<kbd class="ojhbc"></kbd>
   <kbd class="e00guw"><em class="e00guw"></em></kbd>
  1. 谢姓男孩名字大全(带五行)

   时间:2020-11-12 11:42:48

   根据2013年百家姓排名,谢姓的人口已达到1000余万,大约占全国人口的0.79%。在全国的分布主要集中于广东、江西、湖南三省,大约占谢姓总人口的36%,那么谢姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 谢果庭
   • 谢东杉
   • 谢果杉
   • 谢果洪
   • 谢宜朋
   • 谢果峰
   • 谢果凌
   • 谢昊君
   • 谢果伦
   • 谢明高
   • 谢明君
   • 谢果志
   • 谢果哲
   • 谢果原
   • 谢宜材
   • 谢松遥
   • 谢果烈
   • 谢果良
   • 谢果宏
   • 谢宜峰
   • 谢果展
   • 谢果何
   • 谢果材
   • 谢果朋
   • 谢果恒
   • 谢松泽
   • 谢果晋
   • 谢雨高
   • 谢果洋
   • 谢果江
   • 谢果言
   • 谢昊言
   • 谢丰曲
   • 谢松全
   • 谢松帆
   • 谢丰旭
   • 谢松年
   • 谢涛曲
   • 谢瀚标
   • 谢果霖
   • 谢宜润
   • 谢果翰
   • 谢瀚毅
   • 谢果润
   • 谢宜霖
   • 谢瀚庆
   • 谢雨桦
   • 谢雨树
   • 谢宜桦
   • 谢瀚贤
   • 谢果达
   • 谢果桦
   • 谢明桦
   • 谢果龙
   • 谢昊桦
   • 谢果季
   • 谢果昊
   • 谢雨杭
   • 谢雨果
   • 谢宜明
   • 谢果来
   • 谢明东
   • 谢雨奇
   • 谢东奇
   • 谢果奇
   • 谢东雨
   • 谢果秉
   • 谢雨东
   • 谢雨林
   • 谢昊东
   • 谢宜奇
   • 谢东林
   • 谢果林
   • 谢果东
   • 谢宜东
   • 谢宜雨
   • 谢果明
   • 谢果易
   • 谢果岸
   • 谢果杭
   • 谢果雨
   • 谢俊旭
   • 谢涛群
   • 谢泰旭
   • 谢冠全
   • 谢建年
   • 谢泰吉
   • 谢冠吉
   • 谢松敬
   • 谢冠旭
   • 谢风旭
   • 谢松熙
   • 谢松业
   • 谢涛义
   • 谢建光
   • 谢劲帆
   • 谢冠名
   • 谢柏帆
   • 谢松义
   • 谢松晖
   • 谢炫吉
   • 谢柏吉
   • 谢建全
   • 谢冠年
   • 谢涛琪
   • 谢丰琦
   • 谢柏年
   • 谢波旭
   • 谢松楷
   • 谢涛楠
   • 谢柏志
   • 谢泰君
   • 谢波杉
   • 谢波言
   • 谢炫谷
   • 谢柏江
   • 谢俊材
   • 谢建君
   • 谢柏君
   • 谢建利
   • 谢建江
   • 谢冠良
   • 谢建志
   • 谢肖朋
   • 谢冠君
   • 谢冠朋
   • 谢劲杉
   • 谢冠宏
   • 谢冠伯
   • 谢冠江
   • 谢松瀚
   • 谢松腾
   • 谢肖辉
   • 谢泰毅
   • 谢柏德
   • 谢建贤
   • 谢冠辉
   • 谢劲霄
   • 谢冠霄
   • 谢柯辉
   • 谢俊标
   • 谢柏震
   • 谢俊毅
   • 谢冠标
   • 谢泰庆
   • 谢风啸
   • 谢泰贤
   • 谢波毅
   • 谢建辉
   • 谢俊贤
   • 谢俊庆
   • 谢冠兴
   • 谢波庆
   • 谢建毅
   • 谢劲辉
   • 谢肖乐
   • 谢风庆
   • 谢柏兴
   • 谢冠震
   • 谢柏毅
   • 谢建德
   • 谢炫庆
   • 谢冠德
   • 谢冠庆
   • 谢冠贤
   • 谢波贤
   • 谢柏辉
   • 谢建庆
   • 谢豪高
   • 谢文栋
   • 谢豪倚
   • 谢月普
   • 谢豪原
   • 谢文杰
   • 谢果冬
   • 谢东弘
   • 谢木尧
   • 谢果民
   • 谢贤瀚
   • 谢荣凌
   • 谢旭庭
   • 谢文景
   • 谢果弘
   • 谢荣高
   • 谢果玄
   • 谢木清
   • 谢宜平
   • 谢贤耀
   • 谢木皓
   • 谢月清
   • 谢伦旭
   • 谢天凯
   • 谢木凯
   • 谢宜本
   • 谢荣晋
   • 谢果平
   • 谢天杰
   • 谢文棋
   • 谢月耀
   • 谢宜弘

   谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 谢果庭
   • 谢果凌
   • 谢昊延
   • 谢昊君
   • 谢果伦
   • 谢昊志
   • 谢昊轩
   • 谢果志
   • 谢丰灿
   • 谢昊哲
   • 谢果哲
   • 谢松遥
   • 谢果烈
   • 谢果良
   • 谢昊庭
   • 谢果展
   • 谢依伦
   • 谢昊佑
   • 谢丰阳
   • 谢岩哲
   • 谢昊良
   • 谢彤轩
   • 谢昊均
   • 谢果晋
   • 谢昊辰
   • 谢昊言
   • 谢丰曲
   • 谢松全
   • 谢丰宇
   • 谢丰旭
   • 谢松年
   • 谢宝乐
   • 谢岩达
   • 谢宝逸
   • 谢昊瑾
   • 谢昊龙
   • 谢岩龙
   • 谢果达
   • 谢昊运
   • 谢果龙
   • 谢昊桦
   • 谢彤彤
   • 谢果昊
   • 谢昊岩
   • 谢果来
   • 谢昊忠
   • 谢依忠
   • 谢昊坤
   • 谢彤彤
   • 谢昊东
   • 谢果易
   • 谢依征
   • 谢俊旭
   • 谢泰宇
   • 谢幽光
   • 谢泰旭
   • 谢泰年
   • 谢冠全
   • 谢建年
   • 谢炫全
   • 谢泰吉
   • 谢俊宇
   • 谢俊羽
   • 谢建光
   • 谢幽全
   • 谢炫宇
   • 谢俊年
   • 谢俊全
   • 谢泰光
   • 谢泰宇
   • 谢炫吉
   • 谢建全
   • 谢冠年
   • 谢泰羽
   • 谢丰琦
   • 谢柏年
   • 谢炫志
   • 谢柏志
   • 谢泰君
   • 谢炫均
   • 谢炫谷
   • 谢俊材
   • 谢建利
   • 谢俊辰
   • 谢俊利
   • 谢冠良
   • 谢俊延
   • 谢建志
   • 谢炫辰
   • 谢泰辰
   • 谢泰延
   • 谢泰佑
   • 谢幽志
   • 谢松腾
   • 谢丰耀
   • 谢泰逸
   • 谢炫德
   • 谢泰毅
   • 谢柏德
   • 谢俊磊
   • 谢俊标
   • 谢幽德
   • 谢俊毅
   • 谢泰庆
   • 谢俊逸
   • 谢泰贤
   • 谢俊贤
   • 谢泰德
   • 谢俊德
   • 谢俊庆
   • 谢泰磊
   • 谢俊欧
   • 谢肖乐
   • 谢泰欧
   • 谢泰乐
   • 谢炫叶
   • 谢建德
   • 谢炫庆
   • 谢冠德
   • 谢亦庭
   • 谢亦凌
   • 谢亦展
   • 谢果冬
   • 谢荣凌
   • 谢旭庭
   • 谢展光
   • 谢昊永
   • 谢天翔
   • 谢叶宝
   • 谢晋宇
   • 谢展羽
   • 谢晋年
   • 谢轩全
   • 谢晋全
   • 谢贤耀
   • 谢伦旭
   • 谢益全
   • 谢天凯
   • 谢天智
   • 谢玮哲
   • 谢益光
   • 谢荣晋
   • 谢玮庭
   • 谢天杰
   • 谢宇耿
   • 谢亦哲
   • 谢叶耀
   • 谢月耀
   • 谢月腾
   • 谢木耀
   • 谢嘉哲
   • 谢旭哲
   • 谢天皓
   • 谢宇庭
   • 谢亦晋
   • 谢德宝
   • 谢天栋
   • 谢荣耿
   • 谢天景
   • 谢轩光
   • 谢天腾
   • 谢哲宇
   • 谢旭智
   • 谢瑾德
   • 谢晓啸
   • 谢桦德
   • 谢瑾毅
   • 谢瑾磊
   • 谢达乐
   • 谢瑾庆
   • 谢亦智
   • 谢全智
   • 谢宇智
   • 谢瑾贤
   • 谢龙德
   • 谢龙逸
   • 谢尘远
   • 谢晋永
   • 谢柏俊
   • 谢炫柏
   • 谢建泰
   • 谢晋观
   • 谢炫南
   • 谢谷遥
   • 谢展玉
   • 谢志遥
   • 谢荣绩
   • 谢泰南
   • 谢幽俊
   • 谢畅忆
   • 谢哲永
   • 谢炫泰
   • 谢丰硕
   • 谢炫俊
   • 谢俊泰
   • 谢丰智
   • 谢丰杰
   • 谢佑隆
   • 谢冠俊
   • 谢嘉隆

   谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 谢岩佑
   • 谢尚延
   • 谢昌余
   • 谢岩城
   • 谢承佑
   • 谢金城
   • 谢昌辰
   • 谢尚佑
   • 谢昊延
   • 谢承辰
   • 谢昌轩
   • 谢昌佑
   • 谢岩辰
   • 谢岩峻
   • 谢青佑
   • 谢青余
   • 谢依城
   • 谢岩轩
   • 谢昊轩
   • 谢青延
   • 谢昌延
   • 谢岩书
   • 谢依伦
   • 谢昊佑
   • 谢丰阳
   • 谢岩哲
   • 谢彤轩
   • 谢昊均
   • 谢金佑
   • 谢昊辰
   • 谢尚轩
   • 谢尚辰
   • 谢青辰
   • 谢丰宇
   • 谢昌运
   • 谢岩达
   • 谢依钱
   • 谢宝逸
   • 谢尚勋
   • 谢岩龙
   • 谢昊运
   • 谢昌融
   • 谢昌坤
   • 谢昌依
   • 谢昊岩
   • 谢依忠
   • 谢岩坤
   • 谢昊坤
   • 谢尚坤
   • 谢岩昌
   • 谢金坤
   • 谢依征
   • 谢泰宇
   • 谢星羽
   • 谢幽光
   • 谢俊宇
   • 谢俊羽
   • 谢春宇
   • 谢幽全
   • 谢星宇
   • 谢炫宇
   • 谢泰宇
   • 谢信亦
   • 谢信宇
   • 谢泰羽
   • 谢信佑
   • 谢春佑
   • 谢星佑
   • 谢炫均
   • 谢俊辰
   • 谢星延
   • 谢俊延
   • 谢信延
   • 谢幽辰
   • 谢星辰
   • 谢炫辰
   • 谢泰辰
   • 谢幽余
   • 谢星余
   • 谢泰延
   • 谢泰佑
   • 谢幽志
   • 谢信辰
   • 谢泰逸
   • 谢信卫
   • 谢星卫
   • 谢幽逸
   • 谢星磊
   • 谢俊磊
   • 谢幽德
   • 谢信磊
   • 谢春逸
   • 谢幽磊
   • 谢幽锋
   • 谢俊逸
   • 谢星逸
   • 谢施欧
   • 谢星欧
   • 谢泰磊
   • 谢俊欧
   • 谢信逸
   • 谢泰欧
   • 谢春磊
   • 谢幽锐
   • 谢炫叶
   • 谢亦庭
   • 谢玮轩
   • 谢玮恩
   • 谢玮峻
   • 谢任轩
   • 谢亦凌
   • 谢轩舟
   • 谢亦展
   • 谢舟轩
   • 谢轩羽
   • 谢亦峻
   • 谢益舟
   • 谢瑞恩
   • 谢昊永
   • 谢玮城
   • 谢轩宇
   • 谢睿恩
   • 谢天翔
   • 谢叶宝
   • 谢晋宇
   • 谢展羽
   • 谢书宇
   • 谢轩全
   • 谢银轩
   • 谢誓轩
   • 谢瑞轩
   • 谢西轩
   • 谢益全
   • 谢睿轩
   • 谢玮哲
   • 谢亦刚
   • 谢益光
   • 谢玮庭
   • 谢叶释
   • 谢宇耿
   • 谢亦哲
   • 谢叶耀
   • 谢峻宇
   • 谢亦城
   • 谢宇庭
   • 谢亦晋
   • 谢亦书
   • 谢瑜恩
   • 谢宇刚
   • 谢宇恩
   • 谢轩光
   • 谢尚永
   • 谢哲宇
   • 谢任翔
   • 谢西翔
   • 谢宇胜
   • 谢瑾磊
   • 谢宇顺
   • 谢宇捷
   • 谢亦斯
   • 谢宇盛
   • 谢宇超
   • 谢亦钦
   • 谢宇善
   • 谢亦智
   • 谢宇智
   • 谢宇翔
   • 谢亦顺
   • 谢龙逸
   • 谢亦胜
   • 谢尘远
   • 谢晋永
   • 谢轩永
   • 谢幽信
   • 谢幽俊
   • 谢畅忆
   • 谢瑞远
   • 谢哲永
   • 谢丰硕
   • 谢辰阳
   • 谢佑远
   • 谢修永
   • 谢佑隆
   • 谢辰远
   • 谢佑聪
   • 谢玮远
   • 谢炫勇
   • 谢泰勇
   • 谢星勇
   • 谢幽春
   • 谢玮遥
   • 谢佑灿
   • 谢信勇
   • 谢少维
   • 谢德运
   • 谢善宇
   • 谢玮誉
   • 谢叶璋
   • 谢引诚
   • 谢叶锦

   谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 谢尚延
   • 谢昌余
   • 谢昌峻
   • 谢青峰
   • 谢尚恒
   • 谢承佑
   • 谢明书
   • 谢尚秀
   • 谢金城
   • 谢尚祖
   • 谢昌辰
   • 谢尚佑
   • 谢昌恒
   • 谢涛聪
   • 谢明峻
   • 谢承辰
   • 谢昌轩
   • 谢昌佑
   • 谢尚宏
   • 谢昌宏
   • 谢岩峻
   • 谢昌江
   • 谢青佑
   • 谢青余
   • 谢昌朋
   • 谢昌祖
   • 谢青延
   • 谢昌延
   • 谢岩书
   • 谢尚峻
   • 谢青书
   • 谢明刚
   • 谢金朋
   • 谢雨峻
   • 谢承峰
   • 谢金峰
   • 谢尚刚
   • 谢尚洪
   • 谢尚朋
   • 谢尚江
   • 谢金佑
   • 谢昌秀
   • 谢雨刚
   • 谢尚轩
   • 谢尚辰
   • 谢青辰
   • 谢昌运
   • 谢依钱
   • 谢昌润
   • 谢明锦
   • 谢昌翰
   • 谢尚翰
   • 谢昌锦
   • 谢尚锦
   • 谢尚霖
   • 谢尚勋
   • 谢昌融
   • 谢昌霖
   • 谢昌承
   • 谢昌坤
   • 谢昌依
   • 谢承雨
   • 谢承昌
   • 谢雨青
   • 谢青尚
   • 谢尚岸
   • 谢尚昌
   • 谢尚雨
   • 谢尚坤
   • 谢尚明
   • 谢雨昌
   • 谢金承
   • 谢尚青
   • 谢岩昌
   • 谢昌秉
   • 谢明昌
   • 谢金坤
   • 谢昌明
   • 谢昌雨
   • 谢岸青
   • 谢星帆
   • 谢星羽
   • 谢春舟
   • 谢信帆
   • 谢星舟
   • 谢春宇
   • 谢星宇
   • 谢春帆
   • 谢涛裕
   • 谢风西
   • 谢信亦
   • 谢信宇
   • 谢涛新
   • 谢信佑
   • 谢春佑
   • 谢星宏
   • 谢信朋
   • 谢星佑
   • 谢信秀
   • 谢星延
   • 谢信延
   • 谢星辰
   • 谢星伯
   • 谢信宏
   • 谢星余
   • 谢信江
   • 谢星朋
   • 谢星江
   • 谢波秀
   • 谢信辰
   • 谢信卫
   • 谢星卫
   • 谢星复
   • 谢信万
   • 谢星磊
   • 谢春辉
   • 谢信磊
   • 谢春逸
   • 谢波锋
   • 谢幽锋
   • 谢星辉
   • 谢秋满
   • 谢星逸
   • 谢星霄
   • 谢施欧
   • 谢星欧
   • 谢信震
   • 谢信辉
   • 谢星辉
   • 谢信逸
   • 谢施锋
   • 谢春磊
   • 谢幽锐
   • 谢星锐
   • 谢星震
   • 谢玮峻
   • 谢文盛
   • 谢任轩
   • 谢文胜
   • 谢轩舟
   • 谢舟书
   • 谢舟轩
   • 谢昌平
   • 谢豪书
   • 谢亦峻
   • 谢银峻
   • 谢齐书
   • 谢瑞峻
   • 谢少云
   • 谢少博
   • 谢齐峰
   • 谢昌民
   • 谢方胜
   • 谢仁博
   • 谢任峰
   • 谢金弘
   • 谢银峰
   • 谢明世
   • 谢益舟
   • 谢昌弘
   • 谢瑞恩
   • 谢福祖
   • 谢睿恩
   • 谢尚平
   • 谢名祖
   • 谢鹤诚
   • 谢书宇
   • 谢银轩
   • 谢文顺
   • 谢誓轩
   • 谢瑞轩
   • 谢诚刚
   • 谢西轩
   • 谢睿轩
   • 谢瑜刚
   • 谢亦刚
   • 谢瑞峰
   • 谢诚峻
   • 谢名峻
   • 谢叶释
   • 谢西峰
   • 谢睿刚
   • 谢睿书
   • 谢银恒
   • 谢瑞刚
   • 谢峻宇
   • 谢仁顺
   • 谢瑜峻
   • 谢任峻
   • 谢如峰
   • 谢瑜洋
   • 谢豪刚
   • 谢亦书
   • 谢方善
   • 谢瑜恩
   • 谢宇刚
   • 谢鹤睿
   • 谢青弘
   • 谢文超
   • 谢锋瀚

   谢姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 谢明恒
   • 谢青峰
   • 谢尚恒
   • 谢果洪
   • 谢宜朋
   • 谢雨伯
   • 谢雨宏
   • 谢果峰
   • 谢明书
   • 谢昌恒
   • 谢涛聪
   • 谢涛鸿
   • 谢明峻
   • 谢尚宏
   • 谢昌宏
   • 谢明高
   • 谢昌江
   • 谢明君
   • 谢昌朋
   • 谢果宏
   • 谢明宏
   • 谢宜峰
   • 谢明刚
   • 谢金朋
   • 谢雨江
   • 谢雨峻
   • 谢承峰
   • 谢金峰
   • 谢明朋
   • 谢尚洪
   • 谢果朋
   • 谢果恒
   • 谢松泽
   • 谢尚朋
   • 谢尚江
   • 谢雨高
   • 谢雨刚
   • 谢果洋
   • 谢果江
   • 谢松帆
   • 谢涛帆
   • 谢涛冰
   • 谢涛曲
   • 谢瀚标
   • 谢雨霖
   • 谢果霖
   • 谢昌润
   • 谢明锦
   • 谢瀚辉
   • 谢明翰
   • 谢昌翰
   • 谢宜润
   • 谢果翰
   • 谢瀚毅
   • 谢尚翰
   • 谢果润
   • 谢宜霖
   • 谢瀚庆
   • 谢雨桦
   • 谢雨树
   • 谢尚霖
   • 谢瀚贤
   • 谢雨翰
   • 谢雨润
   • 谢明桦
   • 谢昌霖
   • 谢承雨
   • 谢雨杭
   • 谢雨果
   • 谢明明
   • 谢宜明
   • 谢明东
   • 谢雨奇
   • 谢雨青
   • 谢东雨
   • 谢果秉
   • 谢雨东
   • 谢雨林
   • 谢尚岸
   • 谢尚雨
   • 谢宜雨
   • 谢尚明
   • 谢雨昌
   • 谢昌秉
   • 谢明昌
   • 谢果明
   • 谢果岸
   • 谢昌明
   • 谢昌雨
   • 谢果雨
   • 谢雨明
   • 谢岸青
   • 谢涛群
   • 谢星帆
   • 谢信帆
   • 谢风旭
   • 谢松熙
   • 谢涛义
   • 谢劲帆
   • 谢冠名
   • 谢涛熙
   • 谢春帆
   • 谢柏帆
   • 谢涛裕
   • 谢松晖
   • 谢风西
   • 谢涛琪
   • 谢风帆
   • 谢波旭
   • 谢波帆
   • 谢涛新
   • 谢涛楠
   • 谢星宏
   • 谢波杉
   • 谢信朋
   • 谢波言
   • 谢柏江
   • 谢建江
   • 谢风宏
   • 谢波江
   • 谢肖朋
   • 谢冠朋
   • 谢星伯
   • 谢冠宏
   • 谢信宏
   • 谢冠伯
   • 谢信江
   • 谢星朋
   • 谢星江
   • 谢冠江
   • 谢波秀
   • 谢涛瀚
   • 谢松瀚
   • 谢肖辉
   • 谢冠辉
   • 谢劲霄
   • 谢星复
   • 谢信万
   • 谢冠霄
   • 谢春辉
   • 谢柯辉
   • 谢柏震
   • 谢波锋
   • 谢风啸
   • 谢星辉
   • 谢秋满
   • 谢星霄
   • 谢波毅
   • 谢建辉
   • 谢风震
   • 谢冠兴
   • 谢波庆
   • 谢信震
   • 谢劲辉
   • 谢信辉
   • 谢风庆
   • 谢柏兴
   • 谢星辉
   • 谢冠震
   • 谢风兴
   • 谢波辉
   • 谢波贤
   • 谢柏辉
   • 谢星震
   • 谢豪高
   • 谢文栋
   • 谢豪倚
   • 谢文盛
   • 谢雨玄
   • 谢文胜
   • 谢月普
   • 谢雨平
   • 谢豪原
   • 谢文杰
   • 谢向峰
   • 谢昌平
   • 谢豪书
   • 谢东弘
   • 谢果民
   • 谢贤瀚
   • 谢少云
   • 谢少博
   • 谢齐峰
   • 谢昌民
   • 谢文云
   • 谢方胜
   • 谢仁博
   • 谢任峰
   • 谢金弘
   • 谢银峰
   • 谢明世
   • 谢文景
   • 谢文瀚
   • 谢昌弘
   • 谢果弘
   • 谢福祖
   • 谢明弘
   • 谢尚平
   • 谢名祖
   • 谢文寒

   谢姓历史名人:

   谢清高;今广东梅州市人,请代航海旅游家,航海4年返国,后流寓澳门,今存《海录》一书。
   谢安: 东晋人,字安石。出生士族。年四十余岁出仕,孝武帝时位至宰相,在淝水至战中打败苻坚,使晋朝转危为安。
   谢玄:东晋名奖。字幼度,陈郡阳夏人。谢安为宰相时哦任他为广陵相,组织北府兵。在淝水之战中起到了很重要的作用。
   谢赫:南齐著名画家,善于作风俗画、人物画、著有《古画品录》是我国最早的绘画理论书籍。
   谢眺:陈郡夏阳人,南齐诗人,曾在朝廷任职,其诗多描写自然景色,为为李白所推许,是永明体作家中成就最高的诗人。
   谢灵运:陈郡阳夏人,南朝著名画家文学家,后移居会稽,谢玄子孙,曾任永嘉太守等职。博览全书,文学称“江左第一”。其诗歌创作开创了新风。开创了文学史上的山水诗派,许多佳句为后人所传诵。

   谢姓聚集地:

   迁徙分布
   夏商时期谢国比较弱小,居于姜水流域(今陕西境内)。
   西周末期,申伯被改封为谢,以加强西周对南方的统治。任姓灭谢国后,国人有一部分留在当地,大部分外逃,但都以国为姓,即谢氏。
   西周末至春秋时期,谢氏除了大部分分布在今河南外,还有一支迁往山东,一支迁至湖北,还有一支迁至湖南,迁至四川,后又分为三支:一支于三国时迁至蜀郡,至晋代有部分迁至陕西;一支迁至云南永昌,后发展为当地大姓;还有一支迁至四川彭水一带及贵州北部。隋唐时被称为东谢蛮、西谢蛮、南谢蛮,后大多融入布依族、水族和苗族。汉代谢氏的聚居地有增加了会稽郡、江西九江、章陵等处。其中会稽郡的谢氏人丁兴旺,已相当有名望。
   晋代,成郡谢氏发展成为名门大族,其中最著名的是阳夏谢氏,以及由此迁出的康乐谢氏。西晋末年,黄河流域战乱频繁,中原人大量迁往江南,阳夏人谢衡因避战乱迁望会稽始宁东山,在此繁衍,成为谢氏最重要的一支。谢衡极其后代在东晋至南朝时期多数都很著名。
   唐朝时,河南固始谢氏入福建泉州,同时入闽的还有一支居于福建宁化县,后有一支自宁化迁至江西,至洪武四年(1371年)移居梅县(广东):还有一支自宁化迁至广东大埔,后移居梅县。
   至清代,谢氏不仅遍布中原及南方各省,而且还发展到北部及东北的一些省区。
   在台湾谢姓是一个重要的姓氏。一是落藉较早,明末就有谢氏入居台湾;二是族大人众,列第十三。台湾谢姓与大陆是同一宗祖。他们遍及全省,以台南、彰化、苗栗、台北等地。明代末年最先入台谢姓从广东、福建渡海东行登上台岛,居往于台南;到清康熙六十年(公元1721年)朱一贵在台率众起义,广东的义民谢姓入居下淡水港。乾隆以后从福建、广西而来的谢姓人纷纷移居全台南北。
   谢氏移居海外,始于明代,多数是自闽粤地区先迁至台湾,进而远播东南亚及世界各国。
   堂号
   威怀堂。
   安晋堂:因谢安命名。晋朝时的谢安名望很高,朝廷屡次请他做官他都不干,一直到了40岁那年才当了司马。在作官的过程中表现了高风亮节,拜为尚书仆射加后将军。在淝水之战中携其侄谢玄大败苻坚,使晋朝转危为安,得此堂号。
   此外还有以“陈留”、“会稽”为堂号。

   Tags:    百家姓  五行起名 

   热门文章