<blockquote class="sm1w46jd"></blockquote>
 • <kbd class="vrori9ag"></kbd>

 • <label class="t9iwzskg6"></label>
 • 薛姓女孩名字大全(带五行)

  时间:2020-11-12 11:42:51

  薛姓在《百家姓》中排名第68位。薛氏以山西、江苏、陕西、河北、福建等省为多,第六次人口普查结果显示薛氏人口增至为720余万,占全国人口的0.53%,为排行第35位的大姓。那么薛姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

  • 薛媚月
  • 薛惠月
  • 薛晴月
  • 薛茜月
  • 薛清月
  • 薛茵月
  • 薛雯月
  • 薛涵月
  • 薛雁月
  • 薛云梦
  • 薛云菡
  • 薛晴嘉
  • 薛茵嘉
  • 薛琳曦
  • 薛淑梦
  • 薛珺裳
  • 薛涵菲
  • 薛茵萍
  • 薛莉露
  • 薛筠曦
  • 薛淑菡
  • 薛清嘉
  • 薛涵菱
  • 薛珺菡
  • 薛茹嘉
  • 薛媚嘉
  • 薛茜语
  • 薛惠语
  • 薛雯语
  • 薛茜菲
  • 薛琦露
  • 薛欢月
  • 薛雅梦
  • 薛寒菊
  • 薛茜华
  • 薛荷曦
  • 薛媛菲
  • 薛雯菲
  • 薛茹裳
  • 薛媛语
  • 薛惠菲
  • 薛茹语
  • 薛茹菡
  • 薛涵绮
  • 薛惠菱
  • 薛茜梦
  • 薛茵语
  • 薛惠嘉
  • 薛淑语
  • 薛莉曦
  • 薛清梦
  • 薛寒菱
  • 薛茹菲
  • 薛淑菲
  • 薛茵华
  • 薛清语
  • 薛惠菡
  • 薛涵语
  • 薛晴菡
  • 薛雯菱
  • 薛雁嘉
  • 薛晴语
  • 薛珺菲
  • 薛寒梦
  • 薛雅绿
  • 薛茜菡
  • 薛雯嘉
  • 薛雯绮
  • 薛琳琳
  • 薛莉琪
  • 薛琦琳
  • 薛烟琪
  • 薛烟楠
  • 薛熙琦
  • 薛琦琴
  • 薛榆琳
  • 薛筠烟
  • 薛清莺
  • 薛琪榆
  • 薛淑莺
  • 薛琪筠
  • 薛琴琴
  • 薛琦榆
  • 薛莉熙
  • 薛茹樱
  • 薛惠樱
  • 薛筠琳
  • 薛雯莺
  • 薛琪熙
  • 薛琪微
  • 薛涵樱
  • 薛虞榆
  • 薛筠煜
  • 薛涵莺
  • 薛茜莺
  • 薛惠艺
  • 薛熙楠
  • 薛琪荷
  • 薛虞筠
  • 薛烟琳
  • 薛琦煜
  • 薛琦微
  • 薛莉榆
  • 薛熙琪
  • 薛琳荷
  • 薛熙榆
  • 薛蕊彤
  • 薛榆烟
  • 薛馥欣
  • 薛琴熙
  • 薛茜樱
  • 薛茜艺
  • 薛虞荷
  • 薛琦虞
  • 薛虞琳
  • 薛琳微
  • 薛榆琪
  • 薛蕊妮
  • 薛筠熙
  • 薛晴艺
  • 薛琳煜
  • 薛莉琳
  • 薛熙琳
  • 薛虞琪
  • 薛琪琴
  • 薛莉楠
  • 薛烟榆
  • 薛琦楠
  • 薛琳琪
  • 薛榆筠
  • 薛荷琪
  • 薛寒莺
  • 薛欢梅
  • 薛涵艺
  • 薛蕊曦
  • 薛蕊露
  • 薛珺露
  • 薛珺曦
  • 薛茹曦
  • 薛听芹
  • 薛茜琼
  • 薛茵曦
  • 薛茜曦
  • 薛凝莲
  • 薛冰桐
  • 薛晓檀
  • 薛冰君
  • 薛竹芙
  • 薛颖璐
  • 薛冰茜
  • 薛竹桐
  • 薛颖莲
  • 薛颖黛
  • 薛冰芷
  • 薛冰花
  • 薛竹妍
  • 薛竹清
  • 薛自芳
  • 薛竹君
  • 薛竹玲
  • 薛竹芳
  • 薛竹纹
  • 薛竹茜
  • 薛冰雅
  • 薛竹茹
  • 薛竹淑
  • 薛竹芸
  • 薛竹娜
  • 薛晓花
  • 薛颖夏
  • 薛晓芙
  • 薛霎芸
  • 薛凝芸
  • 薛晓芷
  • 薛洁芳
  • 薛蕾妍
  • 薛颖芙
  • 薛薇君
  • 薛晓娟
  • 薛洁芙
  • 薛颖欢
  • 薛晓倚
  • 薛颖纹
  • 薛霎桐
  • 薛洁芸
  • 薛晓芹
  • 薛蓉芷
  • 薛蓉娜
  • 薛颖玲
  • 薛晓桐
  • 薛竹琼
  • 薛蓉桑
  • 薛薇妍
  • 薛晓花
  • 薛蓉芙
  • 薛洁桐
  • 薛晓芳
  • 薛蓉芸
  • 薛晓桂
  • 薛霎芙

  薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

  • 薛晴月
  • 薛晴嘉
  • 薛烟曦
  • 薛晴瑛
  • 薛琳曦
  • 薛珺裳
  • 薛筠曦
  • 薛荷曦
  • 薛媛菲
  • 薛茹裳
  • 薛媛语
  • 薛莉曦
  • 薛晴菡
  • 薛晴语
  • 薛雅绿
  • 薛媛嫣
  • 薛烟琪
  • 薛烟楠
  • 薛烟烟
  • 薛筠烟
  • 薛虞烟
  • 薛虞榆
  • 薛筠煜
  • 薛虞筠
  • 薛烟琳
  • 薛琦煜
  • 薛蕊彤
  • 薛榆烟
  • 薛虞荷
  • 薛琦虞
  • 薛虞琳
  • 薛蕊妮
  • 薛晴艺
  • 薛琳煜
  • 薛虞琪
  • 薛烟榆
  • 薛蕊曦
  • 薛珺曦
  • 薛茹曦
  • 薛翔曦
  • 薛听芹
  • 薛茵曦
  • 薛岚曦
  • 薛茜曦
  • 薛晓檀
  • 薛颖璐
  • 薛晓忆
  • 薛燕璐
  • 薛颖黛
  • 薛燕黛
  • 薛晓黛
  • 薛自芳
  • 薛竹玲
  • 薛竹娜
  • 薛晓花
  • 薛颖夏
  • 薛晓芙
  • 薛晓芷
  • 薛燕玲
  • 薛晓娟
  • 薛晓倚
  • 薛晓夏
  • 薛晓芹
  • 薛蓉娜
  • 薛颖玲
  • 薛晓桐
  • 薛晓花
  • 薛晓芳
  • 薛晓桂
  • 薛晓玲
  • 薛璇倚
  • 薛晓芸
  • 薛晓恬
  • 薛晓芝
  • 薛晓珍
  • 薛昕昕
  • 薛妮依
  • 薛蕊瑶
  • 薛昕依
  • 薛月晴
  • 薛彤佳
  • 薛宛妮
  • 薛佳昕
  • 薛彤彤
  • 薛昕欣
  • 薛妮宛
  • 薛欣彤
  • 薛昕佳
  • 薛妮昕
  • 薛佳彤
  • 薛昕彤
  • 薛嘉丹
  • 薛丹嘉
  • 薛裳月
  • 薛梦媛
  • 薛裳雅
  • 薛绮晴
  • 薛语婷
  • 薛嘉媛
  • 薛虞薇
  • 薛尔雅
  • 薛裳媛
  • 薛烟薇
  • 薛虞韵
  • 薛菡晴
  • 薛裳晴
  • 薛菡媛
  • 薛菲媛
  • 薛佳珍
  • 薛妮芸
  • 薛昕芷
  • 薛依娜
  • 薛昕芳
  • 薛念芹
  • 薛欣娜
  • 薛昕桐
  • 薛佳恬
  • 薛欣凌
  • 薛妮娟
  • 薛依玲
  • 薛念桃
  • 薛昕芸
  • 薛绮灵
  • 薛珺璐
  • 薛岚璐
  • 薛媛莲
  • 薛茵璐
  • 薛虞玉
  • 薛听蓉
  • 薛卉妮
  • 薛筠瑾
  • 薛莉瑾
  • 薛媛芙
  • 薛晴桐
  • 薛晴芷
  • 薛嫣丽
  • 薛虞晓
  • 薛婷芸
  • 薛岚凌
  • 薛晴芙
  • 薛琦瑾
  • 薛雁娜
  • 薛晴芳
  • 薛琦晓
  • 薛巧昕
  • 薛冬妮
  • 薛翔玲
  • 薛茹恬
  • 薛茜凌
  • 薛茜夏
  • 薛虞瑾
  • 薛可昕
  • 薛媛芸
  • 薛茜玲
  • 薛琪瑾
  • 薛翔珍
  • 薛晴芸
  • 薛玉彤
  • 薛琪煜
  • 薛烟煜
  • 薛虞楠
  • 薛琳烟
  • 薛晓凌
  • 薛蓉珍
  • 薛昕宛
  • 薛菱媛
  • 薛菡婷
  • 薛尔岚
  • 薛昕芙
  • 薛昕凌
  • 薛岚黛
  • 薛茜璐
  • 薛晴黛
  • 薛媛娜
  • 薛巧彤
  • 薛琦璇
  • 薛绮丽
  • 薛雅娜
  • 薛翔娜
  • 薛烟瑾
  • 薛珺珍
  • 薛尔薇
  • 薛晴桑
  • 薛琳瑾
  • 薛茹珍
  • 薛念珍
  • 薛茜黛
  • 薛莉璇
  • 薛茹凌
  • 薛茵娜
  • 薛菡丽
  • 薛虞燕
  • 薛欣昕
  • 薛嘉晴
  • 薛嫣媛
  • 薛媛桑
  • 薛晴桂
  • 薛虞颖
  • 薛榆瑾
  • 薛寻桃

  薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

  • 薛舒嫣
  • 薛晴瑛
  • 薛岚嫦
  • 薛翔嫣
  • 薛岚瑜
  • 薛岚瑛
  • 薛媛嫣
  • 薛翔瑛
  • 薛翔曦
  • 薛岚曦
  • 薛晓忆
  • 薛燕璐
  • 薛燕黛
  • 薛羽珊
  • 薛燕玲
  • 薛羽馨
  • 薛燕珊
  • 薛妮依
  • 薛昕依
  • 薛宛儿
  • 薛宛妮
  • 薛妮宛
  • 薛姗依
  • 薛岚羽
  • 薛嫣舒
  • 薛翠岚
  • 薛虞韵
  • 薛嫣絮
  • 薛睿翔
  • 薛依娜
  • 薛依珊
  • 薛依玲
  • 薛宛珊
  • 薛岚璐
  • 薛馨羽
  • 薛嫣丽
  • 薛岚凌
  • 薛翔玲
  • 薛翔珍
  • 薛絮嫣
  • 薛岚嫣
  • 薛韵秀
  • 薛昕宛
  • 薛依青
  • 薛诗韵
  • 薛尔岚
  • 薛岚黛
  • 薛岚忆
  • 薛岚珊
  • 薛诗燕
  • 薛岚倩
  • 薛翔娜
  • 薛虞燕
  • 薛嫣媛

  薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

  • 薛寒瑜
  • 薛舒嫣
  • 薛涵瑜
  • 薛岚嫦
  • 薛舒华
  • 薛云瑜
  • 薛诗露
  • 薛云嫦
  • 薛岚瑜
  • 薛惠嫦
  • 薛寒睿
  • 薛雯睿
  • 薛絮华
  • 薛熙靖
  • 薛馥姗
  • 薛微铃
  • 薛诗钰
  • 薛诗靖
  • 薛歆铃
  • 薛欢旋
  • 薛歆微
  • 薛诗诗
  • 薛微钰
  • 薛诗熙
  • 薛熙钰
  • 薛诗歆
  • 薛馥馨
  • 薛清馨
  • 薛雯馨
  • 薛涵馨
  • 薛惠馨
  • 薛寒馨
  • 薛冰素
  • 薛如云
  • 薛羽珊
  • 薛静霜
  • 薛冰倩
  • 薛冰宸
  • 薛静珊
  • 薛羽馨
  • 薛霎珊
  • 薛润珊
  • 薛霎宸
  • 薛静宸
  • 薛燕珊
  • 薛洁倩
  • 薛洁珊
  • 薛儿雨
  • 薛青姗
  • 薛沛儿
  • 薛姗佩
  • 薛宛儿
  • 薛姗青
  • 薛姗依
  • 薛佩青
  • 薛幻丝
  • 薛睿清
  • 薛睿淑
  • 薛嫣舒
  • 薛碧丝
  • 薛雨双
  • 薛翠岚
  • 薛翠丝
  • 薛姗馥
  • 薛华舒
  • 薛嫣絮
  • 薛睿翔
  • 薛睿惠
  • 薛睿媚
  • 薛华絮
  • 薛沐宸
  • 薛依珊
  • 薛沐珊
  • 薛沛珊
  • 薛雨真
  • 薛宛珊
  • 薛青珊
  • 薛青纹
  • 薛惜霜
  • 薛仙曼
  • 薛絮霞
  • 薛惠宸
  • 薛舒纹
  • 薛诗润
  • 薛雯宸
  • 薛诗凝
  • 薛馨羽
  • 薛馨冰
  • 薛熙静
  • 薛惠珊
  • 薛涵宸
  • 薛淑珊
  • 薛惠睿
  • 薛絮嫣
  • 薛熙诗
  • 薛舒馨
  • 薛向珊
  • 薛冰絮
  • 薛静霞
  • 薛凝宸
  • 薛韵秀
  • 薛依青
  • 薛沐姗
  • 薛碧净
  • 薛诗韵
  • 薛岚珊
  • 薛诗燕
  • 薛雯素
  • 薛歆凝
  • 薛云珊
  • 薛岚倩
  • 薛涵珊
  • 薛雯珊
  • 薛寒珊
  • 薛水柔
  • 薛诗静
  • 薛欢馨
  • 薛诗洁

  薛姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

  • 薛媚月
  • 薛惠月
  • 薛清月
  • 薛雯月
  • 薛涵月
  • 薛云梦
  • 薛云菡
  • 薛寒瑜
  • 薛淑梦
  • 薛涵菲
  • 薛涵华
  • 薛茵萍
  • 薛涵瑜
  • 薛莉露
  • 薛淑菡
  • 薛清嘉
  • 薛涵菱
  • 薛淑华
  • 薛媚嘉
  • 薛惠语
  • 薛雯语
  • 薛琦露
  • 薛欢月
  • 薛舒华
  • 薛寒华
  • 薛清华
  • 薛寒菊
  • 薛茜华
  • 薛寒鸣
  • 薛惠舞
  • 薛雯菲
  • 薛云瑜
  • 薛惠菲
  • 薛雯鸣
  • 薛涵绮
  • 薛惠菱
  • 薛诗露
  • 薛云华
  • 薛惠嘉
  • 薛淑语
  • 薛云嫦
  • 薛清梦
  • 薛寒菱
  • 薛淑菲
  • 薛茵华
  • 薛清语
  • 薛惠嫦
  • 薛惠菡
  • 薛涵语
  • 薛寒舞
  • 薛寒睿
  • 薛雯萍
  • 薛雯菱
  • 薛雯睿
  • 薛惠华
  • 薛熙露
  • 薛絮华
  • 薛寒梦
  • 薛雯碧
  • 薛雯嘉
  • 薛雯绮
  • 薛熙靖
  • 薛馥姗
  • 薛熙琦
  • 薛清莺
  • 薛淑莺
  • 薛微铃
  • 薛莉熙
  • 薛惠樱
  • 薛雯莺
  • 薛琪熙
  • 薛琪微
  • 薛涵樱
  • 薛欢旋
  • 薛涵莺
  • 薛惠艺
  • 薛熙楠
  • 薛歆微
  • 薛微钰
  • 薛琦微
  • 薛熙琪
  • 薛熙榆
  • 薛馥欣
  • 薛琴熙
  • 薛琳微
  • 薛诗熙
  • 薛熙钰
  • 薛筠熙
  • 薛熙琳
  • 薛寒莺
  • 薛欢梅
  • 薛涵艺
  • 薛馥馨
  • 薛蕊露
  • 薛珺露
  • 薛寒露
  • 薛清馨
  • 薛雯馨
  • 薛涵馨
  • 薛云露
  • 薛惠馨
  • 薛寒馨
  • 薛凝莲
  • 薛冰桐
  • 薛冰君
  • 薛冰茜
  • 薛冰芷
  • 薛冰素
  • 薛霎霞
  • 薛冰花
  • 薛竹妍
  • 薛竹清
  • 薛润霞
  • 薛如云
  • 薛竹纹
  • 薛冰惠
  • 薛冰娥
  • 薛冰江
  • 薛冰雅
  • 薛静霜
  • 薛洁霜
  • 薛冰倩
  • 薛竹淑
  • 薛冰宸
  • 薛冰妍
  • 薛霎芸
  • 薛凝芸
  • 薛洁芳
  • 薛蕾妍
  • 薛洁芙
  • 薛颖欢
  • 薛颖纹
  • 薛霎桐
  • 薛洁芸
  • 薛霎珊
  • 薛润珊
  • 薛霎纹
  • 薛霎宸
  • 薛薇妍
  • 薛洁桐
  • 薛霎芙
  • 薛润芳
  • 薛洁倩
  • 薛霎芝
  • 薛凝纹
  • 薛洁珊
  • 薛蓉纹
  • 薛沐欣
  • 薛儿雨
  • 薛雨佳
  • 薛佳沁
  • 薛沛儿
  • 薛姗佩
  • 薛水清
  • 薛欣沐
  • 薛佩奇
  • 薛佳佩
  • 薛月媚
  • 薛月惠
  • 薛欣沁
  • 薛佳雨
  • 薛明佳
  • 薛佳明
  • 薛水惠
  • 薛水云
  • 薛佩欣
  • 薛沐佩
  • 薛馥莹
  • 薛佩青
  • 薛佩佳
  • 薛月淑
  • 薛幻丝
  • 薛碧月
  • 薛月凤
  • 薛雯竹
  • 薛涵冰
  • 薛菡幻
  • 薛月华
  • 薛凤月
  • 薛水碧
  • 薛雁冰
  • 薛惠冰
  • 薛绮幻
  • 薛寒冰
  • 薛月碧
  • 薛云冰
  • 薛茜冰
  • 薛水萍
  • 薛菱淑
  • 薛佳馥
  • 薛嘉媚
  • 薛华惠
  • 薛熙薇
  • 薛睿清
  • 薛舞雅
  • 薛舞云
  • 薛凤雯
  • 薛睿淑
  • 薛菱媚
  • 薛嘉云

  薛姓历史名人:

  薛仁贵:唐朝名将。农民出身,善骑射。太宗时,应募从军,屡立战功,后又率军大败九姓突厥于天山,军中有'将军三箭定天山'的赞歌。
  薛道衡:隋代名臣、著名诗人。其诗词藻华艳,多数边塞诗比较雄壮。《昔昔盐》中的'空梁落燕泥'句,为后人传诵。
  薛稷:唐朝大臣、书法家。善画人物、鸟兽,画鹤尤为生动,时称一绝。他的书法与欧阳询、虞世南、诸遂良并称'唐初四大家'。
  薛涛:唐朝女诗人。因家贫,沦为歌妓,善歌舞,工诗词。创制深红小笺写诗,人称'薛涛笺'。
  薛居正:宋代史学家,五代后唐进士。曾监修国史,开宝六年又监修《旧五代史》。
  薛丙:嘉庆时象棋名手,所编著的《心武残编》,是流传较早的一部民间局谱。

  薛姓聚集地:

  迁徙分布
  战国时薛氏已播迁于今湖北、湖南、江苏、河南、河北省境内。三国时蜀郡太守薛齐降魏,迁家于河东汾阴(今山西万荣西),世号'蜀薛',薛齐长子薛懿有三子:长子恢,号'北祖';次子雕,号'南祖';三子兴,号'西祖'。另外,三国时已有薛氏徙居今甘肃境内。西晋末年出现永嘉之乱,大批中原士族随晋室南渡,河东人薛推迁至江南,传至薛贺,于南朝梁天监年间徙居福建晋安。唐末,河南薛氏又有随王潮、王审知入闽者。自南宋开始,福建薛氏又分衍出广东海阳、五华、兴宁、梅州等支派。从清康熙时始,闽、粤薛氏陆续有迁入台湾者,此后,有的又远播海外。
  台湾的薛姓,名排第八十三位,最早出现于清康熙年间。他们也是从大陆迁居去的。在台湾,光耀家世的薛氏,同样繁衍很快、很广,几乎到处都有薛氏的后裔在滋长繁荣。其中,以澎湖、嘉南、台北三个地区为最多。早在前清的康熙年间,有一个入垦打猫东堡的人,名叫薛大;另有一位粤籍的薛昌贵,定居于下淡水。乾隆年间,又有薛启姓从广东到桃园的大树村开垦;广东的薛华梅到台中县的东势镇定居。现在,台湾省各地都有薛这个光荣的姓氏出现。
  堂号
  '忠谏堂':汉朝时候,沛人薛广德为御史大夫,敢于直谏。元帝要做楼船供自己玩乐,广德脱帽子谏阻,如果元帝不听,他打算光着头向皇帝车轮上碰。结果皇帝采纳了他的谏议。

  Tags:    百家姓  五行起名 

  热门文章