1. <kbd class="9wc829"></kbd>

  1. 胡姓女孩名字大全(带五行)

   时间:2020-11-12 11:42:23

   胡姓是当今常见姓氏,在2007年全国姓氏人口排名第13位,分布广,约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。那么胡姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 胡纹绮
   • 胡芝语
   • 胡芳凤
   • 胡恬语
   • 胡桐裳
   • 胡芝萍
   • 胡芙菱
   • 胡芳菊
   • 胡娜嘉
   • 胡夏菱
   • 胡芳菡
   • 胡桂鸣
   • 胡桑华
   • 胡夏菡
   • 胡桑绮
   • 胡桑菱
   • 胡桐菱
   • 胡芳菱
   • 胡娟菡
   • 胡曦月
   • 胡桐语
   • 胡桂菡
   • 胡倚梦
   • 胡纹菱
   • 胡夏槐
   • 胡桂华
   • 胡夏菲
   • 胡芳嘉
   • 胡桐碧
   • 胡芳华
   • 胡芸华
   • 胡娜语
   • 胡琼月
   • 胡恬菲
   • 胡倚嘉
   • 胡芷华
   • 胡蓝月
   • 胡娥嘉
   • 胡夏语
   • 胡芙绮
   • 胡凌菲
   • 胡桂菲
   • 胡花菱
   • 胡芳菲
   • 胡恬菡
   • 胡芝菲
   • 胡芹语
   • 胡倚绮
   • 胡夏嘉
   • 胡云雅
   • 胡涵茵
   • 胡茵茜
   • 胡媛菲
   • 胡雅梦
   • 胡雯茵
   • 胡清语
   • 胡茜晴
   • 胡雯菲
   • 胡惠菲
   • 胡惠雁
   • 胡晴茹
   • 胡晴茜
   • 胡媛雅
   • 胡淑语
   • 胡涵菱
   • 胡惠菡
   • 胡茜雅
   • 胡茜茜
   • 胡清茜
   • 胡茹雯
   • 胡茜媛
   • 胡媚雅
   • 胡云梦
   • 胡晴菡
   • 胡珺媛
   • 胡珺裳
   • 胡清梦
   • 胡雯绮
   • 胡清雅
   • 胡寒雁
   • 胡茹惠
   • 胡晴语
   • 胡涵雁
   • 胡茜婷
   • 胡茜茵
   • 胡淑菡
   • 胡涵菲
   • 胡涵茹
   • 胡茜梦
   • 胡茵嘉
   • 胡雁菱
   • 胡珺菡
   • 胡云菡
   • 胡茵语
   • 胡茜菡
   • 胡茵雅
   • 胡雯雅
   • 胡晴雅
   • 胡茹裳
   • 胡茜雯
   • 胡珺涵
   • 胡茵茹
   • 胡惠嘉
   • 胡欢月
   • 胡涵珺
   • 胡媚嘉
   • 胡茹菡
   • 胡茹珺
   • 胡晴嘉
   • 胡茵清
   • 胡雯茜
   • 胡雅绿
   • 胡媛珺
   • 胡淑茜
   • 胡茵惠
   • 胡媛语
   • 胡清嘉
   • 胡雁惠
   • 胡茹云
   • 胡云茜
   • 胡茜寒
   • 胡云珺
   • 胡茹嘉
   • 胡茜珺
   • 胡茜华
   • 胡茜茹
   • 胡雯菱
   • 胡珺媚
   • 胡寒菱
   • 胡雯嘉
   • 胡惠菱
   • 胡雯珺
   • 胡雁嘉
   • 胡茜惠
   • 胡淑茹
   • 胡茜菲
   • 胡茜云
   • 胡淑梦
   • 胡珺惠
   • 胡涵雅
   • 胡茹菱
   • 胡惠雅
   • 胡涵绮
   • 胡寒菊
   • 胡淑雅
   • 胡雅婷
   • 胡茹语
   • 胡寒茹
   • 胡惠茹
   • 胡寒梦
   • 胡晴珺
   • 胡涵语
   • 胡珺菲
   • 胡雯语
   • 胡珺淑
   • 胡蓝冰
   • 胡蓝莺
   • 胡花婕
   • 胡芙卿
   • 胡纹若
   • 胡桐敏
   • 胡娜婕
   • 胡花曼
   • 胡芳曼
   • 胡芹曼
   • 胡花敏
   • 胡芙婕
   • 胡倚婕
   • 胡芳海
   • 胡芸海
   • 胡娜卿
   • 胡芳婧
   • 胡芷雪
   • 胡芳甜
   • 胡夏婕
   • 胡芳敏
   • 胡芳卿
   • 胡桐卿
   • 胡芳梨
   • 胡芝婧
   • 胡芳雪
   • 胡娜若
   • 胡芳若
   • 胡桐梅
   • 胡芝英
   • 胡夏卿
   • 胡芝雪
   • 胡桂雪
   • 胡桑曼
   • 胡芙晓
   • 胡桐霎
   • 胡芷洁
   • 胡芷瑾
   • 胡娜颖
   • 胡桂瑾
   • 胡桂凝
   • 胡桐洁
   • 胡桐润
   • 胡桑凝
   • 胡倚蓉

   胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 胡恬嫣
   • 胡恬语
   • 胡桐裳
   • 胡娜嘉
   • 胡夏菱
   • 胡娜嫣
   • 胡夏菡
   • 胡曦月
   • 胡夏槐
   • 胡夏菲
   • 胡娜裳
   • 胡夏嫣
   • 胡娜语
   • 胡恬菲
   • 胡娜瑛
   • 胡夏语
   • 胡凌菲
   • 胡恬菡
   • 胡夏嘉
   • 胡媛菲
   • 胡媛岚
   • 胡茜晴
   • 胡晴茹
   • 胡晴茜
   • 胡媛雅
   • 胡晴岚
   • 胡晴媛
   • 胡茜媛
   • 胡岚晴
   • 胡晴菡
   • 胡珺媛
   • 胡珺裳
   • 胡晴语
   • 胡茜婷
   • 胡翔媛
   • 胡晴雅
   • 胡茹裳
   • 胡媛嫣
   • 胡晴晴
   • 胡晴嘉
   • 胡雅绿
   • 胡媛珺
   • 胡媛语
   • 胡晴瑛
   • 胡雅婷
   • 胡晴珺
   • 胡媛婷
   • 胡娜娅
   • 胡珍娅
   • 胡娜婕
   • 胡娜卿
   • 胡芳甜
   • 胡夏婕
   • 胡娜婉
   • 胡夏婉
   • 胡芳梨
   • 胡夏娅
   • 胡娜若
   • 胡夏卿
   • 胡恬梨
   • 胡芙晓
   • 胡娜瑾
   • 胡芷瑾
   • 胡娜颖
   • 胡桂瑾
   • 胡芷璇
   • 胡夏蓉
   • 胡倚晓
   • 胡芳晓
   • 胡芳璇
   • 胡芳瑾
   • 胡恬晓
   • 胡桃瑾
   • 胡恬蓉
   • 胡珍颖
   • 胡芝璇
   • 胡夏瑾
   • 胡绮凌
   • 胡虞彤
   • 胡嘉恬
   • 胡菱娜
   • 胡琪彤
   • 胡菱玲
   • 胡绿芸
   • 胡嘉珍
   • 胡晴玥
   • 胡晴音
   • 胡虞婉
   • 胡绿桐
   • 胡月曦
   • 胡琦昊
   • 胡嘉玲
   • 胡晴柳
   • 胡雅南
   • 胡茹南
   • 胡菊娜
   • 胡婷玥
   • 胡琦妮
   • 胡虞佳
   • 胡虞依
   • 胡梦珍
   • 胡媛音
   • 胡尔芙
   • 胡琳昕
   • 胡茜映
   • 胡语恬
   • 胡筠妮
   • 胡虞婕
   • 胡榆彤
   • 胡莉梨
   • 胡莉妮
   • 胡嘉娜
   • 胡烟婉
   • 胡榆昕
   • 胡烟欣
   • 胡瑛娜
   • 胡琴昕
   • 胡琦煜
   • 胡虞琪
   • 胡烟琳
   • 胡筠煜
   • 胡烟楠
   • 胡琳烟
   • 胡虞楠
   • 胡琦虞
   • 胡虞烟
   • 胡虞榆
   • 胡虞琳
   • 胡琳煜
   • 胡琪煜
   • 胡筠烟
   • 胡烟榆
   • 胡烟琪
   • 胡烟烟
   • 胡榆烟
   • 胡烟煜
   • 胡虞荷
   • 胡晴月
   • 胡虞灵
   • 胡娜羽
   • 胡夏羽
   • 胡珍羽
   • 胡玉彤
   • 胡卉妮
   • 胡巧丽
   • 胡冬妮
   • 胡可昕
   • 胡听蝶
   • 胡巧彤
   • 胡巧昕
   • 胡可昕
   • 胡夏玉
   • 胡裳雅
   • 胡桂曦
   • 胡嘉晴
   • 胡梦媛
   • 胡夏曦
   • 胡琼凌
   • 胡绮晴
   • 胡蓝娜
   • 胡桐曦
   • 胡菡媛
   • 胡菱媛
   • 胡语婷
   • 胡恬曦
   • 胡裳晴
   • 胡尔岚
   • 胡倚曦
   • 胡尔雅
   • 胡花曦
   • 胡蓝璐
   • 胡桃曦
   • 胡嘉媛
   • 胡菡晴
   • 胡娜曦
   • 胡筠璐
   • 胡君尔
   • 胡采语
   • 胡采嫣
   • 胡虞忆
   • 胡采绿
   • 胡月黛
   • 胡荷璐
   • 胡莉璐
   • 胡琦璐
   • 胡采菱
   • 胡采裳
   • 胡虞黛
   • 胡采菲
   • 胡梦采
   • 胡莺璇
   • 胡采菡
   • 胡采梦
   • 胡采嘉
   • 胡采菊
   • 胡月璐
   • 胡采莲
   • 胡采羽
   • 胡采忆
   • 胡采璐

   胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 胡珊瑛
   • 胡恬嫣
   • 胡娜嫣
   • 胡宸嫣
   • 胡珊嫣
   • 胡夏嫣
   • 胡娜瑛
   • 胡岚嫦
   • 胡媛岚
   • 胡晴岚
   • 胡岚晴
   • 胡翔媛
   • 胡岚舒
   • 胡媛嫣
   • 胡舒岚
   • 胡晴瑛
   • 胡翔瑛
   • 胡岚嫣
   • 胡岚瑜
   • 胡翔嫣
   • 胡岚岚
   • 胡絮嫣
   • 胡馨羽
   • 胡宸婉
   • 胡倩婉
   • 胡娜娅
   • 胡珍娅
   • 胡素婉
   • 胡珊婉
   • 胡娜婉
   • 胡夏婉
   • 胡素迎
   • 胡夏娅
   • 胡素娅
   • 胡珊娅
   • 胡诗婉
   • 胡翔姿
   • 胡晴玥
   • 胡诗娅
   • 胡晴音
   • 胡虞婉
   • 胡歆婉
   • 胡婷玥
   • 胡岚音
   • 胡诗宛
   • 胡虞依
   • 胡媛音
   • 胡岚怡
   • 胡烟婉
   • 胡瑛娜
   • 胡娜羽
   • 胡珊羽
   • 胡夏羽
   • 胡珍羽
   • 胡素羽
   • 胡嫣絮
   • 胡翠岚
   • 胡嫣舒
   • 胡尔岚
   • 胡睿翔
   • 胡采嫣
   • 胡虞忆
   • 胡诗忆
   • 胡艳铃
   • 胡采羽
   • 胡采忆
   • 胡恬岚
   • 胡岚凌
   • 胡素岚
   • 胡翔玲
   • 胡岚艳
   • 胡素翔
   • 胡翔珍
   • 胡翔艳
   • 胡岚倩
   • 胡素嫣
   • 胡舒嫣
   • 胡岚瑛
   • 胡岚婷
   • 胡傲妮
   • 胡岚玥
   • 胡晴怡
   • 胡翔柔
   • 胡虞宛
   • 胡虞娅
   • 胡岚思
   • 胡艳璐
   • 胡采瑛
   • 胡诗依
   • 胡嫣媛
   • 胡岚珊
   • 胡夏岚
   • 胡虞迎
   • 胡倩翔
   • 胡珊翔

   胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 胡珊瑛
   • 胡珊瑜
   • 胡珊华
   • 胡珊凤
   • 胡素嫦
   • 胡素睿
   • 胡宸嫣
   • 胡珊嫣
   • 胡宸瑜
   • 胡素瑜
   • 胡纹瑜
   • 胡宸华
   • 胡宸鸣
   • 胡珊碧
   • 胡云嫦
   • 胡岚嫦
   • 胡舒华
   • 胡云絮
   • 胡丝雯
   • 胡惠睿
   • 胡雯舒
   • 胡絮华
   • 胡惠絮
   • 胡寒瑜
   • 胡惠舒
   • 胡岚舒
   • 胡舒惠
   • 胡涵絮
   • 胡舒岚
   • 胡寒睿
   • 胡涵舒
   • 胡舒淑
   • 胡云舒
   • 胡涵瑜
   • 胡雯睿
   • 胡惠嫦
   • 胡雯絮
   • 胡岚瑜
   • 胡云瑜
   • 胡絮嫣
   • 胡馨羽
   • 胡馨冰
   • 胡宸婉
   • 胡倩婉
   • 胡素雪
   • 胡珊彩
   • 胡珊雪
   • 胡宸曼
   • 胡宸旋
   • 胡素海
   • 胡纹珠
   • 胡素敏
   • 胡纹彩
   • 胡珊悦
   • 胡素旋
   • 胡素婉
   • 胡珊曼
   • 胡珊婉
   • 胡素迎
   • 胡宸雪
   • 胡素曼
   • 胡宸悦
   • 胡珊旋
   • 胡素娅
   • 胡珊娅
   • 胡倩雪
   • 胡珊润
   • 胡纹静
   • 胡素洁
   • 胡素霎
   • 胡珊静
   • 胡珊凝
   • 胡宸润
   • 胡素凝
   • 胡倩霎
   • 胡诗觅
   • 胡诗婉
   • 胡雯思
   • 胡淑柔
   • 胡舒香
   • 胡诗雪
   • 胡鸣珊
   • 胡铃雪
   • 胡翔姿
   • 胡歆佩
   • 胡翠珊
   • 胡歆雪
   • 胡寒秋
   • 胡熙姗
   • 胡惠思
   • 胡睿纹
   • 胡诗佩
   • 胡诗雨
   • 胡舞珊
   • 胡诗明
   • 胡惠秋
   • 胡云柔
   • 胡歆旋
   • 胡华珊
   • 胡诗娅
   • 胡涵姿
   • 胡诗姗
   • 胡靖儿
   • 胡歆婉
   • 胡诗沐
   • 胡寒姿
   • 胡涵思
   • 胡华宸
   • 胡华倩
   • 胡诗敏
   • 胡诗宛
   • 胡淑姿
   • 胡舒姿
   • 胡歆姗
   • 胡睿珊
   • 胡云姿
   • 胡歆微
   • 胡诗诗
   • 胡诗歆
   • 胡诗熙
   • 胡诗靖
   • 胡熙诗
   • 胡微铃
   • 胡熙钰
   • 胡微钰
   • 胡熙靖
   • 胡诗钰
   • 胡歆铃
   • 胡素冰
   • 胡珊冰
   • 胡珊羽
   • 胡倩冰
   • 胡宸冰
   • 胡素羽
   • 胡水柔
   • 胡嫣絮
   • 胡宸馨
   • 胡翠岚
   • 胡纹馨
   • 胡嫣舒
   • 胡碧丝
   • 胡华絮
   • 胡睿惠
   • 胡睿媚
   • 胡华舒
   • 胡睿淑
   • 胡翠丝
   • 胡碧净
   • 胡睿清
   • 胡睿翔
   • 胡露珊
   • 胡诗霜
   • 胡舞秀
   • 胡诗霞
   • 胡妙瑜
   • 胡新泽
   • 胡初翠
   • 胡诗忆
   • 胡铃霞
   • 胡艳铃
   • 胡诗缦
   • 胡妙睿
   • 胡雯素
   • 胡倩雯
   • 胡倩舒
   • 胡雯珊
   • 胡淑珊
   • 胡珊淑
   • 胡宸舒
   • 胡雯宸
   • 胡宸淑
   • 胡素岚
   • 胡惠宸
   • 胡涵珊
   • 胡云珊
   • 胡倩惠
   • 胡倩絮
   • 胡露瑜
   • 胡素幻
   • 胡涵宸
   • 胡素舒
   • 胡惠珊
   • 胡宸惠
   • 胡素翔
   • 胡珊惠
   • 胡岚倩
   • 胡珊清
   • 胡倩华
   • 胡素华
   • 胡素嫣
   • 胡舒涵
   • 胡舒嫣
   • 胡宸珠
   • 胡碧倩
   • 胡诗青
   • 胡歆沐
   • 胡诗曼
   • 胡翔柔
   • 胡诗沁
   • 胡岚思

   胡姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 胡纹绮
   • 胡芳凤
   • 胡珊华
   • 胡芝萍
   • 胡珊凤
   • 胡桂鸣
   • 胡桑华
   • 胡纹菱
   • 胡桂华
   • 胡纹华
   • 胡纹瑜
   • 胡宸华
   • 胡宸鸣
   • 胡桐碧
   • 胡珊碧
   • 胡芳华
   • 胡芸华
   • 胡芷华
   • 胡娥嘉
   • 胡雯鸣
   • 胡云雅
   • 胡涵茵
   • 胡云嫦
   • 胡雯茵
   • 胡清语
   • 胡舒华
   • 胡雯菲
   • 胡惠菲
   • 胡惠雁
   • 胡云清
   • 胡寒淑
   • 胡淑语
   • 胡雯淑
   • 胡云絮
   • 胡涵菱
   • 胡雯萍
   • 胡惠菡
   • 胡淑涵
   • 胡涵清
   • 胡丝雯
   • 胡惠睿
   • 胡清茜
   • 胡雯云
   • 胡雯舒
   • 胡茹雯
   • 胡絮华
   • 胡媚雅
   • 胡涵媚
   • 胡淑惠
   • 胡云梦
   • 胡寒媚
   • 胡雯惠
   • 胡惠絮
   • 胡寒瑜
   • 胡淑云
   • 胡清梦
   • 胡雯绮
   • 胡清雅
   • 胡寒雁
   • 胡寒舞
   • 胡茹惠
   • 胡惠舒
   • 胡涵雁
   • 胡寒华
   • 胡淑菡
   • 胡涵菲
   • 胡涵茹
   • 胡清惠
   • 胡寒惠
   • 胡舒惠
   • 胡云菡
   • 胡涵絮
   • 胡雯雅
   • 胡茜雯
   • 胡涵华
   • 胡珺涵
   • 胡惠惠
   • 胡寒睿
   • 胡清华
   • 胡惠嘉
   • 胡惠雯
   • 胡欢月
   • 胡涵珺
   • 胡惠华
   • 胡涵雯
   • 胡涵舒
   • 胡淑淑
   • 胡媚嘉
   • 胡舒淑
   • 胡茵清
   • 胡雯茜
   • 胡涵惠
   • 胡淑茜
   • 胡茵惠
   • 胡清嘉
   • 胡雁惠
   • 胡寒鸣
   • 胡茹云
   • 胡云茜
   • 胡茜寒
   • 胡云舒
   • 胡惠媚
   • 胡云珺
   • 胡茜华
   • 胡寒云
   • 胡云涵
   • 胡涵瑜
   • 胡雯菱
   • 胡云惠
   • 胡珺媚
   • 胡寒菱
   • 胡雯嘉
   • 胡惠菱
   • 胡雯珺
   • 胡云华
   • 胡茜惠
   • 胡淑茹
   • 胡茜云
   • 胡淑梦
   • 胡珺惠
   • 胡涵雅
   • 胡雯睿
   • 胡惠雅
   • 胡涵绮
   • 胡清云
   • 胡寒菊
   • 胡惠嫦
   • 胡淑雅
   • 胡雯絮
   • 胡寒茹
   • 胡惠茹
   • 胡寒梦
   • 胡涵云
   • 胡寒云
   • 胡云瑜
   • 胡涵涵
   • 胡涵语
   • 胡雯涵
   • 胡雯语
   • 胡珺淑
   • 胡蓝冰
   • 胡馨冰
   • 胡素雪
   • 胡珊雪
   • 胡宸曼
   • 胡纹若
   • 胡桐敏
   • 胡花曼
   • 胡素海
   • 胡芳曼
   • 胡芹曼
   • 胡花敏
   • 胡纹珠
   • 胡素敏
   • 胡芳海
   • 胡芸海
   • 胡芷雪
   • 胡纹彩
   • 胡芳敏
   • 胡珊曼
   • 胡宸雪
   • 胡素曼
   • 胡芳雪
   • 胡芝雪
   • 胡桂雪
   • 胡桑曼
   • 胡倩雪
   • 胡桐霎
   • 胡芷洁
   • 胡珊润
   • 胡纹静
   • 胡桂凝
   • 胡素洁
   • 胡桐洁
   • 胡桐润
   • 胡纹洁
   • 胡桑凝
   • 胡桂洁
   • 胡芳霎
   • 胡素霎
   • 胡芳润
   • 胡倚润
   • 胡芝凝
   • 胡芳凝
   • 胡珊凝
   • 胡宸润
   • 胡素凝
   • 胡倩霎
   • 胡微佳
   • 胡诗觅
   • 胡熙若
   • 胡雯思
   • 胡淑柔
   • 胡舒香
   • 胡云香
   • 胡诗雪
   • 胡琳明
   • 胡鸣珊
   • 胡铃雪
   • 胡歆佩

   胡姓聚集地:

   迁徙分布
   至于胡氏的源地,当然是周初的封地陈国了。即今天的河南省淮阳县。从此之后,胡氏以此为源地,其后世子孙逐渐向四处延伸。经过数代的繁衍,先后南达新蔡,北到山西,并成为当时的胡姓望族。再以后,又由新蔡和山西两地的胡姓向其他各地迁居、繁衍,致使遍及了全中国。
   胡氏南迁,始于西晋末年。胡氏的后代,从中原渡江南下,先迁到安徽,然后又从安徽再迁至福建。最后由福建迁居入台湾。台湾的胡姓,至今已遍及全省。不过,居住较为集中并且人数最多的,则是台南、台北、彰化和新竹等地。
   堂号
   胡氏堂号主要是'澹安堂'。得名是由于宋朝胡诠所著的《谭安集》。

   胡姓历史名人:

   胡姓始祖,虽然可以追溯到周代的满文公,可谓渊源久远。但是胡氏在早期能够名垂史册的,却并不多见。能数得上的,只有春秋时期的名士胡衍。他以其大义化解蒲邑之危而名盛于世。除此之外,所知甚少。
   然而到了秦汉,胡氏有极为出色的表现。太史令胡母敬,作《博学篇》七章,称为'秦篆'(即后来所称的小篆);经学家胡母生,著《春秋公羊传》。胡安,是一位了不起的教育家,曾在白鹿山聚徒受经,司马相如便是他的得意门生之一;胡烈,则是一位出名的好官,他在担任襄阳太守时,筑堤灌园,曾被老百姓歌颂为'譬春之阳,如冬之日。'
   唐宋时期,是胡姓人氏才华横益、人才辈出的兴盛时期。唐代时有诗人胡曾,宋代教育家胡安定,经学家胡安国,学者胡直等。宋代教育家胡安定,开创宋代理学的先声,曾提出'致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校'的主张,并且把讲学分经义和治事两斋,严立学规,以身示范。至于胡安国,熟悉历史的人都知道,宋朝在王安石施行新法的时候,曾废弃先秦时期最为精辟的智慧结晶'春秋三传',将之摒诸学宫的大门之外。要不是胡安国的矢志'抢救',今天呈现在国人面前的传统文化的内容,很可能就是两样了。胡安国对于整个中华文而言,可谓是功高五岳,难怪他身后会被从祀于孔子庙,千秋万世受人瞻仰。
   元代之后,史学家胡三省,明时文学家胡应麟、胡震亨,清时经学家、地理学家胡渭,军事家胡林翼等,也是胡氏中名垂千秋的人物。
   明代在文化领域较有成就的胡姓人物有学者胡居仁、胡直,伊斯兰教学者和经师胡登洲。明末有胡正言,擅治印、绘画,与刻工汪楷等合作,改进了彩色套版印刷术。
   近现代的胡姓名人主要有:国民党右派首领胡汉民,著名学者胡适,病理学家、医学教育家胡正详,小说家胡也频。

   Tags:    百家姓  五行起名 

   热门文章