
     • 程秋潭
     • 程春霖
     • 程识霖
     • 程识锦
     • 程海尊
     • 程星运
     • 程星锦
     • 程紫胜
     • 程春翰
     • 程浩盛
     • 程镜运
     • 程信霖
     • 程绍寒
     • 程晨超
     • 程浩胜
     • 程野胜
     • 程浩捷
     • 程晨翔
     • 程识翰
     • 程信勋
     • 程识运
     • 程伟胜
     • 程绍翔
     • 程绍云
     • 程浩朝
     • 程浩顺
     • 程星润
     • 程识勋
     • 程幽锦
     • 程商博
     • 程绍闲
     • 程瀚川
     • 程文春

     程姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

     • 程波钦
     • 程楠博
     • 程波尧
     • 程莫闲
     • 程波元
     • 程波荣
     • 程风栋
     • 程晖杰
     • 程波清
     • 程琪渊
     • 程镜豪
     • 程风豪
     • 程柏福
     • 程鹏齐
     • 程敬恒
     • 程识福
     • 程新瀚
     • 程建豪
     • 程鹏瑞
     • 程靖博
     • 程风华
     • 程建闲
     • 程熙云
     • 程柏华
     • 程建华
     • 程风云
     • 程肖华
     • 程信豪
     • 程建福
     • 程风文
     • 程建文
     • 程建渊
     • 程楷峰
     • 程敬洋
     • 程风尧
     • 程信清
     • 程新雄
     • 程风盛
     • 程冠豪
     • 程风荣
     • 程星豪
     • 程鹏睿
     • 程冠渊
     • 程靖闲
     • 程熙顺
     • 程风睿
     • 程风顺
     • 程熙欢
     • 程楷渊
     • 程风博
     • 程楷闲
     • 程新闲
     • 程波盛
     • 程星福
     • 程风月
     • 程熙尧
     • 程楠云
     • 程柏渊
     • 程鹏荣
     • 程识文
     • 程靖渊
     • 程镜文
     • 程新峰
     • 程楠渊
     • 程靖云
     • 程春豪
     • 程裕瀚
     • 程肖博
     • 程星闲
     • 程新云
     • 程星雄
     • 程敬寒
     • 程风轻
     • 程熙闲
     • 程劲博
     • 程波云
     • 程星渊
     • 程敬洪
     • 程风瑞
     • 程熙博
     • 程冠福
     • 程风寒
     • 程川洪
     • 程星博
     • 程识方
     • 程冠闲
     • 程波豪
     • 程楷博
     • 程风嘉
     • 程熙刚
     • 程波嘉
     • 程楠雄
     • 程识豪
     • 程柏豪
     • 程波文
     • 程风齐
     • 程风元
     • 程祺云
     • 程春文
     • 程敬普
     • 程熙盛
     • 程星华
     • 程新洋
     • 程冠文
     • 程波齐
     • 程新欢
     • 程熙瀚
     • 程鹏嘉
     • 程鹏元
     • 程裕博
     • 程鹏豪
     • 程熙寒
     • 程敬峰
     • 程鹏诚
     • 程熙杰
     • 程琪洋
     • 程鹏文
     • 程识华
     • 程施豪
     • 程镜方
     • 程靖洋
     • 程熙清
     • 程鹏仁
     • 程熙峻
     • 程星文
     • 程施普
     • 程熙高
     • 程秋深
     • 程劲文
     • 程建雄
     • 程星寒
     • 程敬渊
     • 程柏云
     • 程熙皓
     • 程琪云
     • 程楷瀚
     • 程侠文
     • 程川峰
     • 程冠华
     • 程敬云
     • 程柏博
     • 程镜华
     • 程肖云
     • 程冠熊
     • 程敬博
     • 程熙捷
     • 程强恒
     • 程健洪
     • 程若峰
     • 程康峰
     • 程浩高
     • 程雪芹
     • 程浩修
     • 程彬洋
     • 程国峰
     • 程商峰
     • 程鹏旭
     • 程镜帆
     • 程浩洋
     • 程国恒
     • 程雪峻
     • 程浩峰
     • 程镜冰
     • 程晨峰
     • 程浩气
     • 程鹏吉
     • 程浩峻
     • 程若恒
     • 程彬恒
     • 程浩原
     • 程若洪
     • 程绍洋
     • 程浩恒
     • 程健洋
     • 程镜名
     • 程国洪
     • 程镜向
     • 程强洋
     • 程瀚兴
     • 程瀚贤
     • 程瀚庆
     • 程瀚标
     • 程瀚辉
     • 程瀚毅
     • 程健渊
     • 程国清
     • 程若普
     • 程冠霖
     • 程康云
     • 程健清
     • 程强博
     • 程健雄
     • 程信翰
     • 程浩棋
     • 程建霖
     • 程镜霖
     • 程彬渊
     • 程强雄
     • 程健闲
     • 程浩杰

     程姓历史名人:

     程邃:安徽歙县人,清代著名篆刻家、画家、篆刻取法秦汉,喜用大篆入印,朴厚苍浑,为”皖派“代表作家之一。画工山水,善用干笔渴墨,苍茫简远,自成风格。
     程伟元:江苏苏州人,清代文学家、书画家。曾与高鹗共同修改增补《红楼梦》,又指画罗汉一册,人物神采飞动。
     程瑶田:安徽歙县人,清代著名经学家。
     程蕙英:江苏常州人,清代著名女作家。
     程长庚:安徽潜山人,清代著名京剧演员,演老生,艺术上融化徽调、汉调、昆腔于一炉,对京剧老生唱腔和表演艺术的形成,贡献很大。
     程正揆:湖北孝感人,明末清初著名画家,能诗文,善书画,所画山水多用秃笔,而设色浓湛。
     程敏政:休宁(今安徽)人,明代文学家,其文与李东阳齐名,官曾至礼部右侍郎。
     程嘉燧:休宁(今安徽)人,明代著名诗人、画家。
     程钜夫:元代著名学者,曾主修《成宗实录》、《武宗实录》。
     程颐、程颢:北宋时期宋明理学的奠基人,世有“二程”之称。又因他们都是河南洛阳人,其学派被称为“洛学”。其学说后为大理学家朱熹继承和发展,创立了程朱理学体系,世称“程朱理学”。
     程元振:京光三原(今属陕西)人,唐代宦官,因拥立代宗,得其宠信,官至骠骑大将军,判元帅行军司马,总率禁兵。
     程知节:隋朝济州东阿人,隋末参加李密领导的瓦岗起义军。后归唐,任岐州刺史等职。
     程遐:十六国时后赵石勒的谋士。曾历长乐太守、右司马、宁朔将军、监冀州七郡军事。代张宾为右长史总职朝政。
     程咸:三国高贵乡公时被举为博士。历任司隶校尉(治洛阳)主簿、侍中,被封为上程侯,封地在洛阳城郊。
     程普:又北平土根(今河北丰润东)人,三国时吴国荡寇将军,初从孙坚,后助孙权经营江南。为讨伐董卓,平定江东立下了汗马功劳。公元208年,曾与周瑜大破曹操于赤壁,又曾被封为江夏(今湖北鄂城)太守。
     程秉:三国时南顿(近河南项城西南)人,曾师从名儒郑玄,博通五经,仕孙吴官至太子太傅。
     程曾:东汉豫章南昌(今属江西)人,习《严氏春秋》,教授数百人。著书百余篇,作《孟子章句》
     程郑:西汉初时的大工商主,本是战国时关东人,其祖先于秦始皇时被迁至蜀都临邛(今四川邛崃)。因鼓铸铁器致富,有家童数百人,产品远销越居地区。
     程嘉:汉景帝时曾任将军,因领兵与吴、楚叛军作战有功,拜江都相,封沛郡建平侯,子孙承袭爵位。
     程不识:汉景帝时名将,曾任边郡太守。屯兵雁门。历任长乐卫尉、太中大夫,与李广同为当时名将。
     程邈:秦代下杜(今陕西西安南)人,隶书的创造者,曾任狱吏、御史等职。他曾积十年之久,将大小篆蜕变而成隶书300字,使得中国的文字自此得以定型,文化得以传布和发展,贡献相当大。
     程郑:春秋时期晋国(今属山西)人,为荀氏改程姓的后裔。他先任晋公的乘马御,深受晋公垂爱,后竟成为晋国的“六卿”之一。
     程婴:春秋时期晋国著名义士。剧目《赵氏孤儿》展现的就是他的事迹。
     程本:春秋末年晋国人。以博学善议论,聚徒讲学著名而名闻诸侯。还曾与孔子会晤过,著有《子华子》

     程姓聚集地:

     迁徙分布
     程姓最早主要发源于今河南、山西两地。春秋时,程姓主要繁衍于晋国,即今山西省境内。秦汉之际,程氏除在今山西、河北、河南、山西进一步繁衍外,已有迁入蜀都(今属四川省境)之地,以及今浙江乌程县和今江西南昌。至汉代,程姓主要盛于我国北方各地,分布于今山西、河南、河北、陕西等省地,并有部分南迁至今四川、浙江、江西等地。魏晋之际,尤其是晋末,因北方连年战乱多事,中原氏族大举南迁程姓也随之南迁。其中安徽、江苏等省是程姓首先南迁的主要地区,其后再繁衍于湖南、江西省境。与此同时,程氏在西北也有了新发展,形成了“安定”这一大郡望。到了唐宋时期,程姓人士已散居全国大部分地区。又据有关学者考证,北宋年间,河南又形成了一支影响巨大的伊洛程氏。这支程氏起始于五代后晋时的深州陆泽(近河北深县南)人程羽,到程颢、程颐兄弟开创宋明理学而闻名全国,故伊洛程氏也被后世称为程氏正宗。程姓南迁于福建、广东等省,则始于元末。据《台湾程氏家谱》所载,先世为河南开封府祥符县太守坊人,元末,程文智因官入闽,为福州知事,是为开闽始祖。其弟文惠居漳浦,封迪功郎。明世宗时,文惠之后程渠爵携二子惟山、惟海,自漳浦梁山居诏安后门山,是为诏安始祖。之后再迁入广东等地。明清之时,程氏便广布于我国广大地区。总之,历史上,程氏的分布是北方以河南、河北、山西、陕西、山东等省为主;南方是以安徽、浙江、江苏、广东为主。
     程氏在台湾排名第八十五位,作为台湾的大姓之一。其后代遍及全省各地。最为族大人众之地,当属台北、彰化,其次是嘉义、台南等地。据考证,满清康熙末年,台湾便已有了程姓的人家;乾隆五六年间,又有一位名叫程志成的,到达沙连堡大圆庄开基;乾隆末年,又有一位程会由嘉义西堡入垦番界,一步步造成了程氏在台的兴盛情况。
     堂号
     “明道堂”、“伊川堂”、“立雪堂”,都是根据宋时的程颐、程颢说的。程颐、程颢兄弟二人都是大儒 周敦颐的学生。程颐人称“伊川先生”,程颢人称“孟子以后一人而已”。因为他二人能继承孔孟的传统,故称“明道堂”。二程讲学,迟到的站在门外侍听,雪深三尺不知寒,有成语“程门立雪”,故名“立雪堂”。
     程姓又以“安定”、“广平”为堂号。

     Tags:    百家姓  五行起名 

     热门文章