<sup class="ksve"></sup>

<kbd class="ntarb96y"><noscript class="ntarb96y"></noscript></kbd>

  <blockquote class="zs689adhv"></blockquote>

   <label class="6xeu3smj"></label>

   刘姓女孩名字大全(带五行)

   时间:2020-11-12 11:42:17

   刘姓,汉朝国姓,中国曾经最具影响力的姓氏,现在最有影响力的姓氏之一,世界第四大姓,人数极多、分布极广。世界人口在9000万人以上,中国人口在7000万以上。大约占汉族人口5.5%。那么刘姓女宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

   刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

   • 刘芸华
   • 刘蓝月
   • 刘桂菡
   • 刘芳华
   • 刘纹竹
   • 刘倚嘉
   • 刘蓝霞
   • 刘芳绮
   • 刘桂鸣
   • 刘桂菲
   • 刘桑冰
   • 刘蕊菡
   • 刘恬菲
   • 刘芝萍
   • 刘芙冰
   • 刘琼月
   • 刘芝语
   • 刘娟菡
   • 刘芙绮
   • 刘花冰
   • 刘蕊舞
   • 刘蓝璐
   • 刘芳凤
   • 刘馥菡
   • 刘桐裳
   • 刘恬语
   • 刘芳菡
   • 刘芷华
   • 刘蕊鸣
   • 刘芸冰
   • 刘露莲
   • 刘芳嘉
   • 刘倚绮
   • 刘芳菱
   • 刘芝菲
   • 刘娜语
   • 刘恬菡
   • 刘芸菱
   • 刘夏菱
   • 刘芝华
   • 刘蕊华
   • 刘花菱
   • 刘娥嘉
   • 刘娟兰
   • 刘花兰
   • 刘芙菱
   • 刘桂华
   • 刘倚梦
   • 刘芳菲
   • 刘娜嘉
   • 刘纹菱
   • 刘夏嘉
   • 刘纹绮
   • 刘桑菱
   • 刘芹语
   • 刘夏槐
   • 刘夏菲
   • 刘蕊菲
   • 刘芳冰
   • 刘桐碧
   • 刘夏语
   • 刘曦月
   • 刘桐菱
   • 刘凌菲
   • 刘倚冰
   • 刘桑绮
   • 刘夏菡
   • 刘芳妙
   • 刘欢月
   • 刘桐君
   • 刘蓝冰
   • 刘夏君
   • 刘盼兰
   • 刘虹妍
   • 刘红杏
   • 刘柳灵
   • 刘柏兰
   • 刘芳君
   • 刘柳妍
   • 刘柳江
   • 刘芳杏
   • 刘柳兰
   • 刘芳妍
   • 刘盈君
   • 刘柳君
   • 刘娥君
   • 刘桐江
   • 刘欣芷
   • 刘芊漫
   • 刘欣凌
   • 刘念芹
   • 刘昕芳
   • 刘昕桐
   • 刘佳芙
   • 刘沛芹
   • 刘佳娟
   • 刘馥莹
   • 刘盈萱
   • 刘蕊瑶
   • 刘沐桐
   • 刘妮芸
   • 刘佩芙
   • 刘佳恬
   • 刘柳葵
   • 刘佳芷
   • 刘映萱
   • 刘柳娇
   • 刘欣芸
   • 刘柳莹
   • 刘佳桑
   • 刘映娇
   • 刘沐芙
   • 刘沐娟
   • 刘欣桐
   • 刘妮娟
   • 刘蕊冰
   • 刘佳芳
   • 刘念桃
   • 刘柳瑶
   • 刘欣芙
   • 刘佩桐
   • 刘昕芷
   • 刘佳芝
   • 刘香萱
   • 刘雨花
   • 刘蕊竹
   • 刘彦瑶
   • 刘蕊莹
   • 刘柳萱
   • 刘佩芝
   • 刘柳慕
   • 刘彦娇
   • 刘柏萱
   • 刘佳芸
   • 刘昕芸
   • 刘沐芸
   • 刘柳漫
   • 刘柳慧
   • 刘欣娜
   • 刘佳桐
   • 刘佳珍
   • 刘欣芳
   • 刘雨桐
   • 刘昕芙
   • 刘桐洁
   • 刘芳凝
   • 刘芳蓉
   • 刘芊黛
   • 刘蓝楠
   • 刘虹霞
   • 刘露琳
   • 刘芷璇
   • 刘桐润
   • 刘娜颖
   • 刘柏莲
   • 刘彦檀
   • 刘芳瑾
   • 刘桐霎
   • 刘蓝琴
   • 刘彦莲
   • 刘彦璐
   • 刘芝凝
   • 刘夏蓉
   • 刘芷洁
   • 刘蓝琪
   • 刘芳霎
   • 刘桑凝
   • 刘蓝榆
   • 刘虹莲
   • 刘桂凝
   • 刘花颖
   • 刘倚润
   • 刘桃瑾
   • 刘芳晓
   • 刘蓝琳
   • 刘芙晓
   • 刘映莲
   • 刘倚蓉
   • 刘彦霞
   • 刘南檀
   • 刘柳缦
   • 刘桐蓉
   • 刘南莲
   • 刘露榆
   • 刘芳润
   • 刘露楠
   • 刘香莲
   • 刘柏璐
   • 刘芷瑾
   • 刘芳璇
   • 刘欢萱
   • 刘蓝莉
   • 刘倚晓
   • 刘美莲
   • 刘芝璇
   • 刘明佳
   • 刘佩奇
   • 刘欣凝
   • 刘佳佳
   • 刘沐蓉

   刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

   • 刘夏嫣
   • 刘恬菲
   • 刘娜羽
   • 刘蓝璐
   • 刘桐裳
   • 刘恬语
   • 刘娜嫣
   • 刘娜语
   • 刘恬菡
   • 刘夏菱
   • 刘恬嫣
   • 刘娜嘉
   • 刘依灵
   • 刘夏嘉
   • 刘夏槐
   • 刘夏菲
   • 刘夏语
   • 刘珍羽
   • 刘曦月
   • 刘凌菲
   • 刘夏菡
   • 刘娜裳
   • 刘夏邑
   • 刘夏君
   • 刘柳灵
   • 刘娜邑
   • 刘怡采
   • 刘怡瑶
   • 刘南影
   • 刘依娜
   • 刘怡蝶
   • 刘欣凌
   • 刘念芹
   • 刘昕芳
   • 刘昕桐
   • 刘蕊瑶
   • 刘念珍
   • 刘妮芸
   • 刘幽瑶
   • 刘佳恬
   • 刘映缘
   • 刘映萱
   • 刘映娇
   • 刘妮娟
   • 刘念桃
   • 刘柳瑶
   • 刘映蝶
   • 刘昕芷
   • 刘彦瑶
   • 刘依玲
   • 刘幽蝶
   • 刘昕凌
   • 刘昕芸
   • 刘欣娜
   • 刘佳珍
   • 刘昕芙
   • 刘芊黛
   • 刘芷璇
   • 刘娜颖
   • 刘芳瑾
   • 刘彦璐
   • 刘夏蓉
   • 刘夏瑾
   • 刘桃瑾
   • 刘芳晓
   • 刘芙晓
   • 刘听蝶
   • 刘映莲
   • 刘南檀
   • 刘南莲
   • 刘柏璐
   • 刘芷瑾
   • 刘芳璇
   • 刘娜瑾
   • 刘倚晓
   • 刘芝璇
   • 刘昕燕
   • 刘欣瑾
   • 刘昕颖
   • 刘妮瑾
   • 刘欣昕
   • 刘佳晓
   • 刘妮宛
   • 刘彤瑾
   • 刘妮依
   • 刘彤彤
   • 刘彤佳
   • 刘奇璇
   • 刘昕晓
   • 刘宛璇
   • 刘昕宛
   • 刘昕彤
   • 刘宛妮
   • 刘昕瑾
   • 刘妮颖
   • 刘欣彤
   • 刘昕依
   • 刘佳彤
   • 刘佳昕
   • 刘昕昕
   • 刘花彤
   • 刘夏昕
   • 刘珍佳
   • 刘娜宛
   • 刘芳妮
   • 刘芸昕
   • 刘夏彤
   • 刘夏佳
   • 刘夏妮
   • 刘桐昕
   • 刘芷妮
   • 刘娜昕
   • 刘娜彤
   • 刘夏依
   • 刘桐彤
   • 刘芳昕
   • 刘花昕
   • 刘娟昕
   • 刘娜依
   • 刘芳彤
   • 刘夏宛
   • 刘蕊妮
   • 刘蕊彤
   • 刘颖黛
   • 刘璐莹
   • 刘忆瑶
   • 刘莲蝶
   • 刘燕黛
   • 刘黛萱
   • 刘黛瑶
   • 刘璐邑
   • 刘晓黛
   • 刘黛君
   • 刘黛娇
   • 刘晓忆
   • 刘璐萱
   • 刘晓檀
   • 刘黛莹
   • 刘颖璐
   • 刘璐瑶
   • 刘颖瑾
   • 刘晓蓉
   • 刘颖璇
   • 刘晓燕
   • 刘晓瑾
   • 刘晓颖
   • 刘怡南
   • 刘柳南
   • 刘晓璇
   • 刘燕瑾
   • 刘蕊丽
   • 刘南芊
   • 刘晓彤
   • 刘忆璇
   • 刘晓欣
   • 刘晓宛
   • 刘晓妮
   • 刘忆晓
   • 刘璐颖
   • 刘蓉彤
   • 刘晴月
   • 刘莲璇
   • 刘黛璇
   • 刘晓佳
   • 刘璐蓉
   • 刘黛瑾
   • 刘晓奇
   • 刘晓昕
   • 刘忆瑾
   • 刘晓枝
   • 刘怡彤
   • 刘昕怡
   • 刘幽彤
   • 刘彤玥
   • 刘怡昕
   • 刘映欣
   • 刘映佳
   • 刘昕音
   • 刘昕彦
   • 刘妮南
   • 刘昕玥
   • 刘柳彤
   • 刘南佳
   • 刘彤幽
   • 刘映嘉
   • 刘晴菡
   • 刘梨竹
   • 刘甜亦
   • 刘夏玉
   • 刘珺裳
   • 刘映梦
   • 刘媛语
   • 刘晴瑛
   • 刘幽绿
   • 刘梨羽
   • 刘雅绿
   • 刘晴语
   • 刘媛菲
   • 刘映瑛
   • 刘茹裳

   刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

   • 刘珊瑛
   • 刘夏嫣
   • 刘珊羽
   • 刘娜羽
   • 刘娜嫣
   • 刘珊嫣
   • 刘恬嫣
   • 刘素羽
   • 刘依灵
   • 刘珍羽
   • 刘素嫣
   • 刘馨羽
   • 刘夏邑
   • 刘幽邑
   • 刘娜邑
   • 刘柔邑
   • 刘素邑
   • 刘珊邑
   • 刘怡邑
   • 刘怡采
   • 刘怡瑶
   • 刘南影
   • 刘柔影
   • 刘依娜
   • 刘怡蝶
   • 刘幽瑶
   • 刘映缘
   • 刘思缘
   • 刘幽影
   • 刘依珊
   • 刘依玲
   • 刘幽蝶
   • 刘怡影
   • 刘音缘
   • 刘宛珊
   • 刘思影
   • 刘柔忆
   • 刘思忆
   • 刘怡忆
   • 刘昕燕
   • 刘宛儿
   • 刘妮宛
   • 刘姗依
   • 刘妮依
   • 刘依青
   • 刘宛璇
   • 刘昕宛
   • 刘宛妮
   • 刘昕依
   • 刘依静
   • 刘倩依
   • 刘娜宛
   • 刘珊依
   • 刘素宛
   • 刘珊宛
   • 刘素依
   • 刘夏依
   • 刘娜依
   • 刘夏宛
   • 刘忆瑶
   • 刘燕黛
   • 刘璐邑
   • 刘晓忆
   • 刘忆邑
   • 刘幽怡
   • 刘思怡
   • 刘怡玥
   • 刘幽思
   • 刘晓燕
   • 刘玥怡
   • 刘怡南
   • 刘思玥
   • 刘怡思
   • 刘燕瑾
   • 刘柔玥
   • 刘幽柔
   • 刘静依
   • 刘忆静
   • 刘忆璇
   • 刘晓宛
   • 刘忆晓
   • 刘静宛
   • 刘忆瑾
   • 刘宛姿
   • 刘怡彤
   • 刘柔依
   • 刘依柔
   • 刘宛玥
   • 刘玥宛
   • 刘昕怡
   • 刘幽彤
   • 刘幽儿
   • 刘宛春
   • 刘彤玥
   • 刘怡昕
   • 刘姗怡
   • 刘幽依
   • 刘思依
   • 刘姗音
   • 刘昕音
   • 刘姗玥
   • 刘幽姗
   • 刘怡宛
   • 刘紫邑
   • 刘幽宛
   • 刘昕玥
   • 刘依怡
   • 刘彤幽
   • 刘怡依
   • 刘宛怡
   • 刘思宛
   • 刘翔嫣
   • 刘怡羽
   • 刘甜亦
   • 刘怡嫣
   • 刘岚瑛
   • 刘岚瑜
   • 刘姿瑛
   • 刘紫羽
   • 刘婉如
   • 刘晴瑛
   • 刘岚嫣
   • 刘幽绿
   • 刘思瑛
   • 刘梨羽
   • 刘春瑛
   • 刘絮嫣
   • 刘舒嫣
   • 刘翔瑛
   • 刘幽羽
   • 刘岚嫦
   • 刘映瑛
   • 刘怡嫦
   • 刘姿嫣
   • 刘春嫣
   • 刘柔羽
   • 刘秋嫣
   • 刘玥羽
   • 刘南嫣
   • 刘柔嫣
   • 刘思羽
   • 刘媛嫣
   • 刘婉缘
   • 刘依叶
   • 刘宛缘
   • 刘婉令
   • 刘宛瑶
   • 刘依缘
   • 刘婉瑶
   • 刘昕影
   • 刘姗影
   • 刘婉婵
   • 刘紫影
   • 刘迎婵
   • 刘婉靖
   • 刘婉铃
   • 刘婉虞
   • 刘岚羽
   • 刘迎虞
   • 刘婉煜
   • 刘羽珊
   • 刘燕珊
   • 刘燕玲
   • 刘羽馨
   • 刘璐羽
   • 刘忆馨
   • 刘岚仙
   • 刘忆曦
   • 刘晓邑
   • 刘忆羽
   • 刘梨翔
   • 刘晓嫣
   • 刘彤嫣
   • 刘宛嫣
   • 刘婉婷
   • 刘婉絮
   • 刘燕睿
   • 刘青瑛
   • 刘宛翠
   • 刘婉媛
   • 刘婉舒
   • 刘燕瑛
   • 刘妮嫣
   • 刘夏羽
   • 刘宸嫣
   • 刘姿缘
   • 刘燕璐
   • 刘幽音
   • 刘柔怡
   • 刘晓依
   • 刘优璇
   • 刘燕妮
   • 刘柔宛
   • 刘玥彤
   • 刘幽昕
   • 刘昕邑
   • 刘幽嫣
   • 刘怡瑛
   • 刘妮影
   • 刘紫呜

   刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

   • 刘珊凤
   • 刘双萍
   • 刘珊碧
   • 刘馥瑜
   • 刘珊瑛
   • 刘宸冰
   • 刘珊羽
   • 刘珊冰
   • 刘素嫦
   • 刘珊嫣
   • 刘素瑜
   • 刘倩冰
   • 刘珊华
   • 刘纹瑜
   • 刘倩华
   • 刘素华
   • 刘素羽
   • 刘素冰
   • 刘宸鸣
   • 刘宸瑜
   • 刘珊瑜
   • 刘素睿
   • 刘素嫣
   • 刘馨羽
   • 刘柔妍
   • 刘思妙
   • 刘思江
   • 刘春妍
   • 刘馨冰
   • 刘珊妍
   • 刘思秀
   • 刘素妍
   • 刘素妙
   • 刘柔邑
   • 刘珊妙
   • 刘素邑
   • 刘珊邑
   • 刘思妍
   • 刘雨真
   • 刘沐宸
   • 刘柔慕
   • 刘柔影
   • 刘沐珊
   • 刘青纹
   • 刘春漫
   • 刘思霄
   • 刘沛珊
   • 刘思缘
   • 刘青珊
   • 刘依珊
   • 刘秋婵
   • 刘思漫
   • 刘秋慕
   • 刘姿婵
   • 刘柔漫
   • 刘柔霄
   • 刘宛珊
   • 刘思影
   • 刘柔忆
   • 刘珊静
   • 刘思忆
   • 刘宸润
   • 刘珊凝
   • 刘倩霎
   • 刘纹静
   • 刘柔霜
   • 刘珊润
   • 刘素凝
   • 刘素洁
   • 刘素霎
   • 刘姗青
   • 刘姗佩
   • 刘沐姗
   • 刘宛儿
   • 刘姗依
   • 刘依青
   • 刘姗洁
   • 刘儿雨
   • 刘姗凝
   • 刘佩青
   • 刘沛儿
   • 刘雨静
   • 刘依静
   • 刘珊明
   • 刘素雨
   • 刘倩依
   • 刘素明
   • 刘素沁
   • 刘素姗
   • 刘珊雨
   • 刘珊姗
   • 刘纹青
   • 刘珊依
   • 刘珊沁
   • 刘素宛
   • 刘珊宛
   • 刘素依
   • 刘倩雨
   • 刘雨双
   • 刘姗馥
   • 刘馥姗
   • 刘霞婵
   • 刘静霞
   • 刘静霜
   • 刘霜秀
   • 刘秋姿
   • 刘盈思
   • 刘思怡
   • 刘春柔
   • 刘春香
   • 刘秋玫
   • 刘红姿
   • 刘秋柔
   • 刘幽思
   • 刘柔思
   • 刘盈姿
   • 刘柔玫
   • 刘秋春
   • 刘美春
   • 刘静霎
   • 刘柔柔
   • 刘思盈
   • 刘香思
   • 刘思玥
   • 刘姿盈
   • 刘姿香
   • 刘怡思
   • 刘秋盈
   • 刘春姿
   • 刘思秋
   • 刘静润
   • 刘柔玥
   • 刘思思
   • 刘幽柔
   • 刘思姿
   • 刘静儿
   • 刘静依
   • 刘霞静
   • 刘忆静
   • 刘静妹
   • 刘静姗
   • 刘静佩
   • 刘静宛
   • 刘静青
   • 刘宛姿
   • 刘柔依
   • 刘思明
   • 刘青姿
   • 刘依柔
   • 刘珠妙
   • 刘姗妍
   • 刘春儿
   • 刘明思
   • 刘春姗
   • 刘姗柔
   • 刘思青
   • 刘春沁
   • 刘幽儿
   • 刘宛春
   • 刘紫妙
   • 刘盈青
   • 刘姗怡
   • 刘沐秀
   • 刘秋姗
   • 刘柔姗
   • 刘佩春
   • 刘思依
   • 刘姗秀
   • 刘姗音
   • 刘海秀
   • 刘儿思
   • 刘盼儿
   • 刘姗玫
   • 刘紫秀
   • 刘柔沐
   • 刘姗玥
   • 刘幽姗
   • 刘盈姗
   • 刘雨思
   • 刘沐姿
   • 刘紫邑
   • 刘青香
   • 刘思沁
   • 刘青秋
   • 刘沐柔
   • 刘思雨
   • 刘姗妙
   • 刘柔明
   • 刘姗姿
   • 刘思宛
   • 刘云嫦
   • 刘柔嫦
   • 刘舒华
   • 刘寒睿
   • 刘絮华
   • 刘春华
   • 刘秋睿
   • 刘思睿
   • 刘柔睿
   • 刘寒瑜

   刘姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

   • 刘芸华
   • 刘芳华
   • 刘珊凤
   • 刘双萍
   • 刘纹竹
   • 刘珊碧
   • 刘蓝霞
   • 刘馥瑜
   • 刘露霜
   • 刘宸冰
   • 刘桂鸣
   • 刘桑冰
   • 刘芝萍
   • 刘芙冰
   • 刘花冰
   • 刘珊冰
   • 刘蕊舞
   • 刘芳凤
   • 刘馥菡
   • 刘芷华
   • 刘纹华
   • 刘蕊鸣
   • 刘芸冰
   • 刘露莲
   • 刘倩冰
   • 刘珊华
   • 刘纹瑜
   • 刘芝华
   • 刘蕊华
   • 刘倩华
   • 刘娥嘉
   • 刘桂华
   • 刘素华
   • 刘纹菱
   • 刘素冰
   • 刘宸鸣
   • 刘纹绮
   • 刘芳冰
   • 刘桐碧
   • 刘倚冰
   • 刘芳妙
   • 刘欢月
   • 刘柔妍
   • 刘盈妍
   • 刘思妙
   • 刘思江
   • 刘春妍
   • 刘馨冰
   • 刘蓝冰
   • 刘珊妍
   • 刘纹妍
   • 刘素妍
   • 刘盼兰
   • 刘虹妍
   • 刘红杏
   • 刘盈江
   • 刘柳妍
   • 刘柳江
   • 刘素妙
   • 刘珊妙
   • 刘芳妍
   • 刘盈君
   • 刘娥君
   • 刘桐江
   • 刘思妍
   • 刘纹妙
   • 刘雨真
   • 刘沐宸
   • 刘柔慕
   • 刘香慕
   • 刘盈慕
   • 刘沐珊
   • 刘青纹
   • 刘沐纹
   • 刘芊漫
   • 刘香漫
   • 刘春漫
   • 刘沛芹
   • 刘馥莹
   • 刘盈萱
   • 刘沐桐
   • 刘佩芙
   • 刘思霄
   • 刘沛珊
   • 刘沐芙
   • 刘沐娟
   • 刘蕊冰
   • 刘佩桐
   • 刘香萱
   • 刘雨花
   • 刘佩芝
   • 刘思漫
   • 刘柳慕
   • 刘秋慕
   • 刘沛纹
   • 刘沐芸
   • 刘柔漫
   • 刘柳漫
   • 刘柔霄
   • 刘柳慧
   • 刘雨桐
   • 刘桐洁
   • 刘芳凝
   • 刘宸润
   • 刘虹霞
   • 刘红霞
   • 刘露琳
   • 刘桐润
   • 刘桐霎
   • 刘芝凝
   • 刘珊凝
   • 刘芷洁
   • 刘香霞
   • 刘玫霞
   • 刘倩霎
   • 刘芳霎
   • 刘桑凝
   • 刘玫霞
   • 刘桂凝
   • 刘倚润
   • 刘纹静
   • 刘彦霞
   • 刘柳缦
   • 刘露榆
   • 刘芳润
   • 刘露楠
   • 刘柔霜
   • 刘香莲
   • 刘珊润
   • 刘欢萱
   • 刘素凝
   • 刘纹洁
   • 刘素洁
   • 刘素霎
   • 刘美莲
   • 刘明佳
   • 刘佩奇
   • 刘欣凝
   • 刘姗佩
   • 刘佩霎
   • 刘沐蓉
   • 刘沐姗
   • 刘欣润
   • 刘佳佩
   • 刘佳凝
   • 刘佩凝
   • 刘佳沁
   • 刘欣沁
   • 刘雨佳
   • 刘沐佩
   • 刘沐欣
   • 刘佳雨
   • 刘姗洁
   • 刘佩佳
   • 刘雨欣
   • 刘佩欣
   • 刘儿雨
   • 刘佩蓉
   • 刘姗凝
   • 刘佳明
   • 刘佩青
   • 刘沛儿
   • 刘佩明
   • 刘欣沐
   • 刘雨静
   • 刘沁蓉
   • 刘珊明
   • 刘素雨
   • 刘芷雨
   • 刘素明
   • 刘素沁
   • 刘珊雨
   • 刘纹青
   • 刘芙沐
   • 刘珊沁
   • 刘倩雨
   • 刘纹欣
   • 刘娥佳
   • 刘芳雨
   • 刘桐沐
   • 刘芙沁
   • 刘馥枝
   • 刘馥欣
   • 刘沐蕊
   • 刘佳馥
   • 刘欣馥
   • 刘雨双
   • 刘姗馥
   • 刘馥姗
   • 刘沐馥
   • 刘馥佩
   • 刘霜慕
   • 刘霞慧
   • 刘润霞
   • 刘霞婵
   • 刘霞娇
   • 刘霞妙
   • 刘霞江
   • 刘霞醉
   • 刘霞漫

   刘姓历史名人:

   刘墉:今山东诸城人,清代书法家,官至东阁大学士,与当时的王文治、梁同书、翁方纲齐名。
   刘过:太和人,南朝著名词人、诗人。
   刘松年:钱塘人,画家,善于作山水画,与李唐、马远、夏圭合称“南宋四家”。
   刘禹锡:中山人,唐代著名文学家、哲学家、诗人。他在哲学上的主要成就是提出了“天人交相胜”的学说。著作有《天论》等。
   刘渊:匈奴人,十六国时汉国建立者,西晋末年起兵反晋,称大单于,后改称汉王。永嘉二年称汉帝,建都平阳。
   刘伶:沛郡人,西晋时号称“竹林七贤”之一,曾官至建威将军。
   刘备:中山人,三国时蜀汉的建立者,汉中靖王刘胜的裔孙。东汉末年曾投靠曹操、袁绍、刘表等人。后得诸葛亮辅佐,采用联吴抗曹策略。于建安十三年大败曹操于赤壁,节节胜利。公园21年称帝,建都成都,国号汉,与曹魏、孙吴呈鼎足之势。其父子两代称王达43年。
   刘秀:南阳蔡阳人,东汉开国君主,史称光武帝,公元22年在春陵起兵,加入绿林军,以恢复汉时制度为号召,联合贵族势力,打败赤眉起义军。建武元年称帝,定都洛阳。后消灭了各地割据势力统一了全国。
   刘邦:即汉高祖,沛县人。秦末时陈胜起义,他在沛县聚众三千人响应。后受楚怀王之命与项羽分兵入关,公元前206年攻占咸阳,被项羽封为汉王,与项羽展开五年之久的楚汉战争之后得胜,建国称帝,国号汉,定都洛阳,后迁都长安,史称西汉。

   刘姓聚集地:

   迁徙分布
   刘氏最早发源于河北唐县,而始姓刘氏却在今天的陕西省境内。公元前300多年前开始向河南及江苏传播。战国时晋大夫会有子留居秦国,称刘氏,其十世孙在魏国任职,魏灭后迁至大梁,生子刘清辗转到今江苏等地。后来刘氏建立东、西汉两朝,统治天下,于是其子孙分布于天水、中山、南阳、彭城、东平等十四处之多。汉末三国之际,中原的刘氏为避“董卓之乱”不断向四方迁徙,主要是向东南投奔孙吴和向西南进入四川投奔蜀汉。魏晋南北朝时期刘氏大举南迁,在江南影响很大。唐代和宋代,刘姓已遍布大江南北,盛于全中国,直至今日。
   刘姓是台湾第九大姓。约占全台总人口的百分之三。台湾刘姓最早源于福建和广东,在明代末年入台,以“汉人”自居,以“汉人”为豪的刘姓繁衍到台湾。
   堂号
   彭城堂:这是刘氏使用最普遍的堂号,因为彭城刘氏其源出西汉皇族,时间较早,人口、支脉较多,影响较大,因此被刘氏看作是郡望堂号的正宗。
   豢龙堂:夏相刘累,相传他善于养龙,被封为豢龙氏。
   藜照堂: 汉代的刘向,元帝的时候校书天禄阁,有一天,一个老翁穿着黄衣,拿者藜杖,吹着拐杖上的火焰,拿出天文、地理的书给刘向。刘向问:“你是谁?”他回答说是太乙之精,听说他好学,特来看他。刘向一生著述很多,见了老翁后,才思更加敏捷了。
   家乘谱牒
   河北:沧州刘氏家谱三卷首一卷、南皮刘氏家谱、上元刘氏家谱六卷
   山西:洪洞刘氏宗谱八卷首一卷末一卷、洪洞刘氏族谱五卷、洪沿刘氏宗谱六卷、洪洞刘氏族谱、洪洞刘氏族谱不分卷、洪洞刘氏族谱十七卷首一卷、平定刘氏族谱不分卷
   辽宁:沈阳刘氏家族谱不分卷、沈阳刘氏家谱、辽阳刘氏宗谱一卷、凌源刘氏宗谱十卷
   江苏:南京刘氏家谱、沛县彭城堂刘氏族谱、丰县刘氏宗谱十卷、丰县刘氏宗谱十三卷、泗阳像树刘氏宗谱四卷、宝应刘氏家谱六卷首一卷、宝应刘氏家谱卷

   Tags:    百家姓  五行起名 

   热门文章