• <label class="zta1uic"></label>
  <em class="gyr"></em>
 • <noscript class="mo8"></noscript>
 • <sup class="6fsmjqsg"><em class="6fsmjqsg"></em></sup>

    <kbd class="pjvcfpc5x"><sup class="pjvcfpc5x"></sup></kbd>

    刘姓男孩名字大全(带五行)

    时间:2020-11-12 11:42:33

    刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。大约占汉族人口5.5%。那么刘姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 刘松福
    • 刘哲荣
    • 刘松嘉
    • 刘哲嘉
    • 刘瀚月
    • 刘丰嘉
    • 刘晋荣
    • 刘哲语
    • 刘展荣
    • 刘松宁
    • 刘晋嘉
    • 刘宝谦
    • 刘涛荣
    • 刘宝元
    • 刘哲旭
    • 刘松豪
    • 刘伦荣
    • 刘伦旭
    • 刘瀚元
    • 刘怀元
    • 刘松陌
    • 刘建志
    • 刘柏志
    • 刘建江
    • 刘建利
    • 刘展君
    • 刘冠朋
    • 刘建君
    • 刘柏君
    • 刘瀚曲
    • 刘肖朋
    • 刘冠伯
    • 刘波言
    • 刘冠君
    • 刘哲言
    • 刘波杉
    • 刘柏江
    • 刘冠良
    • 刘泰君
    • 刘俊材
    • 刘冠江
    • 刘冠宏
    • 刘劲杉
    • 刘炫谷
    • 刘果晋
    • 刘冠贤
    • 刘松标
    • 刘松德
    • 刘泰庆
    • 刘炫毅
    • 刘泰贤
    • 刘柯辉
    • 刘风庆
    • 刘丰庆
    • 刘果伦
    • 刘波贤
    • 刘建辉
    • 刘丰毅
    • 刘涛曲
    • 刘俊贤
    • 刘果展
    • 刘俊标
    • 刘建兴
    • 刘柏毅
    • 刘劲辉
    • 刘松庆
    • 刘丰贤
    • 刘波庆
    • 刘波毅
    • 刘果凌
    • 刘松啸
    • 刘果洪
    • 刘明高
    • 刘松帆
    • 刘柏兴
    • 刘涛庆
    • 刘风啸
    • 刘果哲
    • 刘果庭
    • 刘建贤
    • 刘柏辉
    • 刘丰旭
    • 刘冠辉
    • 刘建毅
    • 刘冠德
    • 刘建庆
    • 刘俊毅
    • 刘雨高
    • 刘冠霄
    • 刘松年
    • 刘炫庆
    • 刘松全
    • 刘肖辉
    • 刘建德
    • 刘泰毅
    • 刘劲霄
    • 刘冠震
    • 刘果峰
    • 刘柏德
    • 刘丰曲
    • 刘冠兴
    • 刘松毅
    • 刘果原
    • 刘宜峰
    • 刘果恒
    • 刘冠庆
    • 刘柏震
    • 刘俊庆
    • 刘松辉
    • 刘冠标
    • 刘涛毅
    • 刘果洋
    • 刘柏霜
    • 刘柏鸿
    • 刘瀚群
    • 刘冠鸿
    • 刘宝义
    • 刘哲桦
    • 刘冠泽
    • 刘肖谦
    • 刘瀚义
    • 刘劲鸿
    • 刘建绩
    • 刘炫谦
    • 刘建隆
    • 刘泰谦
    • 刘晋桦
    • 刘冠灿
    • 刘冠遥
    • 刘肖泽
    • 刘瀚楠
    • 刘瀚业
    • 刘柯鸿
    • 刘柏遥
    • 刘冠谦
    • 刘柯泽
    • 刘瀚敬
    • 刘雨树
    • 刘果明
    • 刘果林
    • 刘果岸
    • 刘果奇
    • 刘果易
    • 刘果杭
    • 刘果雨
    • 刘东雨
    • 刘果桦
    • 刘果龙
    • 刘东奇
    • 刘雨奇
    • 刘雨林
    • 刘昊东
    • 刘果璋
    • 刘宜霖
    • 刘雨观
    • 刘果润
    • 刘果翰
    • 刘雨东
    • 刘宜东
    • 刘雨杭
    • 刘果季
    • 刘雨果
    • 刘昊桦
    • 刘果昊
    • 刘果达
    • 刘宜润
    • 刘果东
    • 刘宜桦
    • 刘果来
    • 刘明桦
    • 刘雨桦
    • 刘东林
    • 刘果秉
    • 刘宜奇
    • 刘宜雨
    • 刘明东
    • 刘果霖
    • 刘展杭
    • 刘哲林
    • 刘展林
    • 刘晋奇
    • 刘晋枝
    • 刘晋东
    • 刘哲东
    • 刘展奇
    • 刘伦林
    • 刘展东
    • 刘哲奇
    • 刘晋宜
    • 刘哲果
    • 刘晋林
    • 刘明松
    • 刘果济
    • 刘雨松
    • 刘涛奇
    • 刘松昊
    • 刘宜松
    • 刘果谨
    • 刘东涛
    • 刘松奇

    刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 刘益宁
    • 刘哲宁
    • 刘展畅
    • 刘展玮
    • 刘宝天
    • 刘哲荣
    • 刘晋尘
    • 刘晋全
    • 刘轩全
    • 刘哲嘉
    • 刘益全
    • 刘丰嘉
    • 刘晋荣
    • 刘哲语
    • 刘晋畅
    • 刘丰硕
    • 刘展荣
    • 刘松宁
    • 刘晋嘉
    • 刘轩宁
    • 刘哲宇
    • 刘宝谦
    • 刘益光
    • 刘轩年
    • 刘展光
    • 刘展宇
    • 刘哲光
    • 刘轩光
    • 刘晋光
    • 刘宝元
    • 刘哲旭
    • 刘伦荣
    • 刘伦旭
    • 刘晋宁
    • 刘哲玮
    • 刘展羽
    • 刘哲全
    • 刘展宁
    • 刘建志
    • 刘哲利
    • 刘柏志
    • 刘哲良
    • 刘泰辰
    • 刘建利
    • 刘展君
    • 刘晋佑
    • 刘伦志
    • 刘益志
    • 刘展佑
    • 刘宝宇
    • 刘俊延
    • 刘泰佑
    • 刘炫均
    • 刘哲辰
    • 刘哲言
    • 刘伦辰
    • 刘展辰
    • 刘展志
    • 刘晋辰
    • 刘俊利
    • 刘冠良
    • 刘哲均
    • 刘幽志
    • 刘泰君
    • 刘炫辰
    • 刘俊材
    • 刘泰延
    • 刘轩良
    • 刘俊辰
    • 刘炫志
    • 刘炫谷
    • 刘果晋
    • 刘俊德
    • 刘松德
    • 刘泰庆
    • 刘炫毅
    • 刘炫德
    • 刘泰贤
    • 刘炫逸
    • 刘丰庆
    • 刘果伦
    • 刘丰毅
    • 刘泰磊
    • 刘俊欧
    • 刘岩哲
    • 刘俊贤
    • 刘果展
    • 刘俊标
    • 刘丰磊
    • 刘丰乐
    • 刘丰贤
    • 刘丰逸
    • 刘昊庭
    • 刘幽德
    • 刘果凌
    • 刘俊逸
    • 刘炫叶
    • 刘泰欧
    • 刘依伦
    • 刘果哲
    • 刘果庭
    • 刘丰旭
    • 刘泰乐
    • 刘冠德
    • 刘俊毅
    • 刘丰宇
    • 刘泰德
    • 刘松年
    • 刘炫庆
    • 刘松全
    • 刘建德
    • 刘昊轩
    • 刘泰毅
    • 刘彤轩
    • 刘柏德
    • 刘丰曲
    • 刘泰逸
    • 刘俊庆
    • 刘昊伦
    • 刘昊哲
    • 刘俊磊
    • 刘晋龙
    • 刘展运
    • 刘轩龙
    • 刘炫绩
    • 刘哲勋
    • 刘展龙
    • 刘益龙
    • 刘轩瑾
    • 刘轩达
    • 刘幽隆
    • 刘宝驰
    • 刘宝义
    • 刘哲桦
    • 刘哲运
    • 刘炫隆
    • 刘晋达
    • 刘哲龙
    • 刘建绩
    • 刘俊远
    • 刘炫谦
    • 刘轩道
    • 刘益达
    • 刘致远
    • 刘建隆
    • 刘展勋
    • 刘泰谦
    • 刘晋桦
    • 刘哲璋
    • 刘晋运
    • 刘冠灿
    • 刘冠遥
    • 刘轩璋
    • 刘益瑾
    • 刘泰隆
    • 刘晋璋
    • 刘哲瑾
    • 刘泰远
    • 刘柏遥
    • 刘益璋
    • 刘彤彤
    • 刘果易
    • 刘果龙
    • 刘昊东
    • 刘依征
    • 刘果璋
    • 刘昊坤
    • 刘岩龙
    • 刘昊忠
    • 刘依忠
    • 刘彤彤
    • 刘昊运
    • 刘昊岩
    • 刘昊桦
    • 刘果昊
    • 刘果达
    • 刘果来
    • 刘岩达
    • 刘昊龙
    • 刘昊瑾
    • 刘晋坤
    • 刘展杭
    • 刘益忠
    • 刘展忠
    • 刘哲林
    • 刘展林
    • 刘晋奇
    • 刘晋枝
    • 刘晋东
    • 刘益彤
    • 刘哲东
    • 刘展奇
    • 刘伦林
    • 刘展东
    • 刘轩忠
    • 刘哲奇
    • 刘晋宜
    • 刘哲坤
    • 刘展坤
    • 刘晋忠

    刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 刘益宁
    • 刘书宇
    • 刘展玮
    • 刘轩全
    • 刘益玮
    • 刘峻玮
    • 刘益全
    • 刘轩齐
    • 刘丰硕
    • 刘轩瑞
    • 刘益舟
    • 刘轩宁
    • 刘哲宇
    • 刘益光
    • 刘轩年
    • 刘展宇
    • 刘轩舟
    • 刘益硕
    • 刘轩宇
    • 刘轩光
    • 刘轩瑜
    • 刘轩羽
    • 刘哲玮
    • 刘展羽
    • 刘轩睿
    • 刘轩玮
    • 刘峻宇
    • 刘轩诚
    • 刘益诚
    • 刘益瑜
    • 刘信延
    • 刘益辰
    • 刘泰辰
    • 刘书佑
    • 刘幽辰
    • 刘轩余
    • 刘晋佑
    • 刘信辰
    • 刘星余
    • 刘益志
    • 刘展佑
    • 刘宝宇
    • 刘星辰
    • 刘信佑
    • 刘俊延
    • 刘泰佑
    • 刘炫均
    • 刘哲辰
    • 刘书辰
    • 刘伦辰
    • 刘轩辰
    • 刘展辰
    • 刘峻余
    • 刘晋辰
    • 刘星佑
    • 刘春佑
    • 刘哲均
    • 刘幽志
    • 刘炫辰
    • 刘星延
    • 刘泰延
    • 刘轩良
    • 刘俊辰
    • 刘益延
    • 刘幽余
    • 刘轩佑
    • 刘益壮
    • 刘信磊
    • 刘岩轩
    • 刘春逸
    • 刘炫逸
    • 刘春磊
    • 刘依城
    • 刘泰磊
    • 刘俊欧
    • 刘岩哲
    • 刘信卫
    • 刘丰磊
    • 刘岩峻
    • 刘丰逸
    • 刘幽逸
    • 刘幽德
    • 刘星欧
    • 刘施欧
    • 刘俊逸
    • 刘星逸
    • 刘炫叶
    • 刘幽磊
    • 刘泰欧
    • 刘星磊
    • 刘依伦
    • 刘信逸
    • 刘丰宇
    • 刘尚轩
    • 刘昊轩
    • 刘星卫
    • 刘幽锐
    • 刘幽锋
    • 刘彤轩
    • 刘泰逸
    • 刘昌轩
    • 刘俊磊
    • 刘信阳
    • 刘展运
    • 刘轩龙
    • 刘哲勋
    • 刘星阳
    • 刘益龙
    • 刘轩瑾
    • 刘思远
    • 刘轩达
    • 刘幽隆
    • 刘幽远
    • 刘益勋
    • 刘哲运
    • 刘川磊
    • 刘俊远
    • 刘星远
    • 刘川卫
    • 刘轩道
    • 刘益达
    • 刘川逸
    • 刘致远
    • 刘展勋
    • 刘晋运
    • 刘益锦
    • 刘轩锦
    • 刘轩璋
    • 刘益瑾
    • 刘泰远
    • 刘益璋
    • 刘昌坤
    • 刘依钱
    • 刘依征
    • 刘昊坤
    • 刘金坤
    • 刘岩龙
    • 刘依忠
    • 刘昊运
    • 刘昊岩
    • 刘岩坤
    • 刘昌运
    • 刘尚坤
    • 刘尚勋
    • 刘岩达
    • 刘昌融
    • 刘昌依
    • 刘川玮
    • 刘晋坤
    • 刘益承
    • 刘益忠
    • 刘修依
    • 刘轩承
    • 刘川永
    • 刘益彤
    • 刘轩青
    • 刘千玮
    • 刘轩坤
    • 刘轩金
    • 刘轩忠
    • 刘哲坤
    • 刘峻坤
    • 刘展坤
    • 刘益昌
    • 刘丰岩
    • 刘远余
    • 刘临辰
    • 刘远蝶
    • 刘励延
    • 刘钟余
    • 刘钟逸
    • 刘灿余
    • 刘隆逸
    • 刘灿辰
    • 刘远锐
    • 刘远乐
    • 刘励佑
    • 刘钟卫
    • 刘励磊
    • 刘灿延
    • 刘钟磊
    • 刘远辰
    • 刘远德
    • 刘灿欧
    • 刘灿磊
    • 刘隆佑
    • 刘灿逸
    • 刘临磊
    • 刘远逸
    • 刘钟欧
    • 刘远锋
    • 刘远利
    • 刘远志
    • 刘灿佑
    • 刘远欧
    • 刘灿卫
    • 刘临逸
    • 刘临卫
    • 刘钟辰
    • 刘钟佑

    刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 刘峻齐
    • 刘书宇
    • 刘书瑞
    • 刘书诚
    • 刘书睿
    • 刘峻福
    • 刘书华
    • 刘涛聚
    • 刘涛瑞
    • 刘峻玮
    • 刘轩齐
    • 刘笑豪
    • 刘轩瑞
    • 刘益舟
    • 刘涛齐
    • 刘峻诚
    • 刘轩舟
    • 刘轩瑜
    • 刘峻豪
    • 刘涛诚
    • 刘瀚仁
    • 刘轩睿
    • 刘峻宇
    • 刘轩诚
    • 刘益诚
    • 刘涛睿
    • 刘益瑜
    • 刘信延
    • 刘书佑
    • 刘信朋
    • 刘波秀
    • 刘星宏
    • 刘信宏
    • 刘信辰
    • 刘星余
    • 刘星辰
    • 刘信佑
    • 刘书辰
    • 刘书宏
    • 刘峻余
    • 刘信秀
    • 刘星佑
    • 刘书朋
    • 刘春佑
    • 刘瀚舟
    • 刘瀚西
    • 刘信江
    • 刘星延
    • 刘星江
    • 刘星伯
    • 刘星朋
    • 刘益壮
    • 刘波锋
    • 刘星震
    • 刘青书
    • 刘信磊
    • 刘昌祖
    • 刘昌恒
    • 刘春逸
    • 刘尚恒
    • 刘春磊
    • 刘尚祖
    • 刘金峰
    • 刘信辉
    • 刘信卫
    • 刘明峻
    • 刘岩峻
    • 刘雨刚
    • 刘星欧
    • 刘星辉
    • 刘施欧
    • 刘尚洪
    • 刘星逸
    • 刘承峰
    • 刘施锋
    • 刘信震
    • 刘尚刚
    • 刘明书
    • 刘星磊
    • 刘信逸
    • 刘星辉
    • 刘雨峻
    • 刘青峰
    • 刘尚轩
    • 刘星卫
    • 刘波锐
    • 刘幽锐
    • 刘信万
    • 刘秋满
    • 刘幽锋
    • 刘春辉
    • 刘明刚
    • 刘昌轩
    • 刘信阳
    • 刘春泽
    • 刘星阳
    • 刘思远
    • 刘川辉
    • 刘信鸿
    • 刘信泽
    • 刘春鸿
    • 刘星泽
    • 刘川磊
    • 刘峻霖
    • 刘星远
    • 刘川卫
    • 刘川逸
    • 刘川锋
    • 刘星泽
    • 刘益锦
    • 刘川震
    • 刘轩锦
    • 刘星鸿
    • 刘信聪
    • 刘金承
    • 刘尚青
    • 刘青尚
    • 刘尚昌
    • 刘明昌
    • 刘昌坤
    • 刘昌承
    • 刘昌秉
    • 刘昌霖
    • 刘昌润
    • 刘雨昌
    • 刘依钱
    • 刘金坤
    • 刘尚明
    • 刘雨青
    • 刘尚翰
    • 刘昌雨
    • 刘昌锦
    • 刘昌翰
    • 刘承雨
    • 刘昌运
    • 刘尚坤
    • 刘尚勋
    • 刘明锦
    • 刘尚霖
    • 刘昌融
    • 刘尚锦
    • 刘承昌
    • 刘昌明
    • 刘岸青
    • 刘尚岸
    • 刘昌依
    • 刘尚雨
    • 刘川玮
    • 刘书明
    • 刘千熙
    • 刘益承
    • 刘川韶
    • 刘修依
    • 刘川齐
    • 刘轩承
    • 刘书雨
    • 刘千靖
    • 刘千玄
    • 刘峻明
    • 刘千瑜
    • 刘峻昌
    • 刘川永
    • 刘川港
    • 刘川豪
    • 刘书昌
    • 刘轩青
    • 刘千华
    • 刘千玮
    • 刘书承
    • 刘川睿
    • 刘川诚
    • 刘轩金
    • 刘川靖
    • 刘川熙
    • 刘峻坤
    • 刘川瑞
    • 刘益昌
    • 刘川平
    • 刘川晖
    • 刘川弘
    • 刘尚涛
    • 刘青涛
    • 刘昌涛
    • 刘金涛
    • 刘尚济
    • 刘雨翼
    • 刘昌济
    • 刘钟余
    • 刘钟逸
    • 刘钟震
    • 刘千凡
    • 刘远锐
    • 刘润聪
    • 刘钟卫
    • 刘钟磊
    • 刘弥锋
    • 刘弥锐
    • 刘鸿锋
    • 刘钟欧
    • 刘钟朋

    刘姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 刘松福
    • 刘瀚鸿
    • 刘峻福
    • 刘涛华
    • 刘书华
    • 刘涛聚
    • 刘涛瑞
    • 刘瀚月
    • 刘笑豪
    • 刘涛齐
    • 刘涛荣
    • 刘峻豪
    • 刘松豪
    • 刘涛诚
    • 刘瀚泽
    • 刘涛源
    • 刘瀚仁
    • 刘瀚元
    • 刘涛睿
    • 刘怀元
    • 刘松陌
    • 刘风宏
    • 刘波江
    • 刘建江
    • 刘信朋
    • 刘波秀
    • 刘冠朋
    • 刘星宏
    • 刘信宏
    • 刘瀚曲
    • 刘肖朋
    • 刘冠伯
    • 刘波言
    • 刘书宏
    • 刘波杉
    • 刘柏江
    • 刘书朋
    • 刘瀚舟
    • 刘瀚西
    • 刘信江
    • 刘瀚名
    • 刘星江
    • 刘瀚帆
    • 刘星伯
    • 刘星朋
    • 刘冠江
    • 刘冠宏
    • 刘波锋
    • 刘星震
    • 刘昌恒
    • 刘涛帆
    • 刘尚恒
    • 刘风兴
    • 刘波辉
    • 刘柯辉
    • 刘风庆
    • 刘波贤
    • 刘建辉
    • 刘涛兴
    • 刘涛曲
    • 刘金峰
    • 刘涛冰
    • 刘信辉
    • 刘建兴
    • 刘明峻
    • 刘劲辉
    • 刘雨刚
    • 刘风震
    • 刘波庆
    • 刘星辉
    • 刘波毅
    • 刘果洪
    • 刘尚洪
    • 刘承峰
    • 刘涛辉
    • 刘明高
    • 刘松帆
    • 刘柏兴
    • 刘信震
    • 刘涛庆
    • 刘明书
    • 刘风啸
    • 刘星辉
    • 刘柏辉
    • 刘冠辉
    • 刘雨峻
    • 刘雨高
    • 刘冠霄
    • 刘肖辉
    • 刘青峰
    • 刘波锐
    • 刘信万
    • 刘劲霄
    • 刘秋满
    • 刘冠震
    • 刘果峰
    • 刘冠兴
    • 刘宜峰
    • 刘果恒
    • 刘柏震
    • 刘春辉
    • 刘松辉
    • 刘涛毅
    • 刘明恒
    • 刘明刚
    • 刘果洋
    • 刘柏霜
    • 刘柏鸿
    • 刘瀚群
    • 刘春泽
    • 刘波鸿
    • 刘冠鸿
    • 刘川辉
    • 刘信鸿
    • 刘信泽
    • 刘风鸿
    • 刘春鸿
    • 刘星泽
    • 刘冠泽
    • 刘瀚晖
    • 刘瀚义
    • 刘劲鸿
    • 刘峻霖
    • 刘星泽
    • 刘川震
    • 刘星鸿
    • 刘波泽
    • 刘肖泽
    • 刘瀚楠
    • 刘风泽
    • 刘瀚业
    • 刘柯鸿
    • 刘柯泽
    • 刘瀚敬
    • 刘雨树
    • 刘果明
    • 刘果岸
    • 刘明昌
    • 刘果雨
    • 刘东雨
    • 刘昌秉
    • 刘昌霖
    • 刘昌润
    • 刘雨奇
    • 刘雨昌
    • 刘雨林
    • 刘宜霖
    • 刘雨观
    • 刘雨明
    • 刘雨润
    • 刘果润
    • 刘果翰
    • 刘明明
    • 刘尚明
    • 刘雨青
    • 刘尚翰
    • 刘昌雨
    • 刘雨东
    • 刘雨杭
    • 刘昌翰
    • 刘雨果
    • 刘承雨
    • 刘雨翰
    • 刘宜润
    • 刘明锦
    • 刘雨霖
    • 刘尚霖
    • 刘明桦
    • 刘雨桦
    • 刘果秉
    • 刘昌明
    • 刘宜雨
    • 刘明翰
    • 刘岸青
    • 刘明东
    • 刘尚岸
    • 刘果霖
    • 刘尚雨
    • 刘书明
    • 刘千熙
    • 刘书雨
    • 刘千玄
    • 刘峻明
    • 刘川港
    • 刘川豪
    • 刘千华
    • 刘川熙
    • 刘川平
    • 刘川晖
    • 刘川弘
    • 刘明松
    • 刘涛秉
    • 刘果济
    • 刘尚涛
    • 刘雨松
    • 刘涛奇
    • 刘雨涛
    • 刘明涛
    • 刘明济
    • 刘东涛

    刘姓历史名人:

    刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名。
    刘过:太和人,南朝著名词人、诗人。
    刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
    刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》等。
    刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。永嘉二年称汉帝,建都平阳。
    刘伶:沛郡人,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军。
    刘备:中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人。后得诸葛亮辅佐,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公园21年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴呈鼎足之势。其父子两代称王达43年。
    刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入绿林军,以恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳。后消灭了各地割据势力统一了全国。
    刘邦:即汉高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应。后受楚怀王之命与项羽分兵入关,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉。

    刘姓聚集地:

    迁徙分布
    刘氏最早发源于河北唐县,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向河南及江苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,魏灭后迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地。后来刘氏建立东、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。汉末三国之际,中原的刘氏为避“董卓之乱”不断向四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
    刘姓是台湾第九大姓。约占全台总人口的百分之三。台湾刘姓最早源于福建和广东,在明代末年入台,以“汉人”自居,以“汉人”为豪的刘姓繁衍到台湾。
    堂号
    彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉皇族,时间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗。
    豢龙堂:夏相刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏。
    藜照堂: 汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老翁穿着黄衣,拿者藜杖,吹着拐杖上的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?”他回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见了老翁后,才思更加敏捷了。
    家乘谱牒
    河北:沧州刘氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六卷
    山西:洪洞刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷
    辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、辽阳刘氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十卷
    江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷

    Tags:    百家姓  五行起名 

    热门文章